Ciciban

Julij, avgust 2019

Za mentorje Cici Vesele šole

CICI VESELA ŠOLA 2018/2019


Mentor/ica Cici Vesele šole v šoli ali vrtcu izpolni pristopno izjavo o mentorstvu in prijavnico, s katero prijavi število sodelujočih otrok v Cici Veseli šoli, in ju do konca oktobra pošlje v uredništvo. Je v stiku z uredništvom, obvešča sodelavke in sodelavce, poskrbi za vprašalnike in diplome … Za svoje delo dobi vsak mesec brezplačen izvod revije. (Na devet oddelkov v šoli oziroma vrtcu je predvidena ena mentorica/en mentor. Če je oddelkov več, se lahko dogovorimo za še eno mentorico/mentorja.)

Med vsemi pravočasno prispelimi prijavnicami za letošnji ciciveselošolski dan, ki so prispele v uredništvo Cicibana in Cicidoja, smo v uredništvu izžrebali 20 šol in 20 vrtcev.  

Ciciveselošolski nagrajenci 2018/19

Prvonagrajeno šolo OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica in prvonagrajeni vrtec OŠ Majšperk, enota Vrtec Majšperk bomo nagradili s predstavo in knjižno nagrado. 

Knjižne nagrade dobijo še:

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid
Vrtec Urša, enota Pikapolonica, Dob pri Domžalah
Vrtec Mavrica, Brežice
Vrtec Mehurčki, Komenda
Vrtec pri OŠ Braslovče, OE vrtec Trnava, Gomilsko
Vrtec pri OŠ Žirovnica
Vrtec Zarja, enota Živ žav, Celje
Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta 1, Ljubljana Polje
Vrtec Šentjur, enota Hruševec
Vrtec kralj Matjaž, Črna na Koroškem
Vrtec pri OŠ Šenčur
Vrtec Bled
Vrtci občine Moravske Toplice, enota Moravske Toplice
Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona
Vrtec Filovci, Bogojina
Vrtec Radenci, Radenski mehurčki
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole
Vrtec pri OŠ Frana Metelka Radovednež, Škocjan
Vrtec pri OŠ Dušana Muniha, Most na Soči

OŠ Pirniče, Medvode
OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje
OŠ Lesično
OŠ bratov Polančičev, Maribor
OŠ Žirovnica
OŠ Antona Globočnika Postojna, Planina
OŠ Kajetana Koviča, Radenci
OŠ Stična, PŠ Stična, Ivančna Gorica
OŠ Veržej
OŠ Braslovče, PŠ Letuš, Šmartno ob Paki
OŠ Dobravlje, PŠ Črniče, Črniče
OŠ Vitanje
OŠ Janeza Kuharja, Razkrižje
OŠ Leskovec pri Krškem
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, PŠ Kojsko
OŠ Dob
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Mošnje, Radovljica
OŠ Tržič, PŠ Podljubelj, Tržič
OŠ Blaža Arniča, Luče

Čestitamo!

 

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo 19. 4. 2019. Otroci so povabljeni, da si pri reševanju ciciveselošolskih vprašalnikov med seboj pomagajo.
Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo.
Vprašalnike in pohvale za vse sodelujoče otroke prejmete brezplačno.

Kadarkoli lahko zaprosite za potrdilo o mentorstvu Cici Vesele šole. Izdajamo ga na podlagi prošnje za izdajo potrdila. Prošnjo napišete sami in jo pošljete po navadni pošti ali po e-pošti na naslov ciciban@mkz.si oziroma cicido@mkz.si
Na njej navedite naslov šole oz. vrtca, rojstni datum mentorice oz. mentorja in šolsko leto, za katero potrebujete potrdilo.

SPREMNO PISMO najdete tukaj.

PRIJAVNICO s pristopno izjavo najdtete tukaj

 


Vprašalniki in pohvale v šolskem letu 2018/2019:

slika   

slika   

slika   

slika  

slika  

slika  

slika  

Rešitve najdete tukaj.

 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.