Ciciban

Marec 2020

Mostovi, predori …

V marčni Cici Veseli šoli si bomo ogledali mostove in predore.

slika

Poznamo več mostov: brv, kamnit obokan most, viseči most, kovinski ločni most, jeklen železniški most, nadvoz, viadukt … Viadukt je lahko betonski, kamniti ali jeklen. 

Tudi predorov je več: predor pod morjem, enocevni cestni predor, dvocevni predor na avtocesti, kamnit železniški predor … 

Ogledali so bomo fotografije pravih mostov in predorov ter otroške izdelke iz kock, lesu, mivke, kartona in papirja.

Pripravil: Marko Jakopič
Ilustracije: Peter Škerl

Knjižnični seznam knjižničarke Ide Mlakar najdete tukaj.

Cici Veselo šolo podpira Abanka. 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.