Ciciban

Marec 2020

Ciciban v 75. letniku

Ciciban v šoli in doma

Naslovnica

Letošnje novosti

Leposlovje, umetniška ilustracija in glasba – vse to je izbrano s prepričanjem, da umetniška dela pomembno sooblikujejo ne samo otrokov estetski čut, ampak celotno osebnost. Ciciban zajema iz zakladnice ljudskega slovstva, iz domače in svetovne literature, zanj pišejo glasbo sodobni slovenski skladatelji, na njegovih straneh lahko otrok prvič stopi v galerijo odlične slovenske ilustracije. Tu bo srečal raznolike likovne svetove Jelke Godec Schmidt,  Marjana Mančka, Zvonka Čoha, Petra Škerla, Bojana Jurca, Ane Zavadlav, Jureta Engelsbergerja,Tanje Komadina, Igorja Šinkovca, Ane Košir, Suzi Bricelj, Andreje Peklar, Damijana Stepančiča, Maje Kastelic, Anke Kočevar, Marte Bartolj … in še mnogih drugih. Spoznaval bo tudi naše žlahtne pravljičarke Marlenko Stupica, Ančko Gošnik Godec, Marjanco Jemec Božič in Jelko Reichman, saj se vračamo tudi k njihovim že objavljenim ilustracijam.

V Cicibanu je za vsakogar nekaj

Otrok se v prvem triletju osnovne šole bliskovito uči in razvija. Vsaka številka Cicibana zato ponudi nekaj preprostih  besedil, ki negotovega bralca ne plašijo s prevelikim obsegom,  pa tudi nekaj miselno in jezikovno zahtevnejših črtic iz doživljajskega sveta sodobnih otrok ter dolgih in zapletenih ljudskih pravljic, ki so hrana za domišljijo in etično zorenje, gradivo za skupno večerno branje in pogovor. Prav tako raznolik je izbor lirike. Ne manjka torej preprostih besedil za  oklevajoče male bralce in tudi ne umetnin, ki jih bodo otroku brali odrasli.

V Cicibanu bo otrok lahko prisluhnil umetelni besedi klasikov Kosovela in Župančiča, Toneta Pavčka in Nika Grafenauerja, Daneta Zajca in Svetlane Makarovič … in sodobnikov Anje Štefan, Andreja Rozmana Roze, Boštjana Gorenca Pižame, Gaje Kos, Ambroža Kvartiča … Poslušal bo, kako živijo in se igrajo drugi otroci. Reševal bo uganke. Nekaterim otrokom najlaže približajo besedo stripi – v Cicibanu bo tudi letos stalnica priljubljeni Maček Igor Vladana Nikolića, občasno se mu bodo pridružili stripi Davida Krančana. 

Ne samo z različno dolgimi in različno obsežnimi besedili, ampak tudi z izbiro tipa in velikosti črk je poskrbljeno za različno zmožne bralce in bralke. Poezijo povezujemo z njeno najbližjo sestro – glasbo. Vsaka številka bo prinesla novo uglasbitev lirske pesmi uveljavljenih slovenskih skladateljev različnih generacij. Letos v Cicibanu objavljajo uglasbitve: Uršula Jašovec, Boris Vremšak, Vitja Avsec, Jani Golob, Damijan Močnik, Tadeja Vulc, Marko Mihevc, Anže Rozman, Ambrož Čopi, Dušan Bavdek. 

Cici Vesela šola

Je stalna poljudna rubrika revij Ciciban in Cicido in obenem največja in najbolj priljubljena slovenska šola. V njej se tudi letos uči in igra skoraj 70.000 otrok iz skoraj 1000 ustanov. Na ciciveselošolskem dnevu lahko vsi otroci preizkusijo svoje znanje in dobijo pohvalo. Cici Vesele šole so zasnovane tako, da nas iz razreda ali otroške sobe peljejo na vrt, v gozd, na izlet, v knjižnico, gledališče, muzej, skratka v živo dejavnost in v širni svet. 

Zmorem. Znam. Sama! Sam! 

Obsežna poučna rubrika v Cicibanu ima vabljiv naslov, ki prinaša, kar obeta: preproste igrive naloge za samostojno reševanje. Ob njih se otrok zabava in se neobremenjeno uri v pozornem opazovanju, logičnem sklepanju, natančnem jezikovnem izražanju, reševanju zank in ugank, glasovni analizi, pridobiva številske predstave –  predvsem pa samostojnost in samozavest. Naloge pripravljajo domiselni ustvarjalci (Nataša in Gregor Bucik, Jaka Vukotič, Mojca Lampe Kajtna …). 

Poučno, novinarsko, kontaktno …

O živalih bo pisal biolog Rudi Ocepek, o vesolju profesor fizike Andrej Guštin, o cestnem proemtu učitelj tehnike Marko Jakopič, o življenju otrok, vrstnikov  po svetu novinarki Sonja Merljak Zdovc in Meta Krese. Novi letnik prinaša novo likovno rubriko Po slovenskih galerijah likovne pedagoginje Silve Karim. V rubriki Gremo delat  pa nas vodi likovna pedagoginja Petra Primc Marko. Zelo raznoliki so njeni predlogi – z mislijo na različne otroke z različnimi interesi in zmožnostmi.

Živahno sodobni sta rubriki Pižamova bradna značka, ki spodbuja branje v prostem času, ter rubrika Kino, kino, Kinobalon! za ustvarjalno gledanje kakovostnih filmov. Ciciban pa  je živ in priljubljen tudi zato, ker spodbuja otroško ustvarjalnost. To se kaže med drugim v množičnosti tradicionalne Cici Vesele šole in v številnih prispevkih, ki jih dobiva uredništvo za kontaktno rubriko Cici nabiralnik na spletni strani.

www.ciciban.si

Otrokom in njihovim odraslim je kontaktna rubrika Cici nabiralnik odprta vse leto. Predvsem pa je spletna stran www.ciciban.si namenjena učiteljicam, učiteljem in staršem. Poleg kontaktnih rubrik Cici nabiralnik in Umetnija meseca na teh straneh odrasli najdejo vsak mesec vodnik po reviji, sezname dobrih knjig, razpise natečajev in druge aktualnosti.
 
Naj vam mesec ne mine brez Cicibana! 

Odgovorna urednica Slavica Remškar, urednica Maja Žugič in oblikovalka Ksenija Marc

 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.