Znanje na dosegu klika

Znanje na dosegu klika

Večina sodobnega sveta se strinja, da je znanje vrednota, v katero moramo vlagati energijo kot posamezniki in družba.

Kako pa lahko starši poskrbimo, da bodo imeli naši otroci dovolj spodbud za razvijanje vedoželjnosti in pridobivanje znanja? Poznamo prave »prijeme«, s katerimi lahko združimo znanje in zabavo? Ker učenje je lahko zares zabavno!

Moji prvi spomini na pridobivanje formalnega znanja segajo v zgodnja šolska leta. V to sliko sodi moja okorna pisava, prva berila, dragocena barvna pisala in še bolj dragoceni zvezki s Pierrotom na platnicah. Kakšni pa bodo spomini moje hčere na njena zgodnja šolska leta? Verjetno si bova delili nekaj enakih slik, sem pa prepričana, da bo v njenem spominu svo­je mesto našel tudi (tablični) računalnik z neskončnim sve­tom informacij, slik, video posnetkov in kratkočasnih vsebin.

Če nam je všeč ali ne, so računalniki in njim sorodna tehno­logija postali del vsakdana naših otrok. To dejstvo je lahko neprijetno, če se otroci zaradi zabave na računalniku ne dru­žijo s svojimi vrstniki in so pozabili na prosto igro. Če pa raču­nalnik uporabljajo zmerno in premišljeno, je lahko sodobna tehnologija njihov zvesti spremljevalec pri učenju.

Formula za koristno preživljanje časa za zasloni je v teoriji enostavna. Otroku moramo ponuditi (ali mu pomagati poiskati) kakovostne vsebine, ki jih je mogoče uporabljati s pomočjo sodobne tehnologije.

V ta namen najdemo na spletu številne portale in igre, ki po­nujajo izobraževalne vsebine, če pa tuji jeziki za otroka niso nepremagljiva ovira, nam splet ponuja neskončno možnosti. Naj vas obseg ponudbe ne zavede − ni vsaka vsebina primerna za vsakega otroka, predvsem pa ni vsaka vsebina kakovostna.

Vrednotenje kakovosti spletnih vsebin je po navadi naloga staršev, zato je pomembno, da vemo, kako prepoznati primerno vsebino, ki bo našim otrokom pomagala pri pridobivanju znanja. Priporočljivo je, da vsebine izbiramo skupaj z otrokom in da se sami prepričamo o njihovi kakovosti. Vsekakor poiščite vsebine, ki dopolnjujejo šolsko snov in otroku ponujajo možnosti za ponavljanje in/ali nadgrajevanje znanja.

Priporočljivo je, da vsebine izbiramo skupaj z otrokom in da se sami prepričamo o njihovi kakovosti.

Interaktivni izobraževalni portal ucimse.com je plod dela in znanja številnih slovenskih strokovnjakov s področja didaktike in izobraževanja. V skoraj petih letih delovanja smo za otroke ustvarili več kot 3500 interaktivnih nalog za vse razre­de in predmete osnovne šole, znanje na našem portalu pa pridobiva že več kot 35 000 slovenskih učencev. Učencem ponujamo tudi izobraževalne filme, zvočne posnetke ter dodatna učna gradiva.

Zakaj je prav, da otrokom ponudimo tudi tovrstno izkušnjo učenja? Predvsem zato, ker je računalnik za otroke do­mač medij in ker ponuja številne možnosti, ki jih tiskana knjiga zaradi svojih lastnosti ne more.

Element zabave pri učenju je vsekakor pomemben, saj naredi učenje prijetno in zaželeno, nikakor pa ne zmanjša kakovosti naučenega.

Tako se otroci učijo s konceptom igrifikacije (angl. gamification), ki z elementi ra­čunalniških iger posreduje znanje. Izkušnje naših uporabnikov so navdušujoče, saj pravijo, da med reševanjem nalog sploh ne vedo, da se učijo, ampak se jim zdi, da se zabavajo ob interaktivnih igrah. Element zabave pri učenju pa je vsekakor pomemben, saj naredi učenje prijetno in zaželeno, nikakor pa ne zmanjša kakovosti naučenega.

Spomnite se učenja poštevanke. Mi smo se jo učili tako, da smo recitirali račune in rezultate na sprehodu, pred spanjem, za dobro jutro ... Tudi današnji otroci se jo učijo na podoben način, saj jo morajo znati avtomatizirano. Lahko pa neskončno ponavljanje poštevanke občasno popestrimo z interaktivnimi nalogami, v katerih na primer otroci lovijo samo tiste balone, na katerih so napisani večkratniki števila 6, ali skačejo samo po tistih kockah, na katerih so napisani delitelji števila 9.

Lahko celo najdejo zaklad, če pravilno izračunajo račune poštevanke, ki se skrivajo na poti do zaklada. Si predstavljate to zabavo in motivacijo za učenje? Rezultat učenja na papirju in za zaslonom bo enak – otroci bodo v obeh primerih vadili poštevanko, le da se bo večina ob reševanju interaktivnih nalog še neznansko zabavala.

Interaktivne naloge omogočajo tudi številne oblike takojšnjega nagrajevanja pravilnih odgovorov, kar otrokom močno poveča motivacijo za reševanje. Na portalu ucimse.com znanje nagrajuje papagaj Nande (v interpretaciji Mihe Šaleharja) z zlatniki, ki jih lahko otroci vnovčijo v Votlini zakladov ali Partiparku. Najbolj zavzeti reševalci lahko postanejo celo kapitan tedna in so še dodatno nagrajeni za svoj trud in znanje. Sedaj že vsi vemo, da z zunanjo motivacijo otrok ni nič narobe, kajne?

Ponudite torej vašim otrokom svet interaktivnega znanja, ki jim je domač in zabaven. Ta seveda ne sme zamenjati uče­nja iz knjig in pisanja na roko, lahko pa prijetno dopolni kla­sično učenje in popestri rutinirano reševanje nalog s svinč­nikom in radirko.

Menu