Cicido

Marec 2019

Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma!

Za mentorje

CICI VESELA ŠOLA 2018/2019

 

Mentor/ica Cici Vesele šole v šoli ali vrtcu izpolni pristopno izjavo o mentorstvu in prijavnico, s katero prijavi število sodelujočih otrok v Cici Veseli šoli, in ju do konca oktobra pošlje v uredništvo. Je v stiku z uredništvom, obvešča sodelavke in sodelavce, poskrbi za vprašalnike in diplome … Za svoje delo dobi vsak mesec brezplačen izvod revije. (Na devet oddelkov v šoli oziroma vrtcu je predvidena ena mentorica/en mentor. Če je oddelkov več, se lahko dogovorimo za še eno mentorico/mentorja.)

Med vsemi pravočasno prispelimi prijavnicami za letošnji ciciveselošolski dan, ki so prispele v uredništvo Cicibana in Cicidoja, smo v uredništvu izžrebali 20 šol in 20 vrtcev.  

Ciciveselošolski nagrajenci 2018/19

Prvonagrajeno šolo OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica in prvonagrajeni vrtec OŠ Majšperk, enota Vrtec Majšperk bomo nagradili s predstavo in knjižno nagrado. 

Knjižne nagrade dobijo še:

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid
 Vrtec Urša, enota Pikapolonica, Dob pri Domžalah
 Vrtec Mavrica, Brežice
 Vrtec Mehurčki, Komenda
 Vrtec pri OŠ Braslovče, OE vrtec Trnava, Gomilsko
 Vrtec pri OŠ Žirovnica
 Vrtec Zarja, enota Živ žav, Celje
 Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta 1, Ljubljana Polje
 Vrtec Šentjur, enota Hruševec
 Vrtec kralj Matjaž, Črna na Koroškem
 Vrtec pri OŠ Šenčur
 Vrtec Bled
 Vrtci občine Moravske Toplice, enota Moravske Toplice
 Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona
 Vrtec Filovci, Bogojina
 Vrtec Radenci, Radenski mehurčki
 Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole
 Vrtec pri OŠ Frana Metelka Radovednež, Škocjan
 Vrtec pri OŠ Dušana Muniha, Most na Soči

OŠ Pirniče, Medvode
 OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje
 OŠ Lesično
 OŠ bratov Polančičev, Maribor
 OŠ Žirovnica
 OŠ Antona Globočnika Postojna, Planina
 OŠ Kajetana Koviča, Radenci
 OŠ Stična, PŠ Stična, Ivančna Gorica
 OŠ Veržej
 OŠ Braslovče, PŠ Letuš, Šmartno ob Paki
 OŠ Dobravlje, PŠ Črniče, Črniče
 OŠ Vitanje
 OŠ Janeza Kuharja, Razkrižje
 OŠ Leskovec pri Krškem
 OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, PŠ Kojsko
 OŠ Dob
 OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Mošnje, Radovljica
 OŠ Tržič, PŠ Podljubelj, Tržič
OŠ Blaža Arniča, Luče

Čestitamo!

 

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo 19. 4. 2019. Otroci so povabljeni, da si pri reševanju ciciveselošolskih vprašalnikov med seboj pomagajo.
Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo.

Vprašalnike in pohvale za vse sodelujoče otroke prejmete brezplačno.

Kadarkoli lahko zaprosite za potrdilo o mentorstvu Cici Vesele šole. Izdajamo ga na podlagi prošnje za izdajo potrdila. Prošnjo napišete sami in jo pošljete po navadni pošti ali po e-pošti na  naslov ciciban@mkz.si oziroma cicido@mkz.si.
Na njej navedite naslov šole oz. vrtca, rojstni datum mentorice oz. mentorja in šolsko leto, za katero potrebujete potrdilo.

SPREMNO PISMO najdete tukaj.

PRIJAVNICO s pristopno izjavo najdete tukaj.
 

Teme v šolskem letu 2018/2019

Oblika posamezne CVŠ in ključni pojmi so podani le okvirno. Naslovi večine tem so šele delovni – tj. niso dokončni.
Temi za junijsko in poletno izdajo še nista izbrani.

Sept.: TUDI PRI NAS SI PRIPOVEDUJEMO PRAVLJICE! 
(forma: strip, poljudna razlaga ob fotografijah; pojmi: pripovedovanje zgodb, različne leposlovne zvrsti in vrste, oblike pripovedovanja, pripomočki, gradivo …) POMEMBNO: Povezava z natečajem Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice (revija CICIDO s tem natečajem praznuje 20. rojstni dan)

Okt.: DENAR PO SVETU (v reviji CICIBAN z dodanim plakatom): forma fotoreportaža: pojmi: menjava, blagovna in denarna, varčevanje, medsebojna pomoč, poštenje, pravičnost)
oziroma
KAKO NAKUPUJEMO (v reviji CICIDO): forma fotostrip: pojmi: bankovci, drobiž, bančna kartica, tržnica, trg, lokalno pridelana živila …)  

Nov.: MMMM, MED! (forma: poljudna razlaga ob fotografijah, kuharski recepti, v reviji Ciciban tudi prehranska piramida na plakatu; pojmi: bolj zdravo sladilo, zdrava živila, slovenski zajtrk, doma pridelana hrana, pogum za poskušanje novih živil)

Dec.:  VESELI  DECEMBER (forma: strip in fotostrip, poljudna in humorna razlaga ob fotografijah ter anketa; pojmi: pisanje pisma, novoletni običaji in vraže po svetu, novoletne zaobljube …)

Jan.: KAKO MERIMO ČAS? (forma: poljudna razlaga ob fotografijah in ilustracijah; pojmi: ura, koledar, merjenje čas v zgodovini)

Feb.: NEANDERTALČEVA PIŠČAL (forma: poljudna razlaga ob ilustracijah in fotografijah; strip; pojmi: glasbila od pradavnine do danes)

Mar.:  BARVE IN VZORCI V NARAVI (forma: poljudna razlaga ob fotografijah; pojmi: barve, vzorci v naravi, evolucijska vloga: varovanje, opozarjanje, snubljenje, razmnoževanje; človek se uči iz narave: umetnost, tehnologije …)

Apr.: POTUJEMO PO  ZRAKU (forma: poljudna razlaga ob veliki ilustraciji ter ob fotografijah; pojmi: letenje, zračna plovila, letališče) 

Maj:  A SE BOJIŠ MOGOČE …PAJKA?  (forma: poljudna razlaga ob fotografijah ter pripovedovanje o resničnih izkušnjah; pojmi: strah pred živalmi: vzroki in oblike; kako premagati neupravičen strah in odpor pred posameznimi vrstami žival (številne take živali so med insekti, pajkovci, plazilci, dvoživkami, sesalci …), učenje o dobrih vedenjskih vzorcih …

Jun.: VERJETNO NEKAJ S PODROČJA ŠPORTA – se šele odločamo (cirkuške dejavnosti/žogarije/varno padanje …kaj drugega?)

Jul./ avg.: se nismo še odločili

 

 

 

Spomini na Cici Veselo šolo v letu 2017/2018

Ciciveselošolski dan 2018

Aprila ste v vrtcih in šolah reševali ciciveselošolske vprašalnike. Na ciciveselošolskem dnevu je sodelovalo 69.000 otrok. 
Med vsemi sodelujočimi smo izžrebali 20 vrtcev in 20 šol. Te ustanove so dobile lepe knjige Založbe Mladinska knjiga.

Glavno nagrado je prejel izžrebani vrtec Sveta Ana v Slovenskih Goricah. Pripovedovalka Katja Povše je otrokom pripovedovala medvedje pravljice, pesmice in uganke, obiskal pa jih je tudi ježek.

slika
Fotografija: Arhiv MKZ

Sponzorja Cici Vesele šole sta bila Abanka in Pošta Slovenije. 

 

 

Seznam nagrajencev v  šolskem letu 2017/2018 najdete tukaj: CICIVESELOŠOLSKI NAGRAJENCI 2018

Ciciveselošolski vprašalniki in pohvale v letu 2017/2018:

slika   

slika   

slika   

slika  

slika  

slika  

slika  

 

 

slika

Novosti

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.