Ciciban

Oktober 2019

Za mentorje Cici Vesele šole

CICI VESELA ŠOLA 2019/2020

Mentor/ica Cici Vesele šole v šoli ali vrtcu do konca oktobra 2019 izpolni elektronsko pristopno izjavo o mentorstvu in obenem prijavnico, s katero prijavi število sodelujočih otrok v Cici Veseli šoli. 
Seznani sodelavke/sodelavce, kako lahko teme Cici Vesele šole uporabijo v razredu/skupini/podaljšanem bivanju, projektnem delu ali interesni dejavnosti.
Pred ciciveselošolskim dnevom razdeli razredom/skupinam brezplačne vprašalnike in pohvale
Za svoje delo dobi vsak mesec brezplačen izvod revije. (Na devet oddelkov v šoli oziroma vrtcu je predvidena ena mentorica/en mentor. Če je oddelkov več, se lahko dogovorimo za še eno mentorico/mentorja.)

Prijavnico najdete tukaj: PRIJAVNICA

Med vsemi pravočasno prispelimi prijavnicami bomo v uredništvu januarja 2020 izžrebali in nagradili nekaj šol in vrtcev.  
 
Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo 14. 5. 2020. Otroci so povabljeni, da si pri reševanju ciciveselošolskih vprašalnikov med seboj pomagajo.
Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo.
Vprašalnike in pohvale za vse sodelujoče otroke prejmete brezplačno.

Kadarkoli lahko zaprosite za potrdilo o mentorstvu Cici Vesele šole. Izdajamo ga na podlagi prošnje za izdajo potrdila. Prošnjo napišete sami in jo pošljete po navadni pošti ali po e-pošti na naslov ciciban@mkz.si oziroma cicido@mkz.si
Na njej navedite naslov šole oz. vrtca, rojstni datum mentorice oz. mentorja in šolsko leto, za katero potrebujete potrdilo.


Vprašalniki in pohvale v šolskem letu 2018/2019:

slika   

slika   

slika   

slika  

slika  

slika  

slika  

Rešitve najdete tukaj.

 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.