Skip Navigation LinksDomovPravna obvestila

Pravna obvestila

Vsebina, objavljena na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uredniki se bodo trudili zagotoviti točno in ažurno vsebino na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., vendar ne prevzemajo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d. ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Spletne strani, na katere kažejo povezave iz spletnih strani Mladinske knjige Založbe d.d., niso pod nadzorom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.

Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. ne priznavata nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Obrazci za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe:

Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in uporabe piškotkov na spletnih straneh:

 

Splošni pogoji uporabe SMS storitev

SMS glasovanje in SMS predlogi

Ponudnik storitev:

ThreeAnts Koban&Co. d.n.o.
Zgornja Bistrica 22
2310 Slovenska Bistrica
Davčna številka : SI63662353
Matična številka: 1569481
Tel.: (02) 461 45 95

Organizator aktivnosti:

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana

Ponudniki poti:
Mobitel d.d.
SiMobil d.d.
Debitel d.d.

1. Splošne določbe

Poslana sporočila so sporočila, ki ga uporabnik pošlje preko omrežja na številko 2929.

Povratno sporočilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d. in omrežja Simobil d.d. (v nadaljevanju: Mobitelovi splošni pogoji poslovanja oz. Simobilovi splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

2. Pravila in pogoji uporabe

V SMS storitvah lahko sodelujejo vsi uporabniki ponudnikov poti, katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS).

Organizator storitev omogoča sodelovanje vsem uporabnikom ponudnikov poti, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na www.mladinska.com/sms.

Z uporabo SMS storitev, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve SMSCITY.NET, ki so objavljeni na  http://www.smscity.net/si/smscitypogoji.php. Ponudnik storitve je www.smscity.net (ThreeAnts Koban&Co. d.n.o.).

2.1 Starost in odgovornost

Za uporabo SMS storitev MK ni starostnih omejitev.

3. Plačilo storitev

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev 'dodatne storitve – mob. postaje'

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Mobitelovi splošni pogoji poslovanja oz. SiMobilovi splošni pogoji poslovanja.
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da po zaključku storitve pošlje eno (1) dodatno za uporabnika brezplačno SMS sporočilo vsem uporabnikom s povabilom k morebitni naslednji storitvi.

3.1 Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. GPRS promet je po ceniku operaterja. Na vašem mesečnem GSM računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil.

4. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v storitvah uporabnik dovoli ponudniku storitev in organizatorju SMS storitev zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Organizator SMS storitev in ponudnik storitev se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

S sodelovanjem v akciji glasovalec dovoli organizatorju nagradnega glasovanja hranjenje posredovanih podatkov za obdobje 1 (enega) leta z namenom:

  • objave seznama nagrajencev
  • posredovanja pozivov za sodelovanje v naslednjih promocijskih akcijah

Podatki so hranjeni v elektronski obliki na sedežu podjetja.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
• sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
• ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
• ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
• ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki.
• ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
• ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih.
• ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

6. Reklamacije

Vse reklamacije uporabnikov rešuje ponudnik storitev, v kolikor to ni drugače določeno. Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na elektronskem naslovu: reklamacije@SMSCity.net ali na telefonski številki:(02) 46 14 595 vsak delavnik med 9 in 16 uro.

7. Kršitve

Ponudnik sistema SMSCITY.NET bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Splošno

Ponudnik storitev in organizator storitev lahko v vsakem trenutku spremenita pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.

Ponudnika poti in ponudnik storitev ne odgovarjajta za škodo, nastalo zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju omrežja GSM, omrežij pogodbenih partnerjev ali na internetnih povezavah, prav tako pa ne odgovarjata za dogodke, ki so zunaj možnosti nadzora ponudnika poti in ponudnika storitev. Prav tako ponudnik poti ne odgovarja za motnje v poteku nagradne igre, ki so posledica ravnanja udeleženca (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, ...).

Ponudnik storitve ne odgovarja za nagrade, distribucijo nagrad in druge dogodke s strani organizatorja SMS storitev.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.

Kontakt:
roman.cufurovic@mkz.si 
Telefon: 01 307 80 42

 

IJZ:

Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje IJZ (za MKZ in MKT):

Barbara Tomšič

Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana

e-naslov: barbara.tomsic@mkz.si

 

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Mladinska knjiga Založba d.d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.