slika

AŽEVEDNIK uporabljam v šoli

Zlahka do dobrih ocen v osnovni in srednji šoli.

MAT
Od Pitagorovega izreka do števila pi. Matematika je na šolskem urniku kar 13 let. Torej bo tudi Aževednik vsaj 13 let pravi odgovor na matematična vprašanja.

BIO
Prerezi številnih rastlin in živali. Pojmi iz genetike, ekologije, evolucije. Podrobno o človekovem telesu. Ko je treba poznati zgradbo našega telesa, poglejte v Aževednik.

SLO
Kaj so samostalnik, glagol in pridevnik? Kdo so bili Ahil, Balzac in Shakespeare? Ko se v isti knjigi znajdejo slovnica, književnost, knjižni junaki in njihovi avtorji.

GEO
Vse države sveta z glavnimi mesti, lokacijo na zemlji in preglednim zemljevidom. Kako dolga je reka Nil? Koliko ljudi živi v Braziliji? Kako visoka je najvišja gora Južne Amerike? Odgovore pozna Aževednik.

KEM
Periodni sistem in še mnogo več. Anorganska in organska kemija, lastnosti najpomembnejših spojin in elementov, kot sta voda in kisik. Pojasnila kemijskih reakcij, na primer oksidacije.

FI
Formule za izračun navora, pospeška, gostote, hitrosti … Nekateri jih pišejo na tiste majhne listke, ki skriti v rokavu pomagajo pri pisnem preverjanju znanja. Z Aževednikom za to ne bo potrebe, saj bodo hitro ostale v glavi.

ZGO
Z letnicami je vedno križ. Kdaj so se bile peloponeške vojne? Kaj pa punske? In kakšna je sploh razlika? Vse to in še več zgodovine za osnovno in srednjo šolo v Aževedniku.

Nekaj praktičnih primerov, kako Aževednik pomaga do pravilnih odgovorov

slika

4. razred OŠ, naravoslovje in tehnika

V kolikšnem času Zemlja obkroži Sonce?
Zemlja obkroži Sonce v enem letu. Leto je obhodni čas Zemlje okoli Sonca oz. obhodni čas Sončevega navideznega gibanja po ekliptiki. Koledarsko leto je dolgo 365,25 dneva oz. po dogovoru 365 dni. To je navadno leto. Vsako četrto leto ima 366 dni. To je prestopno leto.

7. razred OŠ, slovenščina

Za katere samostalnike velja druga ženska sklanjatev?
Druga ženska sklanjatev velja za vse samostalnike ženskega spola, ki so v imenovalniku brez končnice, v rodilniku pa imajo končnico –i. Primer: perut, perut-i.

9. razred OŠ, kemija

Iz česa pridobivamo umetni kavčuk?
Sintetični ali umetni kavčuk pridobivamo s katalitsko polimerizacijo butadiena in klorbutadiena. Surovine so premog ali nafta in apno.

1. letnik gimnazije in SŠ, fizika

Kaj pravi tretji Newtonov zakon?
Tretji Newtonov zakon je zakon o medsebojnem učinku med pari teles. Dve telesi delujeta eno na drugo z enako velikima, vendar v smeri nasprotnima silama.

 

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.