Cicido

December 2019

Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma!

Predstavitev revije Cicido

Uvodna predstavitev revij študentkam in študentom v Cicibanovem in Cicidojevem semestru

 

 

 

Na strokovni sredi januarja 2014 je odgovorna urednica revij Ciciban in Cicido Slavica Remškar predstavila poučna besedila v revijah. Spodaj objavljamo povzetek predavanja s slikovnim gradivom.

 

DOBRA OTROŠKA REVIJA IN SPODBUJANJE BRANJA

 

 

 


Revija je ime dobila po ljudski pesmi Sinička se je usedla gor na drobno vejico, po oglašanju ptičke siničke. Razvila se je na podlagi izkušenj z urejanjem, izdajanjem in funkcioniranjem že uveljavljene revije Ciciban z namenom, da bi otrokom ponudili starosti in razvojni stopnji primerno revijo. Cicido je zasnovan kot leposlovna in poučna revija za otroke od 2. do 5. leta. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti. Prav tako prinaša dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje, povsod vključuje tudi socialno učenje. 

Revijo vsak mesec izdaja Mladinska knjiga Založba, odgovorna urednica je Maja Žugič. Običajna številka ima 52 strani (z vpetim delovnim zvezkom Se igram in Mnogo znam! in nalepkami), poletna je obsežnejša, s plakatom. Pri ustvarjanju revije sodelujejo najboljši slovenski pisci, ilustratorji in izkušeni strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike, naravoslovja, likovne in športne vzgoje itd. Uredništvo se je povezovalo in se povezuje še z različnimi organizacijami ter ustanovami, kot so Inštitut za varovanje zdravja, Zavod RS za šport, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za mladino, Evropski parlament – Informacijska pisarna za Slovenijo, Cankarjev dom, Ra SLO, Radio Študent, mednarodni festival animiranega filma Animateka, Kinodvor, Stripburger ... V okviru akcij, kot so Cici Vesela šola in Cici umetnije in različni natečaji, pa sodeluje uredništvo tudi z vrtci in starši.

Glavno vodilo uredniškega dela je skrbna izbira kakovostnega leposlovja in umetniške ilustracije ter dobro premišljen didaktični del. Pomemben je tudi stik z vzgojiteljicami v vrtcih, kjer dobijo ustvarjalci revije povratne informacije o vzgojni in didaktični primernosti revije ter o njeni vpetosti v institucionalno ter domače učenje in igro.

Najpogostejši avtorji

Avtorji literarnih besedil:

Vojan T. Arhar, Tinka Bačič, Milena Batič, David Bedrač, Kristina Brenkova, Ervin Fritz, Niko Grafenauer, Barbara Gregorič, Barbara Hanuš, Nataša Konc Lorenzutti, Srečko Kosovel, Miroslav Košuta, Kajetan Kovič, Lojze Krakar, Jelena Isak Kres, Ambrož Kvartič, Svetlana Makarovič, Neža Maurer, Jana Milčinski, Tone Pavček, Ela Peroci, Slavica Remškar, Katarina Sokač, Cvetka Sokolov, Jože Šmit, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, Mira Voglar, Dane Zajc, Cvetko Zagorski, Oton Župančič …

Ilustratorji:

Suzi Bricelj, Mojca Cerjak,  Jelka Godec Schmidt, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič,  Maja Kastelic, Anka Kočevar, Tanja Komadina, Ana Košir, Maša Kozjek, Polona Lovšin, Marjan Manček, Silvan Omerzu, Andreja Peklar, Lilijana Praprotnik Zupančič,  Jelka Reichman, Matjaž Schmidt, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Marlenka Stupica, Hana Stupica, Igor Šinkovec, Peter Škerl, Maja Šubic, Ana Zavadlav …

Skladatelji:

Vitja Avsec, Janez Bitenc, Ambrož Čopi, Jani Golob, Rok Golob, Tomaž Habe, Jakob Jež, Brina Jež Brezavšček, Robert Kamplet, Marjan Korošec, Damijan Močnik, Urška Pompe, Peter Šavli, Igor Štuhec, Mira Voglar, Boris Vremšak …

Avtorji/avtorice didaktičnih nalog (igrarij):

Nataša Bucik, Gregor Bucik, Jelka Godec Schmidt, Barbara Hanuš, Marko Jakopič, Marjan Manček, Ljubica Marjanovič Umek, Lilijana Praprotnik Zupančič, Katarina Sokač ...

Naravoslovna rubrika:

Jelka Pogačnik

Likovna rubrika:

Silva Karim; Petra Primc Marko

Vsebinska zasnova

Leposlovni del

V leposlovnem delu revije Cicido izhajajo izvirna domača besedila, prevodi, ponatisi besedil, ki so se že izkazali kot dobri in primerni za otroke. Viri, iz katerih črpa uredništvo, so zapisi domačega in tujega slovstva, domače in prevedene knjige, tuje otroške revije in seveda v največjem deležu izvirna, še neobjavljena dela sodobnih slovenskih pesnikov in pesnic, pisateljev, pisateljic.

Uredništvo poudarja raznolikost zvrsti, vrst, avtorjev in poetik. Objavljajo pripovedno prozo, skrbno izbrane ljudske pravljice (primerne za najmlajše), avtorske pravljice, krajše zgodbe (bodisi fantastične ali takšne iz vsakdanjega življenja), avtorsko poezijo, ljudsko pesem, pesmi za igro, uganke, dramatizacije, literarno-poučne žanre (npr. zgodbe v slikah), slikopise, stripe.

Likovna podoba revije

Otrok prihaja v stik z likovnimi umetninami najkakovostnejših sodobnih slovenskih avtorjev za otroke. Za nebralca ali oblikujočega se bralca je najpomembnejši stik s stranjo oziroma pogled na ilustracijo. Zato so daljše pripovedi  bogato členjene z ilustracijami, pravljico je mogoče brati in gledati kot slikanico.

Didaktični del

Naravoslovna rubrika skuša otrokom s fotografijami in slikami pokazati in približati različna okolja in živali, rastline, ki prebivajo v njih, povezanost vsega in odvisnost človeka od narave. Tehnična rubrika seznanja z delovanjem in vrstami strojev, naprav, vozil … Socialno učenje je implicitno prisotno v vseh rubrikah in eksplicitno v temu namenjenih (denimo o čustvih, o samostojnosti, odgovornosti ...) rubrikah.

Likovna rubrika

Likovna vzgojnost in sporočilnost Cicidoja je že v sami vrhunski ilustraciji in fotografiji predvsem domačih ilustratorjev in fotografov. V reviji pa so tudi likovno-tehnične delavnice (likovnih pedagoginj Silve Karim in Petre Primc Marko).

Glasbena rubrika

Rubriko ureja Katja Virant Iršič. Njen uredniški koncept temelji na zavesti, da je treba otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi in dati le najboljše. Virant Iršičeva s svojim izborom skladb in dodatnimi napotki za starše, vzgojitelje in učitelje skuša ohranjati in spodbujati senzibilnost otrok. Spodbuja jih k petju umetniško dovršenih otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k podoživljanju različnih glasbenih vsebin. K sodelovanju vabi najpomembnejše sodobne skladatelje resne glasbe.

Didaktične naloge in enigmatika

Revija v svojem didaktičnem delu sistematično pokriva vsa področja otrokovega razvoja.

Cici Vesela šola

Cici Vesela šola je vzgojno-izobraževala rubrika na štirih do šestih straneh v reviji. Vsak mesec obravnava skrbno in premišljeno izbrano temo. S Cici Veselo šolo otroci širijo znanje na področju kulture oz. estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, ekologije, športa …

Besedila so poljudna, jasno in zabavno napisana, z ilustracijami in fotografijami, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, ki poteka v vrtcih in šolah. Sodelujejo lahko vsi otroci, tudi tisti, ki niso naročeni na revijo. Preizkus ni tekmovalno naravnan, saj na koncu prav vsi otroci, ki rešijo igrive (brezplačne) vprašalnike, prejmejo ciciveselošolsko pohvalo.

Kontaktna rubrika na spletu (www.cicido.si)

Umetnija meseca: likovna pedagoginja Silva Karim izbere najboljše likovno delo meseca in ga pospremi s kratko utemeljitvijo.
Cici nabiralnik: izbor otroških pesmi, zgodb, ugank in otroških likovnih izdelkov pripravljata Silva Karim in Barbara Hanuš.

 

 

 

slika

Novosti

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.