Ciciban

Oktober 2019

Predstavitev revije Ciciban

Uvodna predstavitev revij študentkam in študentom v Cicibanovem in Cicidojevem semestru

 

 

 

Na strokovni sredi januarja 2014 je odgovorna urednica revij Ciciban in Cicido Slavica Remškar predstavila poučna besedila v revijah. Spodaj objavljamo povzetek predavanja s slikovnim gradivom.

 

 

DOBRA OTROŠKA REVIJA IN SPODBUJANJE BRANJA

 

 

 

Spočetka je bil Ciciban namenjen predšolskim otrokom in šolarjem tja do desetega leta. Zadnjih dvajset let pa se obrača predvsem na šolarje v prvem triletju osnovne šole. Leta 1998 je bila namreč ob Cicibanu ustanovljena še revija Cicido, saj so urednice in ustvarjalke/ustvarjalci Cicibana ugotovili, kako težko je v isti reviji zadovoljiti potrebe različno starih otrok. Ciciban je dobil ime po ljubeznivem in igrivem otroškem liku iz Župančičeve lirike.

Že na samem začetku, takoj po drugi svetovni vojni, je bil Ciciban zasnovan kot leposlovna in poučna revija za otroke. Tako zasnovo ohranja še danes. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti. Prav tako ponuja dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje, povsod pa vključuje tudi socialno učenje.

Revijo vsak mesec izdaja Mladinska knjiga Založba, odgovorna urednica je Slavica Remškar. Običajna številka ima 72 strani, dvojna poletna številka je obsežnejša. Naročniki dobijo vsako leto novembra tudi knjigo ali slikanico, zgoščenko, DVD … Pri ustvarjanju revije sodelujejo najboljši slovenski pisci, ilustratorji in izkušeni strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike, naravoslovja, likovne in športne vzgoje itd. Uredništvo se je povezovalo in se povezuje še z različnimi organizacijami ter ustanovami, kot so Inštitut za varovanje zdravja, Zavod RS za šport, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za mladino, Evropski parlament – Informacijska pisarna za Slovenijo, Cankarjev dom, Ra SLO, Radio Študent, mednarodni festival animiranega filma Animateka, Kinodvor – Kinobalon, Narodna galerija, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Stripburger ... V okviru akcij, kot so Cici Vesela šola in Cici umetnije in različni natečaji, pa sodeluje uredništvo tudi z vrtci, s šolami in starši.

Glavno vodilo uredniškega dela je skrbna izbira kakovostnega leposlovja in umetniške ilustracije ter dobro premišljen didaktični del. Pomemben je tudi stik z učiteljicami prvega triletja, kjer dobijo ustvarjalci revije povratne informacije o vzgojni in didaktični primernosti revije ter o njeni vpetosti v institucionalno ter domače učenje in igro.

Najpogostejši avtorji

Avtorji literarnih besedil
Vojan T. Arhar, Tinka Bačič, Milena Batič, David Bedrač, Kristina Brenkova, Ervin Fritz, Niko Grafenauer, Barbara Gregorič Gorenc, Jelena Isak Kres, Branka Jurca, Dragotin Kette, Miklavž Komelj, Gaja Kos, Ambrož Kvartič, Nataša Konc Lorenzutti, Srečko Kosovel, Miroslav Košuta, Kajetan Kovič, Lojze Krakar, Fran Levstik, Svetlana Makarovič, Neža Maurer, Fran Milčinski, Boris A. Novak, Tone Pavček, Ela Peroci, Andrej Rozman, Katarina Sokač, Cvetka Sokolov, Josip Stritar, Peter Svetina, Jože Šmit, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, Mira Voglar, Dane Zajc, Oton Župančič ...

Ilustratorji
Suzi Bricelj, Mojca Cerjak, Zvonko Čoh, Jure Engelsberger,  Jelka Godec Schmidt, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Samo Jenčič, Maja Kastelic, Anka Kočevar, Tanja Komadina, Ana Košir, Maša Kozjek, Polona Lovšin, Marjan Manček, Andreja Peklar, Lilijana Praprotnik Zupančič, Jelka Reichman, Matjaž Schmidt, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Marlenka Stupica, Hana Stupica, Igor Šinkovec, Maja Šubic, Peter Škerl, Maja Šubic, Gorazd Vahen, Jaka Vukotič, Ana Zavadlav …

Skladatelji
Vitja Avsec, Janez Bitenc, Ambrož Čopi, Jani Golob, Rok Golob, Patrik Greblo Tomaž Habe, Jakob Jež, Brina Jež Brezavšček, Robert Kamplet, Marjan Korošec, Aldo Kumar, Damijan Močnik, Urška Pompe, Matjaž Predanič, Peter Šavli,  Igor Štuhec, Larisa Vrhunc, Jaka Pucihar, Anže Rozman, Mira Voglar, Boris Vremšak, Larisa Vrhunc … 

Avtorji/avtorice didaktičnih nalog (igrarij)
Nataša Bucik, Jelka Godec Schmidt, Barbara Hanuš, Marko Jakopič, Marjan Manček, Ljubica Marjanovič Umek, Lilijana Praprotnik Zupančič, Katarina Sokač ...

Naravoslovna rubrika
Rudi Ocepek

Likovna rubrika
Silva Karim, Petra Primc Marko

Vsebinska zasnova

Leposlovni del

V leposlovnem delu revije Ciciban izhajajo izvirna domača besedila, prevodi, ponatisi besedil, ki so se že izkazali kot dobri in primerni za otroke. Viri, iz katerih črpa uredništvo, so zapisi domačega in tujega slovstva, domače in prevedene knjige, tuje otroške revije in seveda v največjem deležu izvirna, še neobjavljena dela sodobnih slovenskih pesnikov in pesnic, pisateljev, pisateljic. Uredništvo poudarja raznolikost zvrsti, vrst, avtorjev in poetik. Objavljajo pripovedno prozo, skrbno izbrane ljudske pravljice (primerne za najmlajše), avtorske pravljice, krajše zgodbe (bodisi fantastične ali takšne iz vsakdanjega življenja), avtorsko poezijo, ljudsko pesem, pesmi za igro, uganke, dramatizacije, literarno-poučne žanre (npr. zgodba v slikah), slikopise, stripe.

Likovna podoba revije

Otrok prihaja v stik z likovnimi umetninami najkakovostnejših sodobnih slovenskih avtorjev za otroke. Ker je za nebralca ali oblikujočega se bralca najpomembnejši stik s stranjo oziroma pogled na ilustracijo, posvečajo na uredništvu temu veliko pozornost. Daljše pripovedi so bogato členjene z ilustracijami, tako da je mogoče pravljico brati in gledati kot slikanico. Tudi oblikovanje je naklonjeno oklevajočemu bralcu oziroma otroku z bralnimi težavami – črke in razmiki med vrsticami so primerno veliki, vrstice niso predolge, besedila so včasih barvno podložena, členjena z obarvanimi deli besedila ipd.

Didaktični del revije

Obsežna priloga Zmorem. Znam. Sama. Sam. prinaša zabavne naloge, ki jih otrok lahko rešuje sam. Naravoslovne in tehnične rubrike s fotografijami in sliko pokažejo in približajo različna okolja in živali, ki prebivajo v njih, vesolje, raziskovanje vesolja, tipe in delovanje strojev, vozil … Likovna vzgojnost in sporočilnost Cicibana je že v sami vrhunski ilustraciji in fotografiji predvsem domačih ilustratorjev in fotografov. V reviji pa so tudi spodbude k likovnemu ustvarjanju otrok (likovne in likovno-tehnične delavnice) likovnih pedagoginj Silve Karim, Petre Primc Marko in drugih.

Za urejenost in raznovrstnost glasbene rubrike skrbi zunanja urednica Katja Virant Iršič. Njen uredniški koncept temelji na zavesti, da je treba otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi le najboljše. Virant Iršičeva skuša s svojim izborom skladb in dodatnimi napotki za starše, vzgojitelje in učitelje ohranjati in spodbujati senzibilnost otrok. Spodbuja jih k petju umetniško dovršenih otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k podoživljanju različnih glasbenih vsebin. K sodelovanju vabi najpomembnejše sodobne skladatelje resne glasbe.

Revija torej v svojem didaktičnem delu sistematično pokriva vsa področja otrokovega razvoja.

Posebno mesto ima Cici Vesela šola, nosilna mesečna vzgojno-izobraževalna rubrika. Vsak mesec obravnava skrbno in premišljeno izbrano temo. S Cici Veselo šolo otroci širijo znanje na področju kulture oz. estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, ekologije, športa … Besedila so jasna, zabavna in poljudna, z nazornimi ilustracijami in fotografijami, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, ki poteka v vrtcih in šolah. Sodelujejo lahko vsi otroci, tudi tisti, ki niso naročeni na revijo. Preizkus ni tekmovalno naravnan, saj na koncu prav vsi otroci, ki rešijo igrive (brezplačne) vprašalnike, prejmejo ciciveselošolsko pohvalo.

V reviji je veliko spodbud za bralno, filmsko, likovno vzgojo. Umetnija meseca: likovna pedagoginja Silva Karim izbere najboljše likovno delo meseca in ga pospremi s kratko utemeljitvijo. Cici nabiralnik: izbor otroških pesmi, zgodb, ugank in otroških likovnih izdelkov pripravljata Silva Karim in Barbara Hanuš. Boštjanova bradna značka –  strastni bralec Boštjan Gorenc Pižama motivira za branje dobrih knjig. Kino, kino – Kinobalon – filmska pedagoginja Petra Slatinšek predstavlja dobre filme za otroke ter kritično, ustvarjalno gledanje.

 

 

slika

Novosti

 

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.