Ciciban

Marec 2019

Za mentorje Cici Vesele šole

CICI VESELA ŠOLA 2018/2019


Mentor/ica Cici Vesele šole v šoli ali vrtcu izpolni pristopno izjavo o mentorstvu in prijavnico, s katero prijavi število sodelujočih otrok v Cici Veseli šoli, in ju do konca oktobra pošlje v uredništvo. Je v stiku z uredništvom, obvešča sodelavke in sodelavce, poskrbi za vprašalnike in diplome … Za svoje delo dobi vsak mesec brezplačen izvod revije. (Na devet oddelkov v šoli oziroma vrtcu je predvidena ena mentorica/en mentor. Če je oddelkov več, se lahko dogovorimo za še eno mentorico/mentorja.)

Med vsemi pravočasno prispelimi prijavnicami za letošnji ciciveselošolski dan, ki so prispele v uredništvo Cicibana in Cicidoja, smo v uredništvu izžrebali 20 šol in 20 vrtcev.  

Ciciveselošolski nagrajenci 2018/19

Prvonagrajeno šolo OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica in prvonagrajeni vrtec OŠ Majšperk, enota Vrtec Majšperk bomo nagradili s predstavo in knjižno nagrado. 

Knjižne nagrade dobijo še:

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid
Vrtec Urša, enota Pikapolonica, Dob pri Domžalah
Vrtec Mavrica, Brežice
Vrtec Mehurčki, Komenda
Vrtec pri OŠ Braslovče, OE vrtec Trnava, Gomilsko
Vrtec pri OŠ Žirovnica
Vrtec Zarja, enota Živ žav, Celje
Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta 1, Ljubljana Polje
Vrtec Šentjur, enota Hruševec
Vrtec kralj Matjaž, Črna na Koroškem
Vrtec pri OŠ Šenčur
Vrtec Bled
Vrtci občine Moravske Toplice, enota Moravske Toplice
Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona
Vrtec Filovci, Bogojina
Vrtec Radenci, Radenski mehurčki
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole
Vrtec pri OŠ Frana Metelka Radovednež, Škocjan
Vrtec pri OŠ Dušana Muniha, Most na Soči

OŠ Pirniče, Medvode
OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje
OŠ Lesično
OŠ bratov Polančičev, Maribor
OŠ Žirovnica
OŠ Antona Globočnika Postojna, Planina
OŠ Kajetana Koviča, Radenci
OŠ Stična, PŠ Stična, Ivančna Gorica
OŠ Veržej
OŠ Braslovče, PŠ Letuš, Šmartno ob Paki
OŠ Dobravlje, PŠ Črniče, Črniče
OŠ Vitanje
OŠ Janeza Kuharja, Razkrižje
OŠ Leskovec pri Krškem
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, PŠ Kojsko
OŠ Dob
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Mošnje, Radovljica
OŠ Tržič, PŠ Podljubelj, Tržič
OŠ Blaža Arniča, Luče

Čestitamo!

 

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo 19. 4. 2019. Otroci so povabljeni, da si pri reševanju ciciveselošolskih vprašalnikov med seboj pomagajo.
Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo.
Vprašalnike in pohvale za vse sodelujoče otroke prejmete brezplačno.

Kadarkoli lahko zaprosite za potrdilo o mentorstvu Cici Vesele šole. Izdajamo ga na podlagi prošnje za izdajo potrdila. Prošnjo napišete sami in jo pošljete po navadni pošti ali po e-pošti na naslov ciciban@mkz.si oziroma cicido@mkz.si
Na njej navedite naslov šole oz. vrtca, rojstni datum mentorice oz. mentorja in šolsko leto, za katero potrebujete potrdilo.

SPREMNO PISMO najdete tukaj.

PRIJAVNICO s pristopno izjavo najdtete tukaj

Teme v šolskem letu 2018/2019

Oblika posamezne CVŠ in ključni pojmi so podani le okvirno. Naslovi večine tem so šele delovni – tj. niso dokončni.
Temi za junijsko in poletno izdajo še nista izbrani.

Sept.: TUDI PRI NAS SI PRIPOVEDUJEMO PRAVLJICE! 
(forma: strip, poljudna razlaga ob fotografijah; pojmi: pripovedovanje zgodb, različne leposlovne zvrsti in vrste, oblike pripovedovanja, pripomočki, gradivo …) POMEMBNO: Povezava z natečajem Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice (revija CICIDO s tem natečajem praznuje 20. rojstni dan)

Okt.: DENAR PO SVETU (v reviji CICIBAN z dodanim plakatom): forma fotoreportaža: pojmi: menjava, blagovna in denarna, varčevanje, medsebojna pomoč, poštenje, pravičnost)
oziroma
KAKO NAKUPUJEMO (v reviji CICIDO): forma fotostrip: pojmi: bankovci, drobiž, bančna kartica, tržnica, trg, lokalno pridelana živila …)  

Nov.: MMMM, MED! (forma: poljudna razlaga ob fotografijah, kuharski recepti, v reviji Ciciban tudi prehranska piramida na plakatu; pojmi: bolj zdravo sladilo, zdrava živila, slovenski zajtrk, doma pridelana hrana, pogum za poskušanje novih živil)

Dec.:  VESELI  DECEMBER (forma: strip in fotostrip, poljudna in humorna razlaga ob fotografijah ter anketa; pojmi: pisanje pisma, novoletni običaji in vraže po svetu, novoletne zaobljube …)

Jan.: KAKO MERIMO ČAS? (forma: poljudna razlaga ob fotografijah in ilustracijah; pojmi: ura, koledar, merjenje čas v zgodovini)

Feb.: NEANDERTALČEVA PIŠČAL (forma: poljudna razlaga ob ilustracijah in fotografijah; strip; pojmi: glasbila od pradavnine do danes)

Mar.:  BARVE IN VZORCI V NARAVI (forma: poljudna razlaga ob fotografijah; pojmi: barve, vzorci v naravi, evolucijska vloga: varovanje, opozarjanje, snubljenje, razmnoževanje; človek se uči iz narave: umetnost, tehnologije …)

Apr.: POTUJEMO PO  ZRAKU (forma: poljudna razlaga ob veliki ilustraciji ter ob fotografijah; pojmi: letenje, zračna plovila, letališče) 

Maj:  A SE BOJIŠ MOGOČE …PAJKA?  (forma: poljudna razlaga ob fotografijah ter pripovedovanje o resničnih izkušnjah; pojmi: strah pred živalmi: vzroki in oblike; kako premagati neupravičen strah in odpor pred posameznimi vrstami žival (številne take živali so med insekti, pajkovci, plazilci, dvoživkami, sesalci …), učenje o dobrih vedenjskih vzorcih …

Jun.: VERJETNO NEKAJ S PODROČJA ŠPORTA – se šele odločamo (cirkuške dejavnosti/žogarije/varno padanje …kaj drugega?)

Jul./ avg.: se nismo še odločili

 


 

Spomini na Cici Veselo šolo 2017/2018

Ciciveselošolski dan 2018

Aprila 2018 ste v vrtcih in šolah reševali ciciveselošolske vprašalnike. Na ciciveselošolskem dnevu je sodelovalo 69.000 otrok. 
Med vsemi sodelujočimi smo izžrebali 20 vrtcev in 20 šol. Te ustanove so dobile lepe knjige Založbe Mladinska knjiga.

Glavno nagrado je prejela izžrebana OŠ Idrija v Idriji. Pripovedovalka Katja Preša, pripovedovalca Boštjan Napotnik in Rok Kosec ter muzikant Goran Završnik so otrokom pripovedovali bolgarske živalske pravljice iz zbirke Petelinček Kratkorepec. Na obisk pa je prišel tudi … ježek. Pravzaprav zelo velik  ... jež!

slika

Sponzorja Cici Vesele šole sta bila Abanka in Pošta Slovenije. 

 

Seznam nagrajencev v  šolskem letu 2017/2018 najdete tukaj: CICIVESELOŠOLSKI NAGRAJENCI 2018

Vprašalniki in pohvale v šolskem letu 2017/2018:

slika   

slika   

slika   

slika  

slika  

slika  

slika  

 

 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.