Skip Navigation LinksDomovSkupina MKPredstavitev skupine MK

Predstavitev Skupine Mladinska knjiga

Njen položaj utrjuje več kot 70-letna tradicija ter znanje in izkušnje njenih zaposlenih. Skupino sestavlja osem družb s sedežem v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. V skupaj petih državah zaposlujemo 900 ljudi.

Obvladujoča družba je podjetje Mladinska knjiga Založba, d. d., preostale družbe so: Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba in Grafika Soča. V tujini delujejo družbe Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, Mladinska knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje.

Glavne dejavnosti Skupine Mladinska knjige so založništvo, knjigotrštvo, trgovina s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami ter tiskarske storitve. Prednosti delovanja podjetij znotraj Skupine Mladinska knjiga so večja konkurenčnost, prenos najboljših praks na vseh področjih, zlasti pri trženju, izkoriščanju sinergij in optimiziranju stroškov.

Osebna izkaznica

Mladinska knjiga Založba je obvladujoča družba Skupine MK.

Mladinska knjiga Založba d. d.
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 30 00
Faks: 01 425 28 66
E-pošta: info@mladinska.com

Osnovna dejavnost: založništvo
Leto ustanovitve: 1945
Davčna številka: SI61753181
Matična številka podjetja: 5049130

Številka registrskega vložka: 1/02643/00
Šifra dejavnosti: 58.110
Osnovni kapital: 5.141.149,22 EUR
Transakcijski račun NLB: 02922 – 0013116626

Predsednik uprave:
Peter Tomšič

Vizitka

Mladinska knjiga
Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 30 00
E-naslov: info@mladinska.com

Pomembnejši kontakti

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.