Gea

Kvantni skok v prihodnost

Z uporabo informacijskega modeliranja gradnje stavbe najprej zgradijo virtualno, potem pa še v fizični obliki

Tekst: Valentina Plahuta Simčič

slika
BIM omogoča, da so vse informacije zbrane na enem mestu v enem digitalnem modelu, ki živi na BIM-strežniku.

V gradbeništvu se dogaja tiha revolucija, ki pa ne more ostati povsem tiha, saj gre za ogromno gospodarsko panogo, ki prinaša devet odstotkov BDP-ja Evropske unije, zaposluje 18 milijonov ljudi in letno obrne 1300  milijard evrov. Ključna besedna zveza te revolucije je Buliding Information Modeling (BIM). 

Medtem ko se je svet v zadnjih desetletjih hitro digitaliziral, je gradbeništvo ostajalo analogno. Arhitekti in gradbinci so si podajali debele mape z dvodimenzionalnimi risbami in načrti, polnimi napak, ki so jih odkrili šele med gradnjo. To je vodilo k zamudam, večanju stroškov in drugim težavam pri gradnji. Toda zdi se, da je ta analogni svet naposled pred izumrtjem, gradbeništvo z BIM-om vstopa v digitalno ero. Arhitekti ne vlečejo več črt, temveč sestavljajo objekte. Njihovo delo poteka v svetu virtualne resničnosti, kjer določijo vse potankosti prihodnje stavbe, preden se začne gradnja fizičnega objekta. Tak način gradnje je veliko bolj koordiniran, hitrejši in učinkovitejši, kar prinaša prihranke denarja in časa.

Zanimivo je, da BIM za vsakega uporabnika v procesu gradnje lahko pomeni nekaj drugega. V bistvu vsekakor drži, da je »BIM virtualna gradnja, kjer ima vsak gradnik nešteto informacij in vsi so med sabo logično povezani, na podlagi tega nastane objekt v naravi«, kot pravi Ksenija Marc, vodja Sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj pri DRI, upravljanje investicij d. o. o. Odvisno od zornega kota pa je BIM lahko tudi način komuniciranja, racionalizacija stroškov, 3D-grafika in vizualni sprehodi po stavbi ... 

BIM omogoča, da so vse informacije zbrane na enem mestu v enem digitalnem modelu, ki živi na BIM-strežniku. Iz njega potem zajemajo in vanj tudi vpisujejo informacije arhitekti, dobavitelji, gradbeniki, klienti, upravniki in drugi. Informacije so ves čas dostopne vsem, mogoče jih je spreminjati, predvsem pa se ne izgubljajo. Da se v babilonu informacij izognemo kaosu, so potrebna natančna, jasna, stroga in vsem razumljiva in dostopna pravila.

BIM prinaša še številne druge prednosti. Omogoča denimo predstavitve, ki segajo do navidezne (VR) in razširjene (AR) resničnosti. Omogoča simulacije, s katerimi lažje analizirajo lastnosti objekta, kot je na primer njegova energetska poraba. BIM omogoča uporabo množice informacij, kot so zračni posnetki, laserski posnetki obstoječe infrastrukture in podobno, pomaga pri kasnejšem upravljaju stavbe ter pri njeni morebitni prenovi ali razgradnji. 

Ob tem je treba povedati, da BIM ni omejen le na gradbeništvo, uveljavlja se tudi v strojegradnji, hidrogradnji, energetiki, sistemski tehniki, geodeziji itd.

V Gei je objavljen tudi pogovor z direktorjem projektantskega biroja Elea iC Angelom Žigonom o uporabi Bim v praksi.

Več v novembrski reviji Gea (2018)

  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj na MySpace
  • Dodaj na Delicious

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.