Skip Navigation LinksDomovKnjigarne in papirniceTrubarjev antikvariatPosebne ponudbe

Posebne ponudbe

SPLETNA PONUDBA AVGUST 2019

Katalog ponujenih naslovov se bo redno dopolnjeval, tako da bo v vsakem trenutku na voljo od 70 do 100 naslovov, s poudarkom na mlajših leposlovnih in strokovnih izdajah.

Naslov, ki vam je pri srcu, lahko rezervirate preko e-naslova antikvariat@mk-trgovina.si ali po telefonu na številko 01 244 2683.

Želena knjiga vas bo počakala v našem antikvariatu, kjer jo lahko prevzamete v roku enega tedna. Po želji vam jo lahko pošljemo tudi po pošti s plačilom po povzetju.

POZOR !!! Ker imamo običajno v ponudbi samo po en izvod vsakega naslova, je treba želeno knjigo čimprej rezervirati! V kolikor bi se zgodilo, da bi bila želena knjiga že prodana, lahko vašo željo zabeležimo in vas obvestimo takoj, ko pride v hišo drugi izvod.

 

SPLETNA PONUDBA AVGUST 2019

*vse knjige so dobro ohranjene, razen če je pri posameznem naslovu označeno drugače

 

Branko Božič: Gasilstvo na Slovenskem:

do leta 1941

Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana, 1988

297 str., čb fotografije, 24 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 20 evrov

 

Kronogrami Sebastijana Pogačarja: (1693-1762)

zbrala in uredila Antonija Jelenc; avtorji besedil Jožef Smej ... et al.;

prevod kronogramov iz latinskega jezika Jožef Smej;

prevoda življenjepisov, oporoke in verzov iz latinskega jezika Angel Kralj;

fotografije Nadškofijski arhiv Ljubljana;

prevod povzetka v angleški jezik Irena Ilešič Čujovič

neleposlovje za odrasle

slovenski, latinski jezik

Didakta, Radovljica, 2013

309 str., ilustracije, 28 cm, mehka vezava

cena 20 evrov

 

Vlado Habjan: Mejniki slovenske zgodovine

prevodi povzetka Lidija Berden (v angleščino),

Niko Kudelja (v nemščino), Ravel Kodrič (v italijanščino)

neleposlovje za odrasle

Društvo 2000, Ljubljana, 1997

269 str., barvne in čb fotografije in ilustracije, 29 cm , ščitni ovitek, trda vezava

cena 15 evrov

 

Avgust Lešnik: Rdeča mavrica:

delavska socialistična gibanja na razpotjih: 1848-1918-1948:

historično-sociološki traktati

prevod povzetka v angleščino Mateja Petan

znanstvena monografija

1. izdaja

Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2018

544 str., 24 cm, mehka vezava

cena 18 evrov

 

100 let avtomobilizma na Slovenskem: 1898-1998

besedilo in izbor slikovnega gradiva Sandi Sitar

DZS, Ljubljana, 1998

203 str., barvne in čb fotografije in ilustracije, 31 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)

cena 15 evrov

 

Metod Di Batista: Slovenski avtocestni križ:

med vrhovi in brezni

dokumentarna literatura

1. izdaja

Didakta, Radovljica, 2014

373 str.,barvne in čb fotografije, 25 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Ian Kershaw: Roller-Coaster: Europe, 1950-2017

angleški jezik

Allen Lane, [London], 2018

XXVI, 665 str., [32] str. prilog, zemljevid, 24 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)

cena 22 evrov

 

Matjaž Klemenčič and Mitja Žagar: The former Yugoslavia's diverse peoples:

a reference sourcebook

znanstvena monografija

angleški jezik

ABC-CLIO, Santa Barbara, Ca., 2004

426 str., čb fotografije in ilustracije, 23 cm, trda vezava

cena 36 evrov

 

Šmartno ob Paki: zbornik raziskovalnega tabora ERICa v letih 2001 in 2002

uredila Matjaž Šalej, Emil Šterbenk;

fotografije arhiv 13. in 14. raziskovalnega tabora ... et al.;

kartografske podlage Geodetska uprava Republike Slovenije

Zbornik 13. in 14. raziskovalnega tabora Šmartno ob Paki 2001/2002

Erico, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje, 2003

399 str., čb fotografije in ilustracije, 22 cm, trda vezava

cena 15 evrov

 

Henri Pirenne: Srednjeveška mesta:

Gospodarska in socialna zgodovina srednjeveške Evrope

prevedel Bogomil Fatur

Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1956

363 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava

cena 15 evrov

 

Juli Zeh: Tišina je hrup: potovanje po Bosni

prevod Slavo Šerc

dokumentarna literatura

zbirka S poti

Cankarjeva založba, Ljubljana, 2007

235 str., 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Milan Vidmar: Oslovski most

neleposlovje za odrasle

Merkur, Ljubljana, 1936

XI, 316 str., ilustracije, 23 cm, trda vezava (platno)

cena 20 evrov

 

Kitajske narodne pripovedke / preložil Fran Erjavec

Učiteljska tiskarna, Ljubljana, 1923, 151 str., 20 cm, trda vezava, solidno ohranjen izvod

cena 10 evrov

 

Larry Gonick, Art Huffman: Fizika v stripu + rešene naloge

prevedel in sestavil naloge Vasja Kožuh;

ilustracije po izvirniku

strip

1. natis

Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2000

222 str., ilustracije, 24 cm, mehka vezava

cena 10 evrov


Lavo Čermelj: Ob tržaškem procesu 1941:

spomini in beležke

strokovna monografija

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1962

127 str., [8] str. prilog (čb fotografije), 21 cm, mehka vezava

cena 10 evrov


France Filipič: Pohorski bataljon:

poglavje iz zgodovine narodnoosvobodilne borbe v severovzhodni Sloveniji

Borec, Ljubljana, 1963
479 str., [1] f. zganjena priloga (zvd), čb fotografije, 21 cm

ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)

cena 8 evrov

 

Družinska pesmarica: 100 slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi

zbrale in uredile Urša Šivic, Maša Komavec, Marjetka Pušenjak;

ilustrirala Suzana Bricelj; notografiral Blaž Rojko

ljudsko slovstvo

Mladinska knjiga Založba, Ljubljana, 2005

223 str., note, ilustracije, 25 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Brane Gradišnik: Nekdo drug: [roman]

beseda avtorju Velemir Gjurin

Samozaložba, Ljubljana, 1990

171 str., 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)

cena 8 evrov

 

Anton Tomaž Linhart: Poskus zgodovine Kranjske in

ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije

prevedli Marjeta Šašel-Kos, Alfonz Gspan, Nada Gspan-Prašelj;

komentirali Bogo Grafenauer, Jaro Šašel, Fran Zwitter

Prevod dela: Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern

der südlichen Slaven Oesterreichs 

Slovenska matica, Ljubljana, 1981,

2 zv. v 1 kosu, 400 str., priložena 2 zganjena zvd, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Fran Bradač: Grška slovnica za klasične gimnazije

učbenik za srednje šole

Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1968

241 str., 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Pavel Kunaver: Kraški svet in njegovi pojavi

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957

182 str., 1 zganjen zvd, čb fotografije in ilustracije, 21 cm

ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)

cena 10 evrov

 

Ante Mahkota: Sfinga: zadnja skrivnost triglavske stene

fotografije Ante Mahkota ... et al.; risbe Danilo Cedilnik

dokumentarna literatura

3., razširjena in dopolnjena izdaja

Založništvo Mont, Ljubljana, 1999

402 str., [20] str. barvnih prilog, ilustracije, 24 cm

ščitni ovitek, trda vezava (platno), podpis avtorja

cena 25 evrov

 

Josip Brečko: Pot v glasbeni svet

učbenik

[s. n.], Ljubljana, 1958

136 str., note, 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Vjenceslav Novak: Nauka o glazbenoj harmoniji za učiteljske škole

(i privatnu porabu). Ljestvični suzvuci.

Zemaljska naklada školskih knjiga u Zagrebu, Zagreb, 1898

252 str., note, 21 cm, trda vezava

cena 20 evrov

 

Vilko Ukmar: Glasba v preteklih dobah

Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1955

218 str., note, ilustracije, 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Naša partizanska pesem [Glasbeni tisk] : [moški zbori]

uredil Radovan Gobec

1. izdaja

notno gradivo

Borec, Ljubljana, 1959

219 str., note, 21 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Pevska vadnica

sestavili Adolf Groebming, Luka Kramolc in Matija Tomc

učbenik

Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1958

138 str., ilustracije, note, popravki, 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Dr. Milan Vidmar: Oslovski most

Merkur, Ljubljana, 1936

XI, 316 str., ilustracije, 23 cm, trda vezava (platno)

cena 20 evrov

 

Dr. Milan Vidmar: Moj pogled na svet

Merkur, Ljubljana, 1935

XII, 347 str., [1] f. priloga z avtorjevo sliko, ilustracije, 23 cm,

trda vezava, solidno ohranjen izvod

cena 15 evrov

 

Adolf Groebming: Zborovodja. I. del

notografiral Silvester Orel

2. izdaja

Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1950

101 str., ilustracije, note, 20 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti rad

grafike Bojan Klančar; izbor in spremna beseda Lojzka Špacapan

poezija

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2013

101 str., ilustracije, 26 cm, trda vezava (karton)

cena 15 evrov

 

Knjiga o sedmih morjih

spisal Peter Freuchen s sodelovanjem Davida Lotha;

ilustracije po izvirniku; prevedel Janko Moder

Lipa, Koper, 1961

493 str., avtorjeva fotografija,čb fotografije in ilustracije, 24 cm, trda vezava (platno)

cena 20 evrov

 

Raymond Queneau: Cica v metroju: roman

prevedel Aleš Berger; spremna beseda Aleksander Zorn

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1978

203 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 7 evrov

 

Rosa Luxemburg: Izbrani spisi

izbral, uredil in predgovor napisal Adolf Bibič; prevedli Adolf Bibič ... et al.

znanstvena monografija

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1977

XLIX, 950 str., 19 cm, trda vezava (platno)

cena 13 evrov

 

Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem: 1941-1945

avtorji Zdravko Klanjšček ... et al.; uredniški odbor Boris Čižmek ... et al.;

slikovno gradivo iz fotoarhiva Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani in

iz Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru;

skice izdelal Vladimir Štimac;

izdala Vojaški zgodovinski inštitut JA in Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

znanstvena monografija

knjižnica NOV in POS

Partizanska knjiga, Ljubljana, 1976

1157 str.,čb fotografije in ilustracije, 25 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 25 evrov

 

Bili smo v Španiji: spomini slovenskih prostovoljcev

uredili Stanko Semič-Daki, Albin Marvin, Ivan Kreft;

glavni urednik Albin Marvin

zbornik

3., popravljena in izpopolnjena izdaja

Sekcija bivših španskih borcev LRS, Ljubljana, 1960,

450 str., [16] f. prilog, [1] zemljevid,čb fotografije in ilustracije, 21 cm, trda vezava (platno)

cena 7 evrov

 

Franz Werfel: Verdi: roman opere

prevedel Rudolf Kresal; spremno besedo napisal Jože Sivec

biografski roman

Založba Lipa, Koper, 1963

448 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)

cena 15 evrov

 

Anton Vovk: V spomin in opomin:

osebni zapiski škofa Antona Vovka od 1945 do 1953

uredil, predstavitev vira in kazalo oseb Blaž Otrin;

spremna beseda Franc Rode; uvod France M. Dolinar;

fotografije Nadškofijski arhiv v Ljubljani in Marjan Smerke

dokumentarna literatura

2. ponatis

Družina, Ljubljana, 2003

514 str., čb fotografije, 24 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Marko Vrhunec: O narodnoosvobodilnem boju na Slovenskem:

1941-1945: pričevanja, članki in razprave IV

prevod povzetka Tina Vrhunec; fotografije so iz avtorjeve zbirke

slovenski, angleški jezik

Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije; GO ZZB NOB Slovenije, Ljubljana, 2006

152 str., čb fotografije, 25 cm, trda vezava (karton), podpis avtorja

cena 10 evrov

 

Andrej Capuder Mozaik svobode:

politika in kultura 1985-1992

intervju

Mihelač, Ljubljana, 1992

141 str., čb fotografije, 24 cm, trda vezava

cena 7 evrov

 

Zbirka veterinarskih instrumenata iz Muzeja za povjest veterinarstva:

u povodu 90-te godišnjice Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu =

Collection of veterinary instruments from The Museum of Veterinary History:

to mark the 90th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb

Vesna Vučevac Bajt ... et al.

hrvaški, angleški jezik

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009

135 str., barvne fotografije, 22 x 23 cm, trda vezava

cena 15 evrov

 

Cerkniško jezero

besedilo in izbor starejših tekstov Valentin Schein ... et al.;

fotografije Valentin Schein, Branko Červek

1. izdaja

Notranjski regijski park, Cerknica, 2009

143 str., barvne fotografije, 31 cm, ščitni ovitek, trda vezava

cena 20 evrov

 

Zagreb 1900 / priredio Branko Ranitović;

izbor tekstova Vanda Ladović; obrada i fotografija Nino i Jozo Vranić;

likovna oprema Joža Ladović; naslovna stranica Boris Dogan

hrvaški jezik

Liber, Zagreb, 1974

267 str., čb fotografije, 24 cm, trda vezava

cena 20 evrov

 

Iztok Geister: Dopuščanje narave:

Esej o naravovarstveni etiki

zbirka Kultura

Mladinska knjiga Založba, Ljubljana, 2006

135 str., 21 cm, trde platnice

cena 10 evrov

 

Maurice Druon: Prekleti kralji 1 - 7

(Železni kralj, Zadavljena kraljica, Kronski strupi, Zakon moških,

Francoska volkulja, Lilija in lev, Ko kralj izgubi Francijo)

prevedli Janez Gradišnik, Janez Negro, France Šušteršič, Ivan Skušek, Marjeta Novak Kajzer

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1992-1994,

322, 226, 218, 267, 378, 364, 285 str., 21 cm,

ščitni ovitki, trda vezava, zelo dobro ohranjen komplet

cena kompleta 50 evrov

 

Jean-Paul Sartre: Smrt v duši

prevedel Jaroslav Skrušny

roman

Partizanska knjiga, Ljubljana, 1976

277 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava

cena 10 evrov

 

Jørn Riel: Hiša mojih očetov 1 - 3

prevod po nemški izdaji Boris M. Verbič;

ilustracije Des Asmussen

roman

Lipa, [Koper], 1978

217, 230, 243 str., ilustracije, 21 cm, ščitni ovitki, trda vezava (platno)

cena kompleta 21 evrov

 

Hans Baumann: Most bogov

prevedel Branko Žužek

dokumentarna literatura

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969

184 str., : [8] f. barvnih prilog, priložen [1] zvd, 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Saša Vuga: Erazem Predjamski:

ali vsa drzna in predrzna dejanja stotnika cesarjeve telesne straže ... 1 - 3

vinjete Melita Volk

življenjepis

Lipa, [Koper], 1978

263, 314, 339 str., ilustracije, 20 cm, ščitni ovitki, trda vezava

cena kompleta 24 evrov

 

Vladimir Bartol: Obiski pri slovenskih znanstvenikih

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1961

132 str., čb portreti, 19 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Pavel Kunaver: Cerkniško jezero

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1961

163 str., [4] f. zganjeni zemljevidi, čb fotografije in ilustracije, 17 cm, mehka vezava

cena 10 evrov


Peter Kavalar: Grajski biki

risbe in oprema Lidija Osterc

kratka proza

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1962

93 str., ilustracije, 18 cm, mehka vezava

cena 5 evrov

 

Martina Šircelj: O knjigah in knjižnicah za mladino

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977

119 str., 20 cm, mehka vezava

cena 7 evrov

 

Leopold Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Petpedi:

tri komedije za mlade

drama; za šolske otroke (9-14 let)

Mladinska knjiga, [Ljubljana], 1973

174 str., 21 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Rachel L. Carson: Morje okoli nas

poslovenil Drago Rehberger

oceanografija; morska biologija

Primorska založba, Koper, 1953

201 str., čb fotografije in ilustracije, 20 cm, mehka vezava

cena 15 evrov

 

Jan Hagel: Ljubezen na šest oči: tajno poročilo o seksu

prevedel Stanko Jarc

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1971

317 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava (platno)

cena 7 evrov

 

Slavenka Drakulić: Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali

prevedla Alenka Puhar

dokumentarna literatura

Rotis, Maribor, 1992

XI, 196 str., 24 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Aleksander Grin: Begavka po valovih

prevedla Zlata Vokač; ilustriral Miroslav Šuput

roman za mladino nad 14 let

zbirka Odisej

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989

216 str., [11] f. prilog, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (karton)

cena 8 evrov

 

Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici

ilustracije Suzi Bricelj

1. izdaja, 1. ponatis

Miš, Dob pri Domžalah, 2011

115 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Martin Widmark: Cirkuška skrivnost

ilustracije Helena Willis; prevedla Danni Stražar

1. izdaja, 1. natis

Zbirka Detektivska agencija Lovro in Maja

Miš, Dob pri Domžalah, 2009

74 str., ilustracije, 22 cm, trda vezava

cena 7 evrov

 

Desa Muck: Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli

ilustrirala Maša Kozjek; strokovno besedilo Mateja Plevnik

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2012

64 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava

cena 7 evrov


Desa Muck: Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka

ilustrirala Maša Kozjek; strokovno besedilo Mateja Plevnik

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2013

63 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava

cena 7 evrov

 

Polonca Kovač: Zverinice od A do Ž: izbrane zgodbe za otroke

izbrala, uredila in spremno besedo napisala Marjana Kobe;

ilustriral Marjan Manček;

bibliografijo sestavila Breda Mahkota in Darja Lavrenčič Vrabec

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2007

319 str., ilustracije, 25 cm, trda vezava (karton), solidno ohranjen izvod

cena 7 evrov


Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji.

[1], Gorenjska. Knj. 1, Ob zgornjem toku Save

fotografije priskrbel avtor

strokovna monografija

slovenski, nemški jezik

Viharnik; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1996

166 str., barvne in čb fotografije in ilustracije, 25 cm, ščitni ovitek, trda vezava

cena 20 evrov

 

Tomaž Longyka: Slovensko-angleški pravni slovar

Samozaložba Tomaž Longyka, Ljubljana, 2001

392 str., 24 cm, trda vezava (karton)

cena 15 evrov

 

Janez Suhadolc: Prostoročno risanje za arhitekte = Freehand drawing for architects

predgovor Peter Gabrijelčič; prevod Ljubica Črnivec, David Denton;

fotografije modelov Dragan Arrigler

slovenski, angleški jezik

Fakulteta za arhitekturo = Faculty of Architecture, Ljubljana, 2007

271 str., ilustracije, 26 cm, mehka vezava

cena 20 evrov

 

Dante Alighieri: Vice

prevedel Alojz Gradnik; uredil in opombe napisal Niko Košir

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1965

296 str., [1] f. priloga z avtorjevo sliko, 19 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Marcel Prenant: Knjiga o Darwinu

prevedla Ružena Škerlj

strokovna monografija

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1959

277 str., [13] str. prilog, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)

cena 13 evrov

 

Lajos Négyesi: Gora krvi in vzdihljajev:

vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu =

The mountain of blood and sighs:

soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh

spremna beseda Damjana Fortunat Černilogar; beseda o avtorju Mojca Rutar;

prevod v slovenski jezik Gabriella Bence Utroša in Maria Ganocziova,

prevod v angleški jezik Kosztasz Panajotu in Janez Zega;

arhivske fotografije, skice in zemljevidi Inštitut in muzej vojne zgodovine Budimpešta ... et al.;

fotografije Béla Csáki ... et al.

slovenski, angleški jezik

Društvo Peski 1915-1917: Tolminski muzej, Tolmin, 2015

151 str., barvne in čb fotografije, 24 cm + 1 zemljevid, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Aleš Debeljak: Knjiga, križ, polmesec

avtor fotografij Ilija Tomanić Trivundža

zbirka kolumen

Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, Ljubljana, 2012

207 str., čb fotografije, 19 cm, mehka vezava

cena 10 evrov

 

Milenko Arnejšek-Prle: Moje gore

fotografije Milenko Arnejšek, Matevž Lenarčič;

skice Silvo Kragelj, skice zbral, uredil in dopolnil Milenko Arnejšek

dokumentarna literatura

Planinska zveza Slovenije, Ljubljana

2001, 256 str., barvne fotografije, ilustracije, 25 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Louis Adamič: Vnuki: zgodba iz ameriških usod

prevedla Mira Mihelič

roman

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1951

362 str., avtorjeva slika, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Alexander Schmook: Lisica:

kako živi, kako lovi in kako jo lovimo / prevedel L. M.

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1962

III, 137 str., 23 cm, ščitni ovitek, trda vezava

cena 10 evrov

 

Aleksander Gala - Peter: Partizanski zdravnik

Karel Grabeljšek: Podoba avtorja

2. dopolnjena izdaja

Partizanska knjiga, Ljubljana, 1978

627 str., 21 cm, 627 str., [16] str. fotogr. pril. ; 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Drago Jančar: Katarina, pav in jezuit

roman

nagrada Kresnik 2001

Slovenska matica, Ljubljana, 2000

472 str., 24 cm, mehka vezava

cena 12 evrov

 

Čarobni vodnjak: zbornik pravljic narodov Sovjetske zveze

zbrala in obdelala A. Ljubarskaja; ilustriral A. Jakobson;

prevedla Marija Kmetova

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1948

254 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava (polplatno)

cena 15 evrov

 

Kako deluje pes!

avtor besedila in ilustracij Alan Snow; prevedla Ajka L. Prijatelj

slikanica

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995

27 str., ilustracije, 27 cm, trda vezava

cena 10 evrov

 

Uli Geissler: Smeh je najboljše zdravilo

ilustriral Günther Jakobs; prevedla Neža Božič

slikanica

Učila International, Tržič, 2009

[25] str., ilustracije, 27 cm, trda vezava

cena 6 evrov

 

Uli Geissler: Zdravnik mali in njegove živali

ilustriral Günther Jakobs; prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič

slikanica

Učila International, Tržič, 2009

[25] str., ilustracije, 27 cm, trda vezava

cena 6 evrov

 

Jules Verne: Hector Servadac:

njegova popotovanja in prigode skozi osončje 1 - 2

prevedel Boris M. Verbič; ilustracije po francoskem izvirniku

(znanstveno)fantastična proza

Tehniška založba Slovenije, [Ljubljana], 1979

2 zvezka (228, 216 str.), ilustracije, 21 cm, ščitna ovitka, trda vezava (platno)

cena kompleta 20 evrov

 

Jules Verne: Ujetniki polarnega ledu 1 - 2

prevedel Boris M. Verbič; ilustracije po izvirniku

Tehniška založba Slovenije, [Ljubljana], 1984

2 zvezka (211, 219 str.), ilustracije, 21 cm, ščitna ovitka, trda vezava (platno)

cena kompleta 20 evrov

 

Jules Verne: Otočje v ognju

prevedel Bogo Stopar; ilustracije po francoskem izvirniku

Tehniška založba Slovenije, [Ljubljana], 1977

169 str., ilustracije, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 10 evrov

 

Royaume de Yougoslavie 1919 - 1929

statistični pregled

francoski jezik

Le bureau central de presse, Beograd, 1930

LXIV, 48 str. prilog, barvne ilustracije, tabele, sheme, tematski zemljevidi, 22 cm, mehka vezava

cena 15 evrov

 

Thor Heyerdahl: Ekspedicija Ra

prevedla Irena Trenc-Frelih

dokumentarna literatura

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1974

415 str., [9] f. prilog, 20 cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)

cena 12 evrov

 

Mark Twain: Življenje na Misisipiju: roman

prevedel Primož Kozak

Mladinska knjiga, [Ljubljana], 1961

343 str., 20 cm, trda vezava (polplatno)

cena 8 evrov

 

Ivan Ott: Ukradeno otroštvo

dokumentarna literatura

Založba za alternativno teorijo, Maribor, 1991

302 str., čb fotografije, 21 cm, trda vezava

cena 13 evrov

 

Gregorio Alasia da Sommaripa: Slovar italijansko-slovenski,

druga slovensko-italijanska in slovenska besedila. Videm 1607

Faksimile / sodelovali Albin Škerk ... et al.; pripravil in uredil Bogomil Gerlanc;

izdajatelji Mladinska knjiga, Ljubljana in Občina Devin-Nabrežina in ZTT, Trst

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979

XV, 311 str., [1] f. priloga s Pieronijevo veduto, 21 cm, trda vezava

cena 20 evrov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Trubarjev antikvariat
Mestni trg 25, Ljubljana
Telefon: 01 244 26 83
Odpiralni čas >>

E-naslov:
antikvariat@mk-trgovina.si

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.