Skip Navigation LinksDomovSkupina MKPredstavitev skupine MKOkoljska politika

Okoljska politika

Skupina Mladinska knjiga svoje zaposlene spodbuja k postopnemu uvajanju ukrepov za varovanje okolja tako pri poslovanju kot tudi v vsakdanjem življenju. Vodstva podjetij in zaposleni sprejemamo in izvajamo ukrepe, ki bi lahko odpravili ali vsaj omilili negativne posledice človekovega vpliva na okolje.

Zakon je zakon!

Vedno delujemo v okvirih zakonskih določil in pravilnikov, ki urejajo skrb za okolje, v katerem delujemo in na katerega vplivamo.

Manj je več!

Prizadevamo si za racionalno rabo vseh energentov.

Prihodnost je zelene barve

Tehnologije, ki jih uporabljamo, prilagajamo sodobnim trendom na področju varovanja okolja in skrbimo za njihovo optimalno uporabo.

Kdor ločuje, ne smeti!

Odpadni material, ki nastaja pri poslovanju v naših podjetjih, ločujemo na frakcije, ki jih je mogoče predelovati. Ločeno zbiramo papir, plastiko, steklo, baterijske vložke, odpadno elektroniko, kartuše in tonerje, CD-je in DVD-je.

Zeleni glas

Z rednim obveščanjem znotraj Skupine MK skrbimo za ozaveščanje sodelavcev na področju okoljevarstva.

Skrb za trajnostni razvoj in napredek!

Poleg zavedanja o okoljevarstvenih izzivih smo v našem podjetju vedno pripravljeni tudi na ukrepe, ki bodo omilili ali celo odpravili negativne posledice našega poslovanja na okolje.

Prijazni do okolja

Sodelavci, ki ustvarjamo v Skupini Mladinska knjiga, se zavedamo, da bomo z okoljevarstvenimi ukrepi bistveno prispevali k zmanjšanju negativnih vplivov našega poslovanja na okolje. Hkrati prevzemamo svoj del odgovornosti do kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in njihovih družin.
 

Vizitka

Mladinska knjiga
Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 30 00
E-naslov: info@mladinska.com

Pomembnejši kontakti

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.