Cicido

December 2019

Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma!

Strokovne ocene

Dr. Vida Medved Udovič, izredna profesorica za didaktiko slovenščine in slovensko književnost, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem:

»Revija je prepoznavna predvsem po svojem konceptu sodobnega otroškega tiska, ki želi pritegniti mladega »bralca« z dobro premišljenimi strategijami nevsiljivega aktivnega sodelovanja v ustvarjanju besedilnih in slikovnih pomenov, pri razvijanju zgodnje pismenosti ter bralne kulture, in po visoki estetski ravni. Reviji je kljub agresivnosti potrošniškega tiska in drugih medijev uspelo ohraniti visoke standarde tiskanega medija za predšolskega otroka in ni podlegla trivialnim pristopom množičnih medijev.« Recenzija v celoti

Ob dodelitvi sredstev za obdobje med letoma 2007 do 2009 so na Ministrstvu za kulturo RS med drugim zapisali:

»Program revij Ciciban, Cicido in Gea je vrhunski, saj vsaka izmed revij glede na svojo ciljno občinstvo prinaša kakovostne in zelo raznolike vsebine za otroke, pri čemer daje primarno prostor izvirnim slovenskim avtorjem. Izboru avtorjev dajejo vse tri revije velik poudarek, pri čemer poleg vrhunskih in že uveljavljenih avtorjev omogočajo prostor tudi perspektivnim mlajšim avtorjem.«

Dr. Vida Medved Udovič, docentka za sodobno dramatiko in gledališče, Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem:

»Revija Ciciban zgledno izpolnjuje svoje poslanstvo razvijanja bralne kulture in književnih interesov v zgodnjem bralnem obdobju ter s svojim konceptom gradi svojo prepoznavnost z uravnoteženim deležem kakovostnih mladinskih umetnostnih in neumetnostnih besedil ter z izjemnim likovnim jezikom.« Recenzija v celoti

Dr. Branka Rotar Pance, docentka za glasbeno pedagogiko, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani:

»Reviji Ciciban in Cicido ostajata vrhunski reviji za najmlajše, pri čemer poleg tradicije opažamo vnos tako tehničnih kot tudi vsebinskih novosti. Ustvarjalen vzgojitelj in učitelj bo v vsaki številki našel vrsto gradiv, ki omogočajo razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj otrok ter spodbujajo njihov estetski in celostni razvoj. Z njimi bo lahko realiziral sodoben koncept predšolske in osnovnošolske glasbene vzgoje ter ob tem spoznaval novo glasbeno in didaktično literaturo.« Recenzija v celoti

Dr. Matjaž Duh, docent za likovno pedagogiko in didaktiko, oddelek za razredni pouk, oddelek za likovno umetnost, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru:

»Ob poplavi edicij, namenjenih otrokom, predstavljata reviji Cicido in Ciciban z vidika likovne kakovosti še vedno nesporen vrh. Reviji sta s svojo naravnanostjo in izkazano likovno in oblikovno kakovostjo za dober likovno-estetski razvoj otrok nujno potrebni.« Recenzija v celoti

Dr. Marcela Batistič Zorec, docentka za razvojno psihologijo na oddelku za predšolsko vzgojo, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani:

»Reviji Ciciban in Cicido sta gotovo najkakovostnejši slovenski reviji za otroke, ki ne bi smeli manjkati v nobeni družini z mlajšimi otroki, oddelku vrtca ali šolskem razredu.« Recenzija v celoti

Dr. Livija Knaflič, doktorica psiholoških znanosti, Andragoški center Slovenije:

»Obe reviji s svojo vsebino spodbudno vplivata na različna področja otrokovega razvoja, ne samo v predšolskem obdobju temveč tudi na začetku šolanja. Bogastvo in raznovrstnost leposlovnih zvrsti, avtorjev in kulturnih okolij, iz katerih izhajajo besedila, omogoča zgodnje seznanjanje s književnostjo, ter ugodno vpliva na knjižno vzgojo, razvijanje bralnih navad in bralne kulture otrok v najzgodnejših letih.« Recenzija v celoti

slika

Novosti

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.