Vabljeni v trgovine Mladinske knjige. Blizu smo >

Brihtna glavca: Z ustvarjalnimi nalogami do boljšega znanja

Z ustvarjalnimi nalogami do boljšega znanja 

»Ponavljanje je mati modrosti.« Ja, toda kaj pa domišljija in ustvarjalnost? Je v šoli prostor tudi za kaj takega? Je. Za to poskrbi zbirka Brihtna glavca.

Učbeniki zahtevajo metodološko in didaktično preverjen pristop, naloge v delovnih zvezkih otroci rešujejo pri pouku in za domačo nalogo, pri pripravi na preverjanje in ocenjevanje pa pogosto ostanejo brez gradiva. In tukaj je na vrsti zbirka zabavnih in poučnih nalog Brihtna glavca.

Zbirka Brihtna glavca je začela nastajati leta 2011, ko smo pri Mladinski knjigi z veliko truda prevedli in priredili francoske matematične zvežčiče zbirke Je comprends tout. Priredba po slovenskem učnem načrtu je tedaj pokazala zobe, še posebej, ker je bil to ravno čas prenavljanja učnih načrtov, a vloženi trud se je povrnil. 

V prvem letu smo poleg matematičnih zvezkov izdali še tri zbirke nalog za angleščino in fiziko. Slovenski avtorici Andreja Jagodič in Marija Hočevar, obe dolgoletni učiteljici, sta rokopisa za fiziko oz. angleščino pripravili na podlagi dolgoletnih izkušenj pri poučevanju in preverjene naloge so »delovale«.
 

Učinkovito utrjevanje učne snovi

»Recept« za učinkovito utrjevanje učne snovi z Brihtno glavco so:

  • preprosta razvrstitev po učnih temah, ki ustreza učni snovi, kot jo obravnavajo v šoli,
  • ravno pravšnje število nalog za vsako poglavje, ki je na koncu začinjeno z zahtevnejšimi izzivi, 
  • preizkusi znanja, 
  • rešitve v sredici.  

V zbirki je doslej izšlo že 70 naslovov  za temeljne predmete od 1. od 9. razreda:

Zbirka se je razširila tudi na bloke, ki obravnavajo težje učne orehe, na primer besedišče pri angleščini, besedilne naloge pri matematiki ter pet zvezkov za pripravo na nacionalni preizkus znanja ob koncu 6. in 9. razreda.

Obvezno šolsko utrjevanje znanja je včasih manj ljubo, a z nalogami, ki imajo v sebi nekaj kreativnosti in niso dolgočasno razvlečene na neomejeno število strani, rešitvami in prijetno celostno podobo, gre morda nekoliko lažje.

Tudi za najmlajše in počitniški čas

Za najmlajše, ki nosijo v sebi pristno radovednost in (še)hrepenijo po šoli, so brihtne glavce zaživele tudi v manj šolski in bolj cicibanovski izvedbi: 

  • z nalogami za zgodnje opismenjevanje,
  • grafomotoričnimi vajami,
  • raznovrstnimi kratkočasnimi vajami, s katerimi počasi vstopajo v svet formalnega izobraževanja. 

Brihtna glavca ne počiva niti med počitnicami. Sproščenemu delu za čas, ko ni šole, je otrokom od 4. do 10. leta namenjenih šest počitniških zvezkov.
 

Kreativno in dovolj igrivo

Ja, ponavljanje je resda mati modrosti, a ne nujno zgolj ob predpisanih delovnih zvezkih. Z Brihtno glavco naj bo tudi kreativno in dovolj igrivo, da v otrocih zadržimo pristno radovednost in spodbudimo delovanje nadobudnih »brihtnih glav«, ki bodo ustvarjale tudi našo prihodnost.

Vsa izobraževalna gradiva za utrjevanje znanja najdete v sklopu ŠOLA!

Menu