Skip Navigation LinksDomovTrusted BrandO raziskavi

Metodologija raziskave Trusted Brand

Kako podeljujemo naziv Trusted Brand

V vsaki državi/kategoriji je bila za naziv Trusted Brand izbrana blagovna znamka, ki je bila v anketi največkrat navedena. To je preprost in transparenten pristop, ki je vsem lahko razumljiv.

Za vključitev v objavljeni seznam izbranih zaupanja vrednih blagovnih znamk mora znamka zbrati več kot deset glasov. S tem se zagotovi, da je mogoče prepoznati in oceniti več blagovnih znamk.

Kvalitativni podatki/značilnosti

Potem ko anketiranec imenuje svojo najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v vsaki kategoriji, se ga zaprosi, da to znamko oceni po petih značilnosti oziroma kriterijih – kakovosti, odlični vrednosti, dobro izdelani podobi v javnosti, razumevanju potreb potrošnikov in ali verjame v trditve te blagovne znamke, da je družbeno odgovorna. Objavljeni podatki za vsako znamko so sestavljeni samo iz mnenj tistih anketirancev, ki so glasovali za to znamko – ne iz vzorca kot celote. Točke za značilnosti se izračunavajo samo za znamke z več kot 20 glasovi.

Nagrade za značilnosti

Blagovna znamka lahko doseže največje število glasov za posamezne značilnosti, a vseeno ni imenovana za "Trusted Brand" v svoji kategoriji. To je zato, ker lahko anketiranci, ki glasujejo za to znamko, prepoznajo njeno visoko raven le na enem ali dveh področjih.

Faktorji ponderiranja (uteževanja), uporabljeni v vseh državah

Zasnova

Da bi imeli rezultati raziskave kar največji pomen za tržnike, smo si prizadevali, da bi v kar največji možni meri odsevali poglede prebivalstva na splošno, ne pa samo bralcev Reader's Digesta. Ne razlikujejo se samo stopnje naklonjenosti do blagovnih znamk, ampak tudi stopnje zaupanja v različne poklice in vladne politike. Zato smo uvedli posebne faktorje ponderiranja, da bi anketiranci po starosti in spolu odsevali razmerja v splošni populaciji.

1. STOPNJA: lokalno prepoznavanje imen anketirancev. Pred pošiljanjem vprašalnikov po pošti in elektronski pošti, smo vsem uredništvom svetovali, naj izberejo vzorec naročnikov, ki bi kar najbolje predstavljal splošno populacijo glede na starost in spol.

2. STOPNJA: Anketirance so pred primerjavo s stanjem v splošni populaciji razvrstili po starosti in spolu. Potem so za vsakega anketiranca uporabili faktorje ponderiranja glede na to, ali je njegova starostna/spolna skupina v vzorcu nadpovprečno ali podpovprečno zastopana glede na splošno populacijo. V večini držav je bila znatna podpovprečna zastopanost mladih (starih 15 do 19 let), zato smo v vseh državah to skupino izločili iz analize.

Da faktor ponderiranja v nobenem razdelku ne bi bil višji kot 2, smo starostne skupine združili, kjer je bilo to smiselno.

V sedmih državah, ki so anketo opravile v elektronski obliki, je bil vzorec razdeljen (polovica vzorca anketirancev je odgovarjala na 50 % kategorij blagovnih znamk, preostala polovica pa na drugih 50 %). V vseh primerih so oba vzorca ponderirali ločeno, npr. Češka 1 in Češka 2.

V nekaterih držav ni bilo mogoče doseči vzorca, ki bi natančno odseval razmerja v splošni populaciji, da bi to ustrezalo potrebam raziskave. Zato rezultatov ni mogoče ponderirati nazaj na splošno populacijo, čeprav je bil odziv v nekaterih starostnih skupinah velik.
 

Smernice za uporabo logotipa Trusted Brand

1. Načelno lahko nagrajene blagovne znamke uporabljajo logotip Trusted Brand v vsem svojem marketinškem in oglasnem gradivu, med drugim tudi v:

  • oglaševalskih kampanjah
  • promocijski literaturi (letakih, brošurah, gradivu na prodajnih mestih, biltenih podjetja, letnih poročilih itn.)
  • izjavah za javnost
  • spletnih straneh
  • izdelkih (etikete, nalepke, transportna embalaža)

2. Zmagovalci lahko logotip uporabljajo v promocijskem gradivu samo v državah, v katerih jim je bil podeljen naziv Trusted Brand.

3. Zmagovalci lahko uporabljajo logotip samo glede na kategorijo, za katero jim je bil naziv podeljen.

4. Zmagovalci lahko uporabljajo logotip samo v letu, za katero jim je bil naziv podeljen, razen če so naziv prejeli v več letih. V tem primeru lahko omenijo več let, v katerih so prejeli naziv. Leto traja od 1. januarja do 31. decembra.

5. Brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno spreminjati nobenih oblikovnih ali besedilnih značilnosti logotipa. Najbolje je, če se logotip uporablja v opredeljeni modri, črni ali beli barvi na ozadju druge barve. V primeru, da barve, ki jih uporablja z nazivom Trusted Brand nagrajena blagovna znamka, ne dopuščajo uporabe modrega logotipa, ga je mogoče uporabiti v drugih barvah, da se ujema z barvami podjetja, nagrajenega z nazivom Trusted Brand. Uporabiti se sme samo celoten logotip. Okoli logotipa mora biti tudi nekaj prostora, ki praviloma ne sme biti manjši od širine dveh zvezdic na robu logotipa.

6. Zmagovalci logotipa ne smejo uporabljati v povezavi z omenjanjem katerega koli konkurenčnega podjetja ali izdelka.

7. Zmagovalci, ki želijo uporabiti logotip, morajo pred uporabo predložiti kopijo in/ali gradivo, na katerem ga želijo uporabiti, Reader's Digestu v avtorizacijo. Reader's Digest se bo na vse takšne prošnje takoj odzval in si pridržuje pravico, da po lahko lastnem preudarku kadarkoli zavrne uporabo logotipa. Reader's Digest tudi ni odgovoren za kakršne koli odškodninske zahtevke do zmagovalcev, ki bi izvirali iz uporabe logotipa.

8. Reader's Digest oziroma njegovi uredniki ne dajejo nobenih potrdil o blagovnih znamkah, ki so zmagale v raziskavi.

Slikovno gradivo

Za dostopa do slikovnega gradiva (logotipi Trusted Brand, fotografije s podelitve, …) prosimo pošljite na e-naslov urednistvo@rdslovenija.si

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

KONTAKT

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1536 Ljubljana

E-naslov: inford@mkz.si
Telefon: 01 241 3661
Faks: 01 425 28 33

www.rdslovenija.si
www.facebook.com/rdslovenija

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.