Rešite test


Test o kompleksnosti predstave o pravi partnerski ljubezni

(pdf, 41 kb)

Test je smiseln samo, če ste iskreni do sebe, zato vam priporočamo, da ga rešujete v dovolj sproščeni in zasebni situaciji.

Rezultati

Kako razlagati rezultate testa?

V osnovi so vse izjave, razumljene dobesedno, nič drugega kot zmote ali popačenja prepričanja o ljubezni. Morda je edina izjema prva izjava (»Ljubezen je največja vrednota na svetu«), ker ima vsak pravico, da si svoj vrednostni sistem uredi, kakor želi in da partnersko ljubezen doživlja kot najpomembnejšo življenjsko vrednoto. Ker so izjave tako formulirane, da bralčevo strinjanje z njimi potrjuje neko zmoto o ljubezni, vsak odgovor, ki je strinjanje, kaže na možnost, da bralec zastopa dano zmoto.

Popolno strinjanje (oznaka PS) je jasen znak v tej smeri. Podobno je tudi s pretežnim strinjanjem z določeno zablodo (oznaka VS), zato ker čeprav ima bralec v stanju zavesti, v katerem je sproščen in v katerem dobro misli, neko distanco do določene zmote, lahko v stresnih situacijah, kakršne so ljubezenske težave, izgubi to distanco in bo popolnoma soglašal z določeno zmoto. Torej vse izjave, na katere je bralec odgovoril s PS in z VS, kažejo na možnost obstoja popačenega prepričanja o ljubezni. Zato se je treba vrniti k testu in izločiti samo tiste izjave, s katerimi se bralec strinja (PS in VS).

Zbir teh izjav kaže na kompleks popačenih prepričanj v bralčevi predstavi o pravi partnerski ljubezni. Raziskave kažejo, da je v normalni populaciji v povprečju med 7 in 15 takih prepričanj.

Če ima bralec, ki je iskreno odgovarjal, manj kot 7 popačenih prepričanj, spada med tiste, ki imajo zelo zdravo stališče do ljubezni. Če pa ima več kot 15 takih prepričanj, potem mora temeljito preveriti svoj sistem predstav o pravi partnerski ljubezni.

Vse izjave so podane v brezosebni, abstraktni obliki, da bi zajeli njihov pomen tako za subjekt ljubezni kot tudi za osebo, ki je objekt ljubezni. Na primer, izjava »Prava ljubezen je, kadar se nekoga ljubi brezpogojno, takšnega, kakršen je« ne pomeni samodejno, da subjekt meni, da mora v pravi ljubezni ljubiti brezpogojno in da mora hkrati biti brezpogojno ljubljen. S to izjavo se bodo strinjali tudi tisti, ki jo uporabljajo samo za »dajanje« ljubezni, kot tudi oni, ki jo uporabljajo samo za »sprejemanje« ljubezni. Prvi bodo menili, da je prava ljubezen, kadar oni nekoga brezpogojno ljubijo, drugi pa, da je prava ljubezen, kadar njih nekdo brezpogojno ljubi. Zato je za podrobnejšo analizo za večino izjav, s katerimi se je bralec strinjal, potrebno določiti, ali jih je razumel avtocentrično ali alocentrično oziroma ali jih uporablja za ljubljenost ali za ljubljenje.

Če rešuje test partner, je pomembno, da ne ve, kako je na izjave odgovoril bralec, ker pri osebah, ki se ljubita, obstaja tendenca, da dasta čim podobne odgovore, da bi potrdila, da sta druga za drugo. Ko partner reši test, je pomembno, da se oba spoznata z rezultati drugega, da bi spoznala, kaj ljubljena oseba razume pod pravo ljubeznijo.

Poznavanje podobnosti in razlik med svojo in partnerjevo predstavo o ljubezni lahko pomaga osebam, ki se ljubijo, da se še bolje spoznajo in se razumejo. Zlasti pa, da razumejo, katero vedenje njihov partner razume kot znak ljubezni. To medsebojno spoznavanje s predstavami o ljubezni lahko pomembno pomaga h graditvi še kvalitetnejšega odnosa ljubezni.
 

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Ne spreglejte tudi:

slika

Pridružite se nam na Facebooku

FacebookVabljeni v skupino ljubiteljev branja Radi beremo!

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.