Jezikoslovni priročniki

Premisleki o književnosti in jeziku

Premisleki o književnosti in jeziku
Literarni zgodovinar in teoretik Boris Paternu je za pričujočo knjigo izbral vrsto svojih novejših raziskovalnih študij, tokrat usmerjenih v območja dveh različnih tematskih krogov. Večji del študij problemsko posega na področje sodobne in moderne slovenske književnosti. Najbolj opazno zbran je ob Edvardu Kocbeku, Borisu Pahorju, Tomažu Šalamunu in Vladimirju Kavčiču ter ob mlajših modernistih tržaške literature, Ivanki Hergold in Mariju Čuku. V koroško problematiko pa je zasajena posebna razprava o Petru Handkeju. Drugi del knjige prinaša študije, ki prestopajo meje književnosti in kritično aktualizirajo vprašanja, kot so: slovenščina na univerzi in v znanosti, problem amputacije rezijanščine iz slovenske jezikovne kulture, razmislek o avtonomiji univerze in končno vprašanje današnjega položaja ter pomena humanistike.

 

slikaSSKJ² - Slovar slovenskega knjižnega jezika
Po več kot dvajsetih letih je izšla druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja SSKJ v dveh knjigah, delo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Prinaša 110.180 slovenskih besed v 97.631 geslih iz doslej najdaljšega obdobja v zgodovini slovenskega jezika: od druge polovice 19. st. do leta 2013. Starejše gradivo temelji predvsem na slovenskih literarnih klasikih, novo gradivo pa je bilo zbrano s pomočjo sodobnih elektronskih besedilnih zbirk in drugih virov.

 

slika Vrvohodska umetnost prevajanja
Štefan Vevar
Cilj te monografije je boljše literarno prevajanje v Sloveniji. Avtor skuša najprej opredeliti, kateri so temeljni dejavniki prevodnega problema in s katerimi dilemami se je v prevodu treba spoprijeti. Nato začrta poti njihovega reševanja. Argumentacijo ponazarja 222 primerov iz slovenske prevodne prakse.

 

slika Literarne vrste in zvrsti
Irena Avsenik Nabergoj

Knjiga je prva monografska študija v slovenščini, ki ciljno obravnava posamezne literarne vrste in zvrsti od aforizma do znanstvene fantastike. Razvrstitve in opredelitve ponazori z vzorčnimi besedili od antike do danes, iz svetovne in slovenske književnosti. Obsežna in pregledna knjiga ponuja odličen pregled tako teorije kot zgodovine literarnih vrst, z njimi pa tudi osnovnih filozofskih vprašanj, ki jih prikaže v luči najboljših evropskih filozofskih tradicij.

 

slika Španska slovnica po naše

Jasmina Markič, Barbara Pihler

Španska slovnica po naše je prva slovnica španskega jezika, ki ni bila le prevedena iz drugih tujih jezikov, ampak sta jo napisali slovenski avtorici in je namenjena predvsem slovenskim učencem španskega jezika v najširšem pomenu besede. Slovnica je koristen pripomoček za vse, ki se učijo španščine iz potrebe ali veselja, predvsem pa naj bi bila v pomoč številnim dijakom in študentom pri utrjevanju znanju iz španskega jezika.

 

slika Angleško-slovenski in slovensko-angleški moderni slovar
Daša Komac

Slovar v zbirki modernih, obojestranskih, žepnih slovarjev, ki so našli pot že skoraj do vsakega Slovenca. K temu je gotovo pripomogel tudi izbor besedišča, ki zajema predvsem sodobne izraze iz današnjih pogovornih jezikov. Zaradi priročnega formata vam bo slovar prišel prav ne samo doma, ampak tudi v službi, pri učenju in na potovanju. Slovar vsebuje 44.650 gesel.

 

slika Špansko-slovenski slovensko-španski splošni slovar

Špansko-slovenski del vsebuje več kot 29 000 gesel, slovensko-španski pa 24 000. Dodanih je še okoli 18 000 podgesel in 3000 primerov rabe. Delo vključuje najpogosteje rabljeno besedišče, vsakdanje fraze in najnovejše termine. Poleg slovarskega dela so v slovarju podatki o španskem in slovenskem pravopisu, izgovoru, kratek oris slovnic obeh jezikov in seznam španskih nepravilnih glagolov.

 

 slika Italijansko-slovenski, slovensko-italijanski moderni slovar

Anton Grad

Slovar v zbirki modernih, obojestranskih, žepnih slovarjev, ki so našli pot že skoraj do vsakega Slovenca. K temu je gotovo pripomogel tudi izbor besedišča, ki zajema predvsem sodobne izraze iz današnjih pogovornih jezikov. Zaradi priročnega formata vam bo slovar prišel prav ne samo doma, ampak tudi v službi, pri učenju in na potovanju. Slovar vsebuje 44.650 gesel.

 

slika Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski moderni slovar
Anton Grad

Slovar v zbirki modernih, obojestranskih, žepnih slovarjev, ki so našli pot že skoraj do vsakega Slovenca. K temu je gotovo pripomogel tudi izbor besedišča, ki zajema predvsem sodobne izraze iz današnjih pogovornih jezikov. Zaradi priročnega formata vam bo slovar prišel prav ne samo doma, ampak tudi v službi, pri učenju in na potovanju. Slovar vsebuje 44.650 gesel.

 

slika Žepni slovar tujk
Gregor Pobežin

Slovar žepnega formata, ki vključuje približno 20.000 gesel, je primeren za tiste uporabnike, ki iščejo lahko dostopno, jasno in natančno informacijo splošnejšega značaja. Osnovni slovarski korpus predhodnika, Velikega slovarja tujk, je skrčen približno za polovico, predvsem na račun strokovnih gesel. Tako je odraz temeljitega premisleka, na katere tujke in izposojenke utegnemo naleteti v vsakdanjih okoliščinah.

 

Evropski slovarji

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Komentarji

Naročanje

Vse izdaje Cankarjeve založbe lahko naročite na Emka.si

Emka.si

Spremljajte nas!

Facebook  Pinterest

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.