Učinkovito učenje

Učinkovito učenje

Ne učimo se samo v šoli.

Vse, kar počnemo v življenju, je povezano z učenjem. Z do­brimi učnimi veščinami se lažje učimo nove jezike in hitreje obvladamo športne de­javnosti ali konjičke. Tudi pozneje v življenju se zaradi dobrih učnih veščin učinkoviteje učimo med usposabljanjem v službi in hitreje usvajamo novo znanje.

Večina učencev kaj kmalu ugotovi, da mora gradivo, ki ga je pripravil učitelj, prilagoditi po svoje. Da odkrijemo svoj slog, se splača eksperimentirati, kajti vsaka metoda ima svoje prednosti, ki jih lahko uporabimo glede na stil učenja in predmet. Spoznate jih tudi v priročniku Kako se (na)učiti.

Tradicionalne metode poučeva­nja se največkrat osredotočajo na besedni in logični način poda­janja snovi. Pedagogi so v zadnjih letih začeli spoznavati, da se učenci učijo na različne načine. Nekateri se radi učijo v skupinah. Ti so običajno spretni v komuni­kaciji, znajo dobro prisluhniti in uživajo v pretresanju idej in skupinskem reševanju nalog. Drugi pa se najraje učijo sami, saj se tudi najlažje zberejo.

Vizualni

Vizualni ali vidni stil je primeren za učence, ki imajo dobro prostorsko predstavo in radi rišejo – pogosto rišejo tudi med učenjem. Pri razporeditvi informacij in načrtovanju oprav­kov radi uporabljajo slike, miselne vzorce in diagrame, pri podčrtovanju pa različne barve za različne tematske sklope.

Logični stil

Ti učenci so dobri v matematiki in probleme obdelujejo na logičen način. Prepoznavajo vzorce in povezave ter lahko združujejo med seboj povezane informacije. Delajo si se­zname opravil, ki jih razvrščajo po vrstnem redu.

Besedni

Ti se radi izražajo ustno in pisno. So strastni bralci in imajo bogat besedni zaklad. Učenci, ki jim je blizu besedni učni stil, lahko od učenja odnesejo veliko, če pri tem uporabljajo govor, pisanje, ritem in rime.

Avditivni/slušni

Ti učenci najverjetneje igrajo kako glasbilo in radi pojejo. Najbolje se uči­jo, ko dejavno poslušajo, sodelujejo v razpravah, poslušajo predavanja ali zvočne posnetke. Pri učenju radi upo­rabljajo zvok, glasbo, ritem in rime.

Kinestetični/gibalni

Zanje je značilno, da so radi telesno aktivni in jim pri razmišljanju pomaga, če se gibljejo. Da bi ugotovili, kako stvar deluje, jo bodo raje razstavili, kot da bi prebrali navodila.

  • Učinkovito učenje ni odvisno od tega, koliko časa se učite, ampak od tega, kako izkoristite čas.
  • Pri učenju si prizade­vajte oblikovati tak urnik učenja, ki bo izvedljiv. Pri tem upoštevajte še druge obveznosti in seveda tudi del dneva, ko se najlažje učite.
  • Znano je, da so kratka časovna obdob­ja zbranega učenja bolj učinkovita kot dolge ure, ko niste osredotočeni na učenje.
  • Za učenje potrebujete čas brez motenj, a prav tako je pomembno, da za knjigami ne sedite predolgo.
Kako se (na)učiti?
Carol Vorderman

Priročnik Kako se (na)učimo prikaže učinkovite pristopite k učenju.

Menu