Fejstbuk

Ness z besedami, jaz s filmom

1. ČUPAKABRA: Ema Širec, David Črnčec, Nik Potočnik
2. CHAOS WALKING: Tajda Liplin Šerbetar
3. SEDEM MINUT ČEZ POLNOČ: Nika Knez
4. NA BEGU: Bor Logar Dražumerič

Patrick Ness je izmed njih izbral 2 zmagovalca, ki sta:

Bor Logar Dražumerič ter Tajda Liplin Šerbetar.

 

Zmagovalca natečaja:

Avtor: Bor Logar Dražumerič

 

Avtorica: Tajda Liplin Šerbetar
Chaos Walking

 

Ostali sodelujoči v natečaju

Avtorica: Tajda Liplin Šerbetar
Barren Fields

 

Avtorji: Ema Širec, David Črnčec, Nik Potočnik Čupakabra

 

Avtorica: Lara Jerman

 

Avtorica: Nadja Štradjot

 

Avtor: Nika Knez

 

Avtorji: Rebeka Kurnik, Danaja Kurnik, Špela Justin

 

Avtorja: Til Tertinek, Miha Verdonik
Sedem minut čez polnoč

 

Splošni pogoji sodelovanja

1. korak

S kamero, telefonom, iPadom … posnemi filmček, ki ne sme biti daljši od 1 minute, na temo katere koli knjige Patricka Nessa.

Pa 2. korak?

Zmontiran filmček zapeci na CD in ga skupaj z osebnimi kontaktnimi podatki in (če si mladoleten podpisano izjavo staršev), najpozneje do 10. 11. 2013 pošlji na naslov
Mladinska knjiga,
Uredništvo leposlovja,
Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana.

Filmček nam lahko tudi pošlješ preko brezplačnega programa Wetransfer na naslov darja.marinsek@mkz.si – če si mladoleten, ne pozabi na podpisano izjavo staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki jo najkasneje do 10. 11. 2013 fizično pošlješ na naslov Mladinska knjiga, Uredništvo leposlovja, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Strogo, ampak res strogo, je prepovedano pošiljanje filmov kot gigantsko priponko v e-pošti :)

In potem?

Žirija, v kateri bodo sodelovali pravljičarka in moderatorka pogovora z Nessom Ana Duša, uredništvo mladinskega leposlovja in – pazi zdaj – Patrick Ness, bo vse filmčke temeljito pregledala in izbrala najboljšega (kriteriji so ustrezna dolžina, ideja, izvedba in izvirnost). Ime zmagovalca bo razglasil Patrick Ness na dogodku 20. 11. 2013 ob 14. uri v Kosoveli dvorani Cankarjevega doma. Zmagovalec bo obveščen tudi po pošti.

Pa nagrade?

Zmagovalni film bo javno predvajan na pogovoru s Patrickom Nessom v Cankarjevem domu, zmagovalec pa prejme še knjižno nagrado po lastnem izboru iz založbe Mladinska knjiga v vrednosti do 50 EUR in posebno nagrado, ki naj ostane presenečenje. Ime zmagovalca in zmagovalni filmček bosta objavljena tudi na www.fejstbuk.net. Sodelujoči se v primeru, da bo postal zmagovalec strinja z vsemi pogoji, ki jih za objavo filmov določa spletna stran www.fejstbuk.net.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če le-ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade predstavlja neto vrednost nagrade, povečano s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Avtorske pravice
Sodelujoči jamči, da je posredovani izdelek njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, 17/2006-UPB3, 68/2008) za shranitev izdelka v e-obliki, javno priobčitev, dajanje na voljo javnosti oz. kakršnokoli drugačno uporabo fotografije, ki je potrebna za dosego namena nagradne igre v skladu s splošnimi pogoji organizatorja.
Za avtentičnost in pravilno navedeno avtorstvo jamči sodelujoči v tem nagradni igri.
S sodelovanjem na tem natečaju se vsak sodelujoči strinja z uporabo, reprodukcijo, objavo, prenosom oz. predvajanjem fotografije in njegovega imena in priimka pri obveščanju javnosti ali promociji. Avtor obdrži avtorske pravice. Sodelujoči jamči, da na izdelku ne obstajajo pravice tretjih oseb. V primeru zahtevkov tretjih oseb se sodelujoči zavezuje, da bo varoval koristi organizatorja ter mu povrnil škodo in stroške

Nagradni natečaj poteka do 10. 11. 2013, sodelujejo pa lahko mladi do 25. leta starosti.
Organizator bo v žrebanju upošteval vse izdelke, ki jih bo prejel do 10.11.2013.
Zadnji dan za pošiljanje je 10.11.2013.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. V nagradnem natečaju lahko sodelujete z več izdelki. Zaposleni v kateri koli od družb v skupini Mladinska knjiga in njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Obvestilo o izidu natečaja ter prevzem nagrad
Nagrajenci bodo najkasneje do 15.11.2013 na elektronski ali hišni naslov, ki ga navedejo, obveščeni o rezultatih natečaja.
Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive.
Glavni nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine (velja za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR). Davčno številko mora nagrajenec sporočiti organizatorju najkasneje do 30.11.2013. Če v tem roku nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov, se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh splošnih pogojev do teh nagrajencev. Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradnega natečaja nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.
Mladoletni nagrajenci lahko nagrade prevzamejo s pisnim dovoljenjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

Varovanje kontaktnih podatkov
Vsak sodelujoči dovoljuje, da organizator za potrebe izvedbe nagradnega natečaja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z v nagradnem natečaju zbranimi kontaktnimi podatki. Organizator bo kontaktne podatke prenehal uporabljati najkasneje 31.12.2013.
Nagrajenec s sodelovanjem na nagradnem natečaju izraža soglasje za objavo njegovega imena, priimka in nagrade, za katero bo izbran.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izbrana na natečaju in ki je organizatorju predložila in vrnila obrazec z osebnimi podatki.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani www.fejstbuk.net ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Dostopnost splošnih pogojev
Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.fejstbuk.net

Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.fejstbuk.net.

Organizator nagradne igre
Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovi kapital 5.141.149,22 EUR. Predsednik nadzornega sveta je Branko Gregorec.

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Komentarji

Pridruži se nam na Facebooku!

Facebook

Kako do knjig?

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.