Ponudba starih in iskanih knjig za odrasle

Oglejte si aktualno ponudbo največjega slovenskega antikvariata

Trubarjev antikvariat
Antikvariat_Aktualno_Dec_odrasli

Katalog ponujenih naslovov se redno dopolnjuje, tako, da je v vsakem trenutku na voljo od 70 do 100 naslovov, s poudarkom na mlajših leposlovnih in strokovnih izdajah.

Običajno imamo samo en izvod vsakega naslova

Predlagamo, da želeno knjigo čimprej rezervirate V kolikor bi se zgodilo, da bi bila želena knjiga že prodana, lahko vašo željo zabeležimo in vas obvestimo takoj, ko pride v hišo drugi izvod.

Naslov, ki vam je pri srcu, lahko rezervirate preko e-naslova antikvariat@mk-trgovina.si ali po telefonu na številko 01 244 2683.

Želena knjiga vas bo počakala v našem antikvariatu, kjer jo lahko prevzamete v roku enega tedna. Po želji vam jo lahko pošljemo tudi po pošti s plačilom po povzetju.

Vse knjige so zelo dobro ohranjene, razen če je pri posameznem naslovu označeno drugače.

 

Spletna ponudba September 2020
 

dr. Andrej Karlin: V Kelmorajn: potopisne črtice s slikami

 • dodatek k naslovu na ovitku: Spomini s pota
 • dokumentarna literatura
 • Družba sv. Mohorja, Celovec, 1903, 175 str., ilustracije, 23 cm, mehka vezava
 • cena 20 evrov
   

Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih: potopisne črtice s slikami

 • Srednja Evropa / domoznanstvo / potopisi
 • dokumentarna literatura
 • Družba sv. Mohorja, Celovec, 1906, 191 str., ilustracije, 23 cm, mehka vezava
 • cena 20 evrov
   

Tomaž Šalamun: Amerika

 • spremna beseda Ivo Frbežar
 • poezija
 • Mondena, Grosuplje, 2000, 96 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Dušan Ludvik: Srce v vetru: [pesmi iz let 1940-1944]

 • pet izvirnih perorisb Stane Kregar
 • v knjigi je podpis avtorja
 • poezija
 • Nova založba, Ljubljana, 1944, 66 str., ilustracije, 19 cm, trda vezava (platno)
 • cena 20 evrov
   

Alojzij Gradnik: De profundis

 • originalni lesorezi Božidarja Jakca
 • poezija
 • 1. izdaja
 • še nerazrezan izvod
 • Založba »Jug«, Ljubljana, 1926, 111 str., ilustracije, 20 cm, mehka vezava
 • cena 25 evrov
   

Anton Aškerc: Mučeniki: slike iz naše protireformacije

 • poezija
 • 1. izdaja
 • L. Schwentner, Ljubljana, 1906, VII, 167 str., 20 cm, trda vezava (platno)
 • cena 50 evrov
   

Kitajska lirika

 • izbral, poslovenil in predgovor napisal Alojz Gradnik; vinjete narisal Domicijan Serajnik
 • poezija / antologija
 • 1. izdaja
 • Založba »Jug«, Ljubljana, 1928, XXX, 175 str., ilustracije, 19 cm, trda vezava (platno)
 • cena 25 evrov
   

Alojz Gradnik: Pesmi o Maji

 • opremil Riko Debenjak
 • poezija
 • 1. izdaja
 • Narodna tiskarna, Ljubljana, 1944, 45 str., ilustracije, 17 cm, trda vezava (platno)
 • cena 20 evrov
   

France Stele: Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih: kulturnozgodovinski poskus

 • 1. izdaja 
 • Nova založba, Ljubljana, 1924, 175 str., [64] str. prilog, ilustracije, 19 cm, trda vezava (platno)
 • cena 20 evrov
   

Neven Borak ... et al.: Utopije - še vedno: zbornik o utopijah v 21. stoletju

 • ureditev Neda Pagon, Saša Pagon
 • znanstvena monografija
 • zbirka Studia humanitatis
 • Studia humanitatis, Ljubljana, 2015, 524 str., 20 cm, mehka vezava
 • cena 15 evrov
   

Pavel Matej Rak: Svetlobe duš

 • umiranje / smrt / duša / duhovi / onostranstvo / posmrtno življenje / spiritizem / komuniciranje / parapsihologija
 • Aura, Ljubljana, 2010, 319 str., 23 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Platon: Protagoras

 • iz grščine prevedel Marijan Tavčar; spremno besedo napisal Jože Kastelic
 • zbirka Iz antičnega sveta, št. 6
 • Obzorja, Maribor, 1966, 128 str., 18 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Baruch de Spinoza: Etika

 • poslovenil in opombe napisal Primož Simoniti; uvodno besedilo Radmila Šajković: Filozofija Barucha de Spinoze / prevedel Božidar Borko
 • zbirka Filozofska knjižnica, zv. 6
 • Slovenska matica, Ljubljana, 1963, 389 str., 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 20 evrov
   

Lojze Kovačič: Možiček med dimniki

 • ilustriral Milan Bizovičar
 • zbirka Velike slikanice
 • Mladinska knjiga, [Ljubljana], 1974, [24] str., barvne ilustracije, 26 cm, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Margo Westrheim: Koledarji sveta

Pregled koledarjev in načini praznovanja

 • prevod Peter Amalietti
 • koledarji / koledarski prazniki / kulturna zgodovina / ljudski običaji / čas / merjenje / zgodovinski pregledi
 • Amalietti & Amalietti, Ljubljana, 2000, VIII, 111 str., ilustracije, 22 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Jože Plečnik, architecte: 1872 - 1957

 • conception du catalogue François Burkhardt, Claude Eveno, Boris Podrecca; traduction Guy Ballangé ... et al.
 • katalog razstave Arhitekt Jože Plečnik, ki je bila leta 1986 na ogled v Pompidoujevem centru v Parizu 
 • francoski jezik
 • Éditions du Centre Pompidou/CCI, Paris, 1986, 191 str., ilustracije, 24 cm, mehka vezava
 • cena 30 evrov
   

Pesmi Mirze Šafija: izbor

 • po Friedrichu Bodenstedtu prepesnil Matej Bor; spremna beseda Božidar Borko
 • Slovenski knjižni zavod, Ljubljana, 1953, 75 str., 17 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Venceslav Winkler: Šesti mora ostati: mladinska povest

 • kratka proza
 • Borec, Ljubljana, 1965, 125 str., 19 cm, ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
 • cena 10 evrov
   

Nina Šuštaršič, Milan Butina, Blaž De Gleria, Iris Skubin, Klavdij Zornik:  Likovna teorija

 • učbenik za likovno teorijo v vzgojno - izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer / zbrala in uredila Nina Šuštaršič
 • 2. natis
 • Debora, Ljubljana, 2007, 373, XXV str., ilustracije, 29 cm, mehka vezava
 • cena 20 evrov
   

James Pool in Suzanne Pool: Od kod Hitlerju denar

Tajno financiranje Hitlerjevega vzpona na oblast od 1919 do 1933

 • prevedla Ani Bitenc
 • zbirka Svet v knjigi, št. 186
 • Obzorja, Maribor, 1982, 352 str., [8] f. prilog, 25 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 10 evrov
   

Ivan Sedej: Sto najlepših cerkva na Slovenskem

 • fotografije Janez Klemenčič
 • vodič
 • Slovenija / cerkve / cerkvena arhitektura
 • Prešernova družba, Vrba, Ljubljana, 1996, 249 str., barvne fotografije, 21 cm, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Tracy Chevalier: Dekle z bisernim uhanom

Nizozemski slikar Johannes Vermeer (1632-1675) je okoli leta 1665 upodobil neznano dekle z modro ruto in bisernim uhanom. Slika je dobila ime Dekle z bisernim uhanom. Glavna junakinja romana je šestnajstletna Griet, hči obubožanega in slepega slikarja keramičnih ploščic, ki mora iti za služkinjo k Vermeejevim na katoliškem koncu mesta Delft. Pričakajo jo kopica otrok, kupi neopranega perila, težavna Vermeerjeva žena in njena škodoželjna hčerka, vplivna Vermeerjeva tašča, njena ljubosumna služkinja in končno tudi sam Vermeer, ki ji naloži dodatno delo pri pripravljanju barv za svoje slike. Vermeerjevi so popolnoma odvisni od krajevnega vplivneža, ki si zaželi portret novega dekleta. Med modelom in slikarjem se razvije zatajevana zaljubljenost, obenem pa začne Griet dvoriti mesarjev sin. V romanu nastopa tudi van Leeuwenhoek, pionir mikroskopije.

 • prevedla Irena Trenc - Frelih
 • roman
 • 1. izdaja
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 2007, 242 str., 21 cm, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Charles Darwin: Potovanje na ladji Beagle

 • prevedla Olga Grahor
 • vsebuje tudi: Poročilo o fosilnih sesalcih, živih sesalcih, ptičih, ribah in plazilcih
 • zbirka Prirodoznanstvena knjižnica, št. 7
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1950, 459 str., 21 cm, trda vezava (platno)
 • cena 15 evrov
   

Irena Jurgielewiczowa: Avtostopar 1 - 2

 • prevedel Uroš Kraigher; ilustriral Bard Iucundus
 • mladinski roman
 • zbirka Knjižnica Sinjega galeba, št. 194, 195
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1976, 2 zv. (169 in 159 str.), ilustracije, 19 cm, trda vezava (karton)
 • cena 14 evrov
   

Bogomir Magajna: Brkonja Čeljustnik: pravljica

 • ilustriral Božidar Jakac
 • zbirka Knjižnica Mladinske matice, št. 23
 • Mladinska matica, Ljubljana, 1933, 64 str., ilustracije, 17 cm, mehka vezava
 • cena 20 evrov
   

Koroški plebiscit: razprave in članki

 • uredili Janko Pleterski, Lojze Ude, Tone Zorn; povzetki v angleščini Meta Grosman, povzetki v nemščini Doris Debenjak
 • zbornik
 • vsebuje tudi:
 • Tone Zorn: Tiskani viri in literatura o koroškem plebiscitnem obdobju 
 • Bibliografija in povzetek v angleškem in / ali nemškem jeziku pri posameznih prispevkih
 • koroški Slovenci / narodne manjšine / razmejitev / narodnostno vprašanje / zgodovina / koroški plebiscit 1920
 • Slovenska matica, Ljubljana, 1970, 562 str., [8] zganjenih zemlevidov, [3] f. priloge, ilustracije, fotografije, 26 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Mimi Malenšek: Temna stran meseca

 • roman
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1960, 590 str., 21 cm, trda vezava (platno)
 • cena 15 evrov
   

Ljudmil Rus: Njeno veličanstvo kitara in njeni podaniki

 • kitara – zgodovina – glasba za kitaro – izdelovalci – izvajalci
 • Forma 7, Ljubljana, 2009, 397 str., ilustracije, 24 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Jevgenija Ginzburg: Križev pot

 • prevedel in spremno besedo napisal Marjan Poljanec
 • dokumentarna literatura
 • spomini / Sovjetska zveza / 1937/1957 / zapori / koncentracijska taborišča
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1992, 415 str., čb fotografije, 22 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Marko Pogačnik: Ljubljanski trikotnik

 • tekst in risbe Marko Pogačnik; fotografije Dušan Podgornik
 • urbanizem / mesto / Ljubljana / prostorsko planiranje / Venerin šesterokotnik / energijska narava / krajinski prostor / Tivoli / mestna krajina / mestni kozmogram
 • Domus (CZNG), Ljubljana, 1988, 116 str., ilustracije, 23 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)   
 • cena 10 evrov
   

Bstan-dzin-rgya-mtsho XIV, Dalai Lama in Howard C. Cutler: Umetnost sreče: priročnik za življenje

 • prevedel Erik Majaron
 • sreča / vrednote / trpljenje / zavest / medosebni odnosi / življenjska modrost / duhovnost / budizem
 • 2. natis
 • Učila, Tržič, 2000, X, 284 str., 22 cm, trda vezava (karton) 
 • cena 15 evrov
   

Max Frisch: Homo Faber / prevedel Edvard Kocbek

 • roman
 • knjižna zbirka Žepna Beletrina
 • Študentska založba, Ljubljana, 2011, 219 str., 21 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Utva (Ljudmila Prunk): Kraguljčki

 • ilustrirala Ksenija (Prunk)
 • poezija
 • 2. pomnožena izdaja
 • Zvezna tiskarna in knjigarna, Ljubljana, 1924, 60 str., ilustracije, 17 cm, trda vezava (originalna - polplatno)
 • cena 15 evrov
   

Carmen R. Alfonso Hernández: Havana: moje čarobno mesto

 • prevedel Matej Leskovar; fotografije Juvenal Balán, Arnaldo Santos, Juan Luis Arguilera
 • zbirka Cuba libre
 • 1. slovenska izdaja, 1. natis
 • Koščak, Ljubljana, 2008, 116 str., ilustracije, 21 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Jakob Žnidaršič: Okó in vid

 • oko / optika / barva / svetloba
 • založila in na svetlo dala Matica Slovenska, Ljubljana, 1880, 106 str., ilustracije, 23 cm, mehka vezava
 • cena 30 evrov 
   

dr. Vito Lavrič: 200 let ljubljanske babiške šole: (1753-1953)

 • babištvo / porodništvo / Slovenija / zgodovinski pregledi
 • Babiška šola, Ljubljana, 1953, 70 str., ilustracije, 17 cm, mehka vezava
 • cena 30 evrov
   

Ana Wambrechtsamer: 1897 - 1933: [zbornik]

 • zbrala in uredila Aleksandra Krofl
 • nemška književnost / Slovenija / ženska književnost / nemške pisateljice / pisma / bibliografije / albumi
 • Turistično društvo, Planina pri Sevnici, 1998, 111 str., ilustracije, 21 cm, ščitni ovitek, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Matej Bor (Vladimir Pavšič): Slike in pesmi o živalih

 • slike Maksim Sedej
 • poezija / kartonka
 • zbirka Cicibanova knjižnica
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956, [10] str., ilustracije, 16 x 17 cm, trda vezava (karton)
 • cena 5 evrov
   

Maruška Sedlak: Pesmice

 • naslikala Marička Koren
 • slikanica
 • Mladinska knjiga, [Ljubljana], 1978, [17] str., ilustracije, 15 x 17 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Moji prijatelji: [otroške ljudske pesmice]

 • naslikala Marlenka Stupica
 • slikanica
 • zbirka Najdihojca, št. 11
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960, [12] str., ilustracije, 15 cm, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Charles Vildrac: Kozliček Rdečegobček

 • prevedel Franček Jakopin, ilustriral in opremil J. A. Cante
 • pravljica
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1951, 133 str., ilustracije, 20 cm, trda vezava (polplatno)
 • cena 10 evrov
   

Prostovoljno gasilsko društvo Iška vas: zbornik v počastitev stoletnice društva: 1912-2012

 • besedilo in izbor fotografij Janez Rupert; fotografije v lasti članov, foto Boštjan Gačnik
 • Prostovoljno gasilsko društvo, Iška vas, 2012, 56 str., barvne in čb fotografije in ilustracije, 21 cm, mehka vezava
 • cena 3 evrov
   

Primož Slapar (France Šetar): Iščem vodnike mojega naroda 

 • Slovenci – zgodovina – 19./20. st
 • Samozaložba France Šetar, Kočevska Reka, 2002, 184 str., [4] str. prilog, 20 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Frederick William Deakin: Gora trdnjava

 • prevedel Janko Moder
 • dokumentarna literatura
 • Jugoslavija / NOB / druga svetovna vojna / spomini / Velika Britanija / politični odnosi
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1976, 313 str., [22] str. prilog, 22 cm, 1 zganjen zemljevid, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 15 evrov
   

Jože Jagodic: Majhen oris velikega življenja: nadškof Anton Bonaventura Jeglič

 • pregledal, dopolnil in uvodne besede napisal Marijan Smolik
 • biografija
 • Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba, Celje, 2013, 396 str., ilustracije, 24 cm, mehka vezava
 • cena 15 evrov
   

Wisława Szymborska: Trenutek

 • prevedel Niko Jež
 • poezija
 • zbirka Fraktal, št. 16
 • Društvo Apokalipsa, Ljubljana, 2005, 43 str., 17 cm, mehka vezava
 • cena 5 evrov
   

Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače

 • zgodovina – spolnost – Žiri (okolica) – 1900-1960
 • 3. ponatis 
 • Jutri, Žiri, 2014, 342 str., 22 cm, mehka vezava
 • cena 30 evrov
   

Sredozemska kuhinja: najboljše jedi iz Sredozemlja

 • fotografije TLC Fotostudio
 • slovenska izdaja
 • Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln, 2017, 237 str. barvne fotografije, 21 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Nuccio Ordine: Koristnost nekoristnega: manifest

 • z esejem Koristnost nekoristnega znanja Abrahama Flexnerja; predgovor Boris Pahor; prevedla Irena Trenc - Frelih
 • 1. izdaja, 1. natis
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 2015, 175 str., 21 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Mala knjiga za velike starše: priročnik za vzgojo otrok

 • Zoran Milivojević ... et al.; urednica Tanja Zagorc; ilustrator Rajko Bajt
 • 3. izdaja
 • Psihopolis institut, Novi Sad, 2008, 118 str., ilustracije, 22 cm, trda vezava (karton)
 • cena 15 evrov
   

Kaj delajo palčki pozimi? [Glasbeni tisk]: 38 pesmic Neže Maurer za male in velike

 • uglasbitve Radovan Gobec ... et al.; ilustratorke Saša Bogataj Ambrožič ... et al.; fotografija Jana Jocif
 • vsebuje tudi:
 • Mitja Gobec: Popotnica Nežinim palčkom
 • Dušica Herman: Besede, na note položene
 • Mitja Gobec: Popis uglasbitev pesmi Neže Maurer
 • zbirka Ustvarjalci s Škofjeloškega, št. 2
 • Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka, 2011, 111 str., ilustracije, 27 cm, trda vezava, (karton)
 • cena 20 evrov
   

Brian Bagnall: Risanje in slikanje

 • dodatno besedilo Ursula Bagnall; prevedel Jaka Žuraj
 • priročnik
 • Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995, 336 str., barvne ilustracije, 27 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Arnold Hauser: Socialna zgodovina umetnosti in literature I - II

 • prevedla Helena Menaše
 • vsebuje tudi:
 • Boris Ziherl: O piscu in njegovem delu
 • umetnost / književnost / sociologija kulture / sociologija književnosti / zgodovinski pregledi
 • zbirka Misel in čas
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 1969, 2 zvezka (605, 616 str.), 18 cm, mehka vezava
 • cena kompleta 15 evrov
   

Lenčka Kupper: Enkrat je bil en škrat [Glasbeni tisk]

 • ilustracije Breda Var
 • notno gradivo / otroško gradivo
 • Krščanska kulturna zveza, Celovec, 1998, 1 partitura (88 str.), barvne in čb ilustracije, 30 cm, trda vezava
 • cena 10 evrov
   

Med - hrana zdravilo / uredil Jože Babnik

 • ilustracija Zoran Didek; izdajatelj Medex, Ljubljana
 • med / prehrana / apiterapija / kuharski recepti
 • Kmečka knjiga, Ljubljana, 1958, 40 str., ilustracije, 21 cm, mehka vezava
 • cena 15 evrov
   

Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson): Alica v Deveti deželi

 • ilustracije John Tenniel; prevedel Bogo Pregelj
 • 1. slovenska izdaja
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1951, 126 str., ilustracije, 20 cm, trda vezava (polplatno)
 • cena 15 evrov
   

Milan Jesih: Jambi

 • poezija
 • zbirka Nova slovenska knjiga
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002, 75 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 15 evrov
   

Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron: Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk

 • učbenik
 • glasbena vzgoja – plesna vzgoja –  lutke – otroci – učbeniki za visoke šole
 • Pedagoška fakulteta, Koper, 2006, 144 str., ilustracije, 23 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Edvard Kocbek: Krogi navznoter

 • vsebina: Luči na severu; Prvi povojni pariški dnevnik; Drugi povojni pariški dnevnik; Krogi navznoter
 • dokumentarna literatura
 • slovenski pisatelji / Slovenija / politične razmere / kulturna zgodovina
 • Slovenska matica, Ljubljana, 1977, 245 str., 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 10 evrov
   

Mark Twain: Prigode Toma Sawyerja I - II

 • prevedel Janez Gradišnik; ilustriral Walter Trier
 • zbirka Knjižnica Sinjega galeba, št. 67-68
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960, 274 str., ilustracije, 17 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Michael Ende: Neskončna zgodba

 • opremila s črkami in podobami Roswitha Quadflieg; prevedel in spremno besedo napisal Janez Gradišnik
 • fantazijska literatura
 • zbirka Helikon
 • Pomurska založba, Murska Sobota; Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987, 465 str., ilustracije, 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 15 evrov
   

Anakreontika ali pesmi o vinu in ljubezni

 • pesmi prevedel ter uvod in opombe napisal napisal Jože Mlinarič
 • stara grška lirika / antologije
 • Obzorja, Maribor, 1968, 126 str., 18 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Juš Kozak: Šentpeter

 • roman
 • zbirka Slovenski pisatelji - sodobniki, št. 4
 • Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1931, 423 str., 20 cm, trda vezava (polusnje)
 • cena 20 evrov
   

Vitomil Zupan: Trije konji

 • ilustriral Maksim Sedej
 • pravljice
 • zbirka Cicibanova knjižnica
 • Mladinska knjiga, [Ljubljana], 1970, 150 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava (karton)
 • cena 7 evrov
   

Uta Ranke Heinemann: Ne in amen: napotilo za verski dvom

 • prevedla Stanka Rendla
 • krščanstvo – polemična teologija – Nova zaveza – sveto pismo – verski dvom – katoliška cerkev – dogme
 • Urad za žensko politiko in Cankarjeva založba, Ljubljana, 2000, 359 str., 21 cm, trda vezava (karton)
 • cena 15 evrov
   

Slovenija, moja dežela: družbena revolucija v osemdesetih letih

 • Božo Repe, Darja Kerec; uredil Tine Logar; slikovno gradivo uredili Kornelija Ajlec, Maja Vehar
 • znanstvena monografija
 • Slovenija / Jugoslavija / osemdeseta leta 20.st. / družbene razmere / politični vidik / ekonomski vidik / punk / alternativna kultura / propagandna sporočila / kronologija
 • 1. izdaja
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 2017, 300 str., ilustracije, 26 cm, trda vezava (karton)
 • cena 20 evrov
   

Fedor Mihajlovič Dostojevski: Netočka Nezvanova

 • prevedel Severin Šali; ilustriral Marijan Amalietti; spremna beseda Gitica Jakopin
 • Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977, 221 str., ilustracije, 22 cm, mehka vezava
 • cena 7 evrov
   

Miroslav Košuta: Robidnice in maline

 • poezija / aforizmi
 • Založništvo tržaškega tiska, Trst, 1983, 106 str., 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 10 evrov
   

Josip Edgar Leopold - Lavov: Kartuzija Pleterje in partizani: 1941-1945: spomini

 • spremna beseda Bojan Štih
 • dokumentarna literatura
 • kartuzijani / kartuzije / Pleterje / partizani / druga svetovna vojna / NOB / Slovenija / spomini
 • Obzorja, Maribor, 1977, 212 str., avtorjeva slika, 19 cm, mehka vezava
 • cena 7 evrov 
   

Cerkveno petje v župniji sv. Pavla na Vrhniki

 • besedilo, kaligrafske slike Helena Hren - Vencelj; fotografije Brigita Mole ... et al.; spremna beseda Vinko Tomšič
 • cerkveni pevski zbori – Vrhnika – cerkvena glasba – zgodovina – Slovenija – slovenski ogranisti
 • Društvo cerkvenih pevskih zborov, Vrhnika, 2012 [i. e.] 2013, 99 str., barvne in čb fotografije in ilustracije, 28 cm, trda vezava (karton)
 • cena 15 evrov
   

Janko Kos: Neznani Prešeren

 • znanstvena monografija
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 1994, 117 str., 20 cm, ščitni ovitek, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Saša Vuga: Krtov kralj 1 - 2

 • roman
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987, 2 zv. (414, 482 str.), 21 cm, ščitna ovitka, trda vezava (platno)
 • cena kompleta 20 evrov
   

Konstantin Nikolajevič Deržavin: Voltaire

 • prevedel Janko Moder
 • Voltaire, 1694 - 1778 – francoska književnost – francoska filozofija – razsvetljenstvo – biografije – osebne bibliografije
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1948, 515 str., 20 cm, trda vezava (polplatno)
 • cena 10 evrov
   

Trdinove bajke in povesti o Gorjancih

 • Trdinovo besedilo je slikarsko pospremil Boris Kobe; uvod v Trdinov in Kobetov gorjanski Cvetnik je napisal Emilijan Cevc
 • Cankarjeva založba, Ljubljana, 1970, 147 str., ilustracije, 29 cm, trda vezava (platno)
 • cena 17 evrov
   

Slovensko ozemlje na vojaškem zemljevidu iz druge polovice 18. stoletja

Territorium Sloweniens in der Josephinischen Landesaufnahme aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

 • Sekcije 201-205, 212-215. (Vzorčni zvezek) / uredil Vincenc Rajšp; transliterirala in prevedla Majda Ficko
 • znanstvena monografija
 • slovenski, nemški jezik
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 1994, 168 str., [10] zganjenih f. večinoma barvnih zemljevidov, ilustracije, 30 cm, mehka vezava
 • cena 15 evrov
   

Monika Kropej: Pravljica in stvarnost

Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine

 • znanstvena monografija
 • zbirka ZRC, št. 5
 • slovenske ljudske pravljice / stvarnost / kmečka dela / družbene razmere / vera / etnologija
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1995, 279 str., ilustracije, 30 cm, mehka vezava, posvetilo in podpis avtorice
 • cena 16 evrov
   

Mary Hollingsworth: Umetnost v zgodovini človeštva

 • prevedli po angleškem izvirniku Velemir Gjurin, Branko Gradišnik, Igor Zabel; risbe Paolo Capecchi; zemljevidi Rosanna Rea
 • Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1993, 509 str., barvne fotografije in ilustracije, 27 cm, trda vezava (karton)
 • cena 25 evrov
   

Robin Fox: Rdeča svetilka incesta

 • prevedel Bogdan Gradišnik; spremna beseda Iztok Saksida
 • zbirka Studia humanitatis
 • ŠKUC; Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1988, 308 str., 20 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Miroslav Červenka: Večerna šola stihoslovja: štiri študije iz let 1975-83

 • prevedla Albinca Lipovec; spremna beseda Tone Pretnar
 • metrika / verzologija
 • zbirka Studia humanitatis
 • ŠKUC; Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1988, 155 str., 20 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Georges Dumézil: Tridelna ideologija Indoevropcev

 • prevod, strokovni pregled in spremna beseda Braco Rotar
 • stari vek / indoevropščina / miti / legende / mitologija / teologija / civilizacija
 • zbirka Studia humanitatis
 • ŠKUC; Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1987, 140 str., 20 cm, mehka vezava
 • cena 10 evrov
   

Jesús Ferrero: Amador ali Pripoved srečnega človeka

 • prevod in spremna beseda Marjeta Drobnič
 • roman
 • zbirka Euroman: zgodbe s pogledom, št. 25
 • Modrijan, Ljubljana, 2008, 257 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)
 • cena 10 evrov
   

Mira Miheličeva: Otok in struga

 • roman
 • Slovenska matica, Ljubljana, 1963, 266 str., 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
 • cena 8 evrov

 

Trubarjev antikvariat
Trubarjev antikvariat

Najdete nas v starem jedru Ljubljane, na Mestnem trgu 25.

Naš antikvariat je poln čudovitih knjig, zanimivih tako za zbiratelje redkega kot za iskalce starega. V središču Ljubljane vam odpira svet poln zgodb, spoznanj in resnic.

Več o trgovini >

 

DZ_Promo
Za vas ustvarjamo

Dobre zgodbe - dom najboljših zgodb.

Namigi za branje, zanimivosti, pogovori, lestvice, avtorji, podkasti.

Svet knjige_Blok
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Menu