Humanistika

 

vode svobode

VODE SVOBODE
Iztok Simonitti

Zbirka esejev, v katerih avtor obrav­nava teme, kot so: demokracija (delovanje zakonodajne in sodne veje oblasti), pravna država (s poseb­nim poudarkom na Ustavnem sodi­šču), odnos med državo in cerkvijo, sprava, svoboda, temelji svetovne etike …, v katerih se vprašanj loteva na nekonvencionalen, izviren način, vseskozi pa se navezuje na slovensko zgodovino in našo ne ravno bleščečo sedanjost. Pri izražanju tez in misli je izjemno kritičen, koncizen, udaren in izzivalen.

Knjiga bo Slovencem vsekakor nastavila ogledalo, v katerem se bodo izrisale nekatere poteze našega naroda, ki so vse prej kot lepe, poleg tega pa bo spodbudila tudi razmislek o nas in naši šibki državi v sodobnem svetu, ki ga obvladujejo globalizacijski procesi in prevlada močnejših držav nad šibkejšimi. Piko na i pa knjigi daje sklepni esej Krst pri Savici – Komentar k zgodovini Slovencev in Slovenije, ki podaja nove idejne poudarke pri branju enega najpomembnejših tekstov svetovne romantike.

 

Je tu kakšen odrasel

V SENCI POLITIKE
Aleš Gabrič

Knjiga obravnava pojav politične opozicije na Slovenskem v obdobju 1945–1980. Posveti se različnim skupinam: od opozicije znotraj same partije prek ilegalne mladinske poli­tične opozicije v prvih letih po vojni do opozicije v krogih kulturniških delavcev, ki so delovali ob literarnih revijah (Beseda, Revija 57, Perspekti­ve). Posebna pozornost je namenjena tudi pojavu t. i. disidentstva Sloveniji in političnemu nasilju.

Knjiga je tudi izraz napora, da bi se javni diskurz, povezan z delovanjem opozicije v Sloveniji po drugi svetovni vojni, dvignil nad neobjektivne dnev­nopolitično obarvane razprave na to temo, ki smo jim priča skoraj vsak dan.

Aleš Gabrič (1936) je raziskovalec na inštitutu za novejšo zgodovino, avtor in urednik več znanstvenih monografij.

 

Je tu kakšen odrasel

JE TU KAKŠEN ODRASEL?
Janis Varufakis

»Zgodba v tej knjigi ni zgolj svarilo o tem, v kaj se spreminjajo Evropa, Velika Britanija in Združene države; daje nam tudi vpogled v razloge za polom našega sistema in socialne ekonomije. Medtem ko t. i. liberalni establišment protestira proti lažnim novicam alternativne desnice, je treba spomniti, da je leta 2015 ta isti establišment sprožil izredno učinkovito kampanjo spreobračanja resnice in diskreditacije posameznikov proti proevropski, demokratično izvoljeni vladi majhne evropske države.«
Tako zapiše Janis Varoufakis v predgovoru svoje biografske pripovedi o 162 dneh, ki jih je prebil kot grški finančni minister. Med neizprosnimi, a še bolj nerazsodnimi, enosmernimi pogajanji s trojko glede reševanja Grčije iz primeža dolgov se je bil večkrat prisiljen vprašati, ali se sploh pogovarja z odraslimi – je mar mogoče, da svetovnega reda ne oblikujejo smiselne in preudarne ekonomske in družbene politike, temveč prej otročja trma, nepriznavanje napak in slep boj za ohranitev položaja? Knjigo lahko vsekakor beremo tudi kot kroniko nedavne ekonomske krize in morda celo kot intimni dnevnik začetka konca sanj o združeni, demokratični in svobodni Evropi. Prevedel Jani Rebec

 

Partizanski kirurg

SLOVENIJA IN PIKA! 2
Boštjan Furlan, Ožbej Peterle, Marko Balažic

Po prvem delu Slovenija in pika, kjer je bilo zbranih 24 intervjujev s pomembnimi osebnostmi iz časa nastajanja Republike Slovenije, zdaj prihaja še drugi del s še štirinajstimi intervjuji. Vsebujejo vrsto detajlov, ki bralcu pomagajo razumeti nevarne okoliščine, v katerih so bile sprejete ključne odločitve v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije. Zbornik prinaša nove vpoglede v zapletene procese osamosvajanja slovenskega naroda; kaže, kako različni so lahko pogledi ljudi na zgodovinske dogodke, ki so jih doživljali skupaj, in ponuja izhodišča za razmislek o petindvajsetletnem obdobju Republike Slovenije – o njenih pomembnih dosežkih pa tudi zamujenih priložnostih, odklonih in stranpoteh…
Drugi del zajema intervjuje s Francetom Arharjem, Ivom Bizjakom, Mihaelom Brejcem, Erhardom Busekom, Pavlom Gantarjem, Vitomirjem Grosom, Andrejem Magajno, Borisom A. Novakom, Miranom Potrčem, Hansom Petrom Repnikom, Karlom Smollejem in Gregorjem Tomcem.

Pogovori o zdravniški etiki

BREZ KOCBEKOVEGA SODELOVANJA NE BI BILO OSVOBODILNE FRONTE
Boris Pahor

Ob 105. rojstnem dnevu pisatelj Boris Pahor znova opozarja na resnico o poslanstvu prijatelja Edvarda Kocbeka pri slovenskem narodnem odporu v drugi svetovni vojni. Z dragocenima prispevkoma se mu pridružujeta Peter Kovačič Peršin in Mihael Glavan.
Boris Pahor je pokončen človek. Vedno je mislil s svojo glavo in si to upal tudi zapisati – jasno, neposredno in na najvišji literarni ravni. Umov in moralnih avtoritet njegovega kova v vsej zgodovini nismo imeli veliko. Politični povzpetniki vseh barv so ga zato hoteli utišati.Zato so njegova dela takoj ob izidu v drugi polovici prejšnjega stoletja po zaslugi sistematičnega zavračanja komunističnih oblasti ostala prezrta. A ne tudi izbrisana. Danes so Pahorjeva dela med najbolj prepoznavnimi slovenskimi knjigami v svetu. Prevedene so v številne evropske in svetovne jezike.

 

Pogovori o zdravniški etikiPOGOVORI O ZDRAVNIŠKI ETIKI
Matjaž Zwitter
Knjiga nas zapelje v življenje, ki ne prenese predalčkanja in črno-belih delitev. V etiki pogosto ni pravilnih ali napačnih stališč, pač pa le tehtanje med vrednotami, ki jim vsakdo z vso pravico daje drugačno težo. Uvodnim, razumevanju etike name­njenim poglavjem sledijo poglavja o komunikaciji, o odnosih v zdravstvenem timu, strokovni napaki in o medicini ob omejenih materialnih možnostih. Poglavje Portret zdravnika predstavlja vso širino zdravniškega poklica, od izjemnih in v narodno ali v svetovno zgodovino zapisanih osebnosti pa do anonimnih zdravni­kov in zdravnic, ki pogosto sami trpijo zaradi prehudega bremena, nerealnih pričakovanj in izgorevanja. Temu sledi široka paleta etičnih dilem v različnih vejah medicine.  Zadnji del knjige predstavlja seminar­je, katerih namen je, da bralca spod­budijo k premišljanju. Prav na koncu pa je dodan še Kodeks zdravniške etike, ki je bil v prenovljeni, sodobni obliki sprejet jeseni 2016.

 

 

Javna hiša SlovenijaJAVNA HIŠA SLOVENIJA
Franci Demšar in Renata Zatler
Javna hiša Slovenija je knjiga o slovenski politokraciji – spornem vpletanju politike v kadrovanje, slabi plačni politiki, netransparentnem ribarjenju v kalnem, o medijih, ki ne opravljajo svoje vloge, in o pomanjkanju temeljnih človeških vrednot pri upravljanju slovenske države. Vse zaradi uveljavljanja lastnih interesov in neodgovornega vladanja. Po orisu sedanjega stanja v slovenskem javnem sektorju – ne manjkajo resnični primeri – besedilo v drugem delu preseneti z rešitvami in dobrimi praksami. 

 

Udba in bela tehnikaUDBA IN BELA TEHNIKA: zgodbe o pohlevnosti in oholosti oblasti
Jože Mencinger
Izjemno lucidno napisana knjiga prinaša jagodni izbor avtorjevih kolumn in kritičnih zapisov ter predavanj na temo razpadanja Jugoslavije in osamosvojitve Slovenije ter razmer v slovenski politiki in gospodarstvu. Čeprav je bil nekaj časa tudi sam aktiven v procesih gradnje slovenske države, je vseskozi ohranjal trezno glavo in nasprotoval diletantskemu politikantstvu in hlapčevskemu sledenju »smernic«, ki nam jih je postavljala Evropska unija, razprodaji (kraji) našega družbenega premoženja pod pretvezo prostega trga in demokratične družbe ... Na vse te stranpoti se je sproti odzival in opozarjal na skrajno škodljive posledice političnih odločitev, ki so mlado Slovenijo končno spravile skoraj na rob zloma.

 

Evropa v sepijiEVROPA V SEPIJI
Dubravka Ugrešić
Evropa v sepiji je zbirka 23 besedil, ki se ukvarjajo z različnimi temami, od srednjeevropske tranzicije do knjižnih uspešnic, in prehajajo od dnevniških fragmentov in anekdot s potovanj do daljših kulturoloških, literarnih esejev. Ne glede na njihovo naravo pa so intelektualno pronicljiva in duhovito ostra. Kot je za njeno pisanje značilno, znova prepleta zasebno in javno, Vzhod in Zahod, politiko in kulturo, avtopoetičnost in meddiskurzivnost. Evropa v sepiji, prežeta z melanholičnim dvomom, tako govori o sedanjosti, ki preteklost pretvarja v poceni spominke, prihodnosti pa nima več: kar smo imeli nekoč za satirično napoved bodočega sveta, danes živimo.

 

Potepuški spisiPOTEPUŠKI SPISI: od Prešerna do Ricarda
dr. Rastko Močnik
Lingvistika, literarna teorija, antropologija, psihoanaliza in historični materializem je pet področij, ki se jim je dr. Rastko Močnik posvetil s svojo neutrudno eruditsko mislijo. V knjigi sestavljajo pet poglavij, pet sklopov besedil, ki obravnavajo raznolike teme: od vprašanja obstoja zasebnega jezika in razvoja Prešernove metaforike do funkcij mita v družbi, razmerja med teorijo in prakso ter zmagoslavja tehnoznanosti. Potepuški spisi prinašajo nekaj Močnikovih prelomnih razmišljanj, med katerimi so tako njegove zgodnje revijalne objave kot najnovejši prispevki k mednarodnim zbornikom.

Dr. Rastko Močnik (1944) je teoretik in kritik ideologij. Po štirih desetletjih dela na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zdaj predava na Fakulteti za medije in komunikacijo Univerze Singidunum v Beogradu. Na začetku sedemdesetih let je soustanovil ljubljansko šolo lacanovske psihoanalize, na začetku novega tisočletja pa je spodbudil renesanso historičnega materializma na območju bivše Jugoslavije. V slovenščino je vpeljal ključne tekste lingvistike, literarne teorije, antropologije, psihoanalize in marksizma 20. stoletja.

 

Premišljevanja o SlovenijiPREMIŠLJEVANJA O SLOVENIJI
Janez Markeš
V 12 poglavjih knjige Premišljevanja o Sloveniji je avtor v bravuroznem slogu nastavil kritično ogledalo politiki, ki je vodila Slovenijo v letih tranzicije, in tudi Slovencem, ki so s svojo prepogosto pasivno držo omogočali, da našo državo danes zaznamujejo korupcija, razkroj družbene intelektualne elite ter »pajdaške« združbe, ki s svojim ropanjem uničujejo tudi prihodnost mladine. Janez Markeš, ugledni novinar časopisa Delo in publicist, je opazen ”glas intelektualca” v zadnjih 25 letih. Posebej se je poglobil v probleme razvoja Slovenije in njene odklone.

 

Boris PahorV IMENU DIALOGA
Boris Pahor
Dnevniški zapisi, navedki starejšega datuma, premišljevanja ob citatih iz knjig, prejeta pisma in odgovori nanje, včasih tudi kratek esej: iz vsega tega se je oblikovala zbirka, mozaik pisateljevega razmišljanja in delovanja v stotem letu življenja. Kot zmeraj kritično, neposredno, se Pahor posveča že znanim temam in zapisuje izzive za dialog. Ob tem se sooča tudi z novimi izzivi svetovnih neskladij, krivic, strahov in nemirov. Njegov klic po pravičnem svetu je jasen in brez vsakega dvoma, in njegova vera, da človeštvo premore dovolj modrosti in moči za pot iz kriz k bolj etičnemu človeku, je sporočilo enega zadnjih svetovnih pričevalcev iz pekla koncentracijskih taborišč. Ponavljati ga je treba neumorno.

 

slikaSLOVENIJA IN PIKA
Boštjan Furlan, Ožbej Peterle, Marko Balažic
24 intervjujev z naslednjimi govorci: France Bučar * Gregor Golobič * Spomenka Hribar * Milan Kučan * Ivan Oman * Borut Pahor * Lojze Peterle * Ernest Petrič * Jeffrey Sachs * Anton Stres * Franc Zagožen * Francis Fukuyama * Jeffrey Sachs * Igor Bavčar * Andrej Capuder * Jamie Jaramillo-Vallejo * Jelko Kacin * Marko Kremžar * David Lipton * Jože Mencinger * Boris Pleskovič * Dušan Plut * Marjan Podobnik * Ciril Ribičič

 

Koristnost nekoristnegaKORISTNOST NEKORISTNEGA
Nuccio Ordine
Ni res – niti v času krize –, da je koristno zgolj to, kar ustvarja dobiček. V merkantilnih demokracijah obstajajo znanja, ki veljajo za »nekoristna«, pa se nazadnje izkažejo kot izjemno koristna. V tem sijajnem in izvirnem eseju nas Nuccio Ordine opozarja na koristnost nekoristnega in na nekoristnost koristnega. S pomočjo razmišljanj velikih filozofov (Platona, Aristotela, Čuang Cija, Pica della Mirandole ...) in velikih piscev (Ovidija, Danteja, Petrarke, Boccaccia, Albertija, Ariosta, Mora, Shakespearja, Cervantesa ...) nam dokazuje, kako nam obsedenost s posedovanjem in kult koristnosti siromašita duha in s tem ne le ogrožata šole in univerze, umetnost in ustvarjalnost, marveč uničujeta tudi nekatere temeljne vrednote, kot so dignitas hominis, ljubezen in resnica. Abraham Flexner pa nas v svojem eseju, prvič prevedenem v slovenščino, opominja, da nas tudi znanosti učijo, kako koristna je lahko nekoristnost. Če bo Homo sapiens še naprej izločal brezinteresnost in nekoristno ter ubijal razkošja, ki jih ima za odvečna, je vprašanje, ali bo lahko človeštvo naredil bolj človeško. S predgovorom Borisa Pahorja. Prevod: Irena Trenc Frelih

 

Štirje časi - zimaŠtirje časi – Zima
Marko Uršič
S to knjigo avtor zaključuje obsežno filozofsko literarno tetralogijo Štirje časi, ki izhaja pri Cankarjevi založbi že od leta 2002. Njena rdeča niti so filozofsko-literarni dialogi in monologi, človeška in idejna srečanja med istimi štirimi glavnimi osebami tetralogije, poleg njih pa tokrat nastopajo še druge osebe, »od daleč sence, od blizu duše«. Premišljevanje o sodobnih virtualnih sencah našega časa, ki ga dopolnjujejo štiri slike iz zgodovine starega Egipta, o igrah svetlobe in teme je filozofski premislek o sami resničnosti ter o tistem, kar nas presega, kar je »onkraj« naše vsakdanje realnosti.

 

slikaPrelom, do katerega ni prišlo
France Bučar
Knjiga je poglobljen prikaz družbene stvarnosti, ki sta jo v Sloveniji v preteklih dvajsetih letih »tranzicije« ustvarile politična, gospodarska in znanstvena elita, ki so izkoristile zmedenosti in pasivnost vseh državljanov mlade države. Ti dogajanja spremljajo od daleč – kot da bi gledali film o propadu nekoga drugega in ne sebe, svojih sanj, svoje trenutne življenjske usode in svoje prihodnosti. Avtor tako v knjigi opravi refleksijo dogajanja oz. stanja v naši »prezgodaj rojeni« državi in nakazuje nujne korake z zahojene poti, če želimo obstati v sodobne globaliziranem svetu.

 

slikaLjubezen skozi zgodovino
Katarina Majerhold
Zakaj nam ni dovolj naša čutnost in vse, kar ta prinaša s seboj, in kako to, da o njej ne govorimo kot o ljubezni, no, morda le kot o erotični ljubezni, ki pa jo vseeno dojemamo kot podvrsto tiste prave, »poduhovljene« ljubezni? Kaj pravzaprav je ljubezen in zakaj govoriti o njej? Kako govoriti o njej? Vprašanje, ki se logično porodi za tem, je, ali je ljubezen brezčasni fenomen oziroma obstaja le ena prava ljubezen (prava definicija ljubezni) ali pa se skozi čas in po področjih spreminja?

 

slikaUpor - Arabska pomlad in evropska jesen
Boštjan Videmšek, fotografije Jure Eržen

Knjiga prinaša zgodbo – iz prve roke – o tem, kako se je Sredozemlje uprlo diktaturi in neoliberalizmu. Uvodnik knjige je napisal filozof Slavoj Žižek, avtor fotografij pa je fotoreporter Jure Eržen, ki skupaj z Videmškom že od leta 1998 sestavlja udaren poročevalski dvojec.

 

slikaŽivljenje v času konca
Slavoj Žižek

Razlogov za dvom ni več: globalni kapitalizem se naglo bliža dokončni krizi. Slavoj Žižek je prepoznal četverico jezdecev prihajajoče apokalipse: vseobsegajočo ekološko krizo, neravnovesja v gospodarski ureditvi, biogenetsko revolucijo in izbruh družbenih delitev in razhajanj. A zakaj, se sprašuje, konec kapitalizma mnogi doživljajo kot konec sveta, kako naj se zahodna družba sooči z obdobjem konca? V prodorni najnovejši analizi naših globalnih razmer nam Žižek sporoča, da se naši kolektivni odzivi na gospodarski Harmagedon ujemajo s stopnjami žalovanja: ideološko zanikanje, izbruhi jeze in poskusi barantanja, ki jim sledita depresija in umik.

 

slikaStrel sredi koncerta
Mladen Dolar

»Raznovrstnost Dolarjevega teoretskega delovanja je resnično osupljiva in sega od analize filozofskih tekstov (predvsem o nemški klasični filozofiji, strukturalizmu in sodobni filozo¬fiji), prek umetnosti (zlasti literature, klasične glasbe, opere, filma), izvrstnih razprav s področja Freudove ali Lacanove psihoanalize, do intervencij in posegov na področje znano¬sti (Gould), kulture in politike. Skratka, odlika Dolarjevih spisov je v tem, da so zabavno in hkrati poučno branje. So nekaj najboljšega, saj so napisani tako, da jim lahko sledijo čisti začetniki, neposvečeni, obenem pa med samimi pozna¬valci veljajo za izvirne in kompetentne.«
Peter Klepec

 

slikaProtestantistika
Marko Kerševan

Avtor na nov način in z novimi poudarki raziskuje, s čim in kako je protestantsko krščanstvo prek Trubarja in njegovih sodelavcev vplivalo na oblikovanje temelja slovenske nacionalne identitete, na nastanek slovenskega knjižnega jezika. Knjiga je tako strokovna in študijska referenca kot tudi aktualno branje. S svojo kritičnoraziskovalno razsežnostjo sodi v vrh sodobne slovenske protestantistike, z avtorjevo jasno zavzetostjo za »krščanstvo na protestantski način« pa je hkrati del sodobne slovenske protestantike.

 

slika Fojbe
Jože Pirjevec, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Darko Dukovski, Guido Franzinetti

Avtorjem je na podlagi poglobljenega študija uspelo osvetliti občutljive in nemalokrat sovražne odnose, ki so se v stoletjih razvili med Slovenci in Hrvati na eni ter Italijani na drugi strani. Najtežje trenutke v zgodovini pa so primorski in Beneški Slovenci izkusili v času italijanskega fašizma. Prav na ta del zgodovine italijansko zgodovinopisje in politika največkrat sistematično 'pozabljata' in krivdo za tragične dogodke ob koncu vojne pripisujeta izključno barbarskim' Slovanom, ki ogrožajo italijanski narod na vzhodni meji. Pirjevec s sodelavci je to sklenil končati enkrat za vselej in tako je nastala do zdaj najpopolnejša slika primorskih in istrskih fojb, ki ob prikazu posledic ne pozablja na vzroke, ki so privedli do njih. Knjiga odločno zavrne italijansko izkrivljanje zgodovinske resnice, v skladu s katerim Slovenci niso bili žrtve italijanskega fašističnega nasilja, temveč zločinci, ki so se po vojni surovo znesli nad 'nedolžnimi in nemočnimi' Italijani. Stvari so končno postavljene na pravo mesto, zato bi Fojbe moral prebrati prav vsak Slovenec! Prevod iz italijanščine: Lea Širok in Jože Pirjevec

 

slika Odprimo okna, zažgimo stare cunje
Matjaž Hanžek

Ali se mora človeštvo res vedno zaleteti v steno na koncu slepe ulice, da verjame opozorilom, da pot ni prava? Knjiga se loteva predvsem tistih družbenih problemov zadnjih dveh desetletij, ki so bili spregledani v družboslovnih raziskavah, predvsem pa pri razvojni politiki. Neoliberalni koncept, po katerem je trg najboljši regulator vsega, tudi družbenih odnosov in narave, je pripeljal do tega, da razen denarja nima vrednosti nič drugega. Zato bo potrebna sprememba celotne paradigme človekove umeščenosti v svet; tako fizični, družbeni kot kulturni in vrednotni.

 

slika Vojna terorja: deset let po 11. septembru
Boštjan Videmšek, fotografije Jure Eržen

Novinar Boštjan Videmšek že deset let v živo poroča iz vojne, ki je ubila sto tisoče ljudi, sprla civilizacije, zamajala imperij in svetovno gospodarstvo, hkrati pa vzpostavila platformo tretje svetovne vojne – vojne za energetske vire in vodo. Vojna terorja je poročilo pričevalca, ki je zadnje desetletje preživel na bojiščih novega časa: v Iraku, Afganistanu, Gazi, Pakistanu, Darfurju, Somaliji, Demokratični republiki Kongo. V njegovih zgodbah glavne vloge igrajo tisti, na katere režiserji vojne najprej pozabijo – mali ljudje.

 

slika Trikrat ne
Boris Pahor v sodelovanju z Milo Orlićevo

V pogovoru z zgodovinarko in italijansko novinarko Milo Orlić zaobjame tržaški pisatelj dolga in viharna obdobja polpretekle zgodovine. Med drugim spregovori o tragedijah preteklega stoletja in svojih izkušnjah s tremi velikimi totalitarizmi 20. stoletja: fašizmom, nacizmom in komunizmom. Spominja se otroštva in vzpona fašizma v Trstu, vojne, taborišč smrti, ljubezni in kulture v prvih povojnih letih, taboriščne in politične deportacije. Prevedla: Marija Kacin

 

slikaPoskusiti znova - spodleteti bolje
Slavoj Žižek

Izjemno zanimanje za popularno izdajo besedil našega najbolj znanega filozofa, je rodilo standarno izdajo ‘vodnika po Žižku’. Njegovi zapisi, ki se nanašajo na analizo družbe in sodobnega funkcioniranja družbene vezi,bralcu ponujajo rdečo nit skozi labirint številnih tekstov, ki so v zadnjih dveh desetletjih izšli predvsem v angleškem jeziku. Izbor zaokrožajo spisi o politiki.

 

slika
Izbira

Renata Salecl

Vsak dan nas z vseh strani prepričujejo, da je naše življenje odvisno od izbire. Občutek imamo, da identiteta, tako kot izdelki na policah supermarketov, kot kariere in odnosi, samo čaka, da jo izberemo. A ta domnevna svoboda se v resnici lahko sprevrže v hud strah ter občutke neustreznosti in krivde. Izbira Renate Salecl razlaga, kako je poznokapitalistična krilatica »bodi ti« lahko tiranija, ki vodi v še hujši nemir, vztrajanje pri izbiri kot zgolj osebni kategoriji pa ovira za družbene spremembe.

 

slikaOdnos kot jedro spoznanja
Jana Rošker

Knjiga, ki je pred vami, nudi drugačen vpogled v pisano panoramo kitajske idejne zgodovine, ki sega vse od antičnih protofilozofskih klasikov pa do sodobnih sintez evroameriške in postmaostične miselnosti. Vodi nas do uvida v posebnosti kitajskega iskanja Spoznanja, ki je vselej umeščeno v optiko strukturnih razmerij med človeško individualnostjo in svetom. Avtohtone kitajske filozofije so namreč vseskozi temeljile na strukturnem razumevanju realnosti.

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Komentarji

Naročanje

Vse izdaje Cankarjeve založbe lahko naročite na Emka.si

Emka.si

Spremljajte nas!

Facebook  Pinterest

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.