Amici D'Italia 2

Učbenik za italijanščino kot izbirni predmet za drugi tuji jezik v 7. in 8. razredu osnovne šole

Popolnoma nov pristop k poučevanju italijanščine v osnovnih šolah, digitalna različica za uporabo na interaktivnih tablah, brezplačno dostopen nabor dodatnega gradiva na spletni strani založbe: video vsebine, dodatne vaje za civilizacijo in utrjevanje besedišča, rešitve.

Posebnosti učbenika

  • popolnoma nov pristop k poučevanju italijanščine v osnovnih šolah;
  • slovnična preglednost, enostavna in jasna zasnova, privlačne in živahne teme, vse to so odlike učbeniške serije, ki naredi učenje italijanščine zabavno in učinkovito;
  • začetni enotni sledi 9 lekcij z jasno strukturo: po uvodnem dialogu so dvojne strani namenjene leksiki, komunikacijskim spretnostim, slovničnim pravilom in sprotnemu preverjanju;
  • vsako enoto zaključuje dvostranski razdelek namenjen kulturno-civilizacijskim vsebinam, kjer so teme skrbno izbrane in mladim blizu: gestikuliranje v Italiji, prosti čas mladostnikov, priljubljena hrana, najboljši zabaviščni parki…
  • ob koncu učbenika je abecedni seznam obravnavanega besedišča z dovolj prostora za prevod in opombe;
  • učbeniško serijo dopolnjuje digitalna različica za uporabo na interaktivnih tablah;
  • brezplačno dostopno dodatno gradiva na spletni strani založbe: video vsebine, dodatne vaje za civilizacijo in utrjevanje besedišča, rešitve.
     

Iz recenzije dr. Darje Mertelj

V učnem kompletu AMICI D'ITALIA 1 princip poučevanja in učenja temelji na nezavednemu usvajanju jezika in na zavestnem učenju italijanščine kot tujega jezika, torej se izmenjujejo dejavnosti za bralno in slušno razumevanje, za urjenje tekočnosti in pravilnosti pri izražanju, ter vodeno posnemanje za to raven značilnih jezikovnih in sporazumevalnih vzorcev v krajših besedilih.
Obenem učbenik s svojo jasno označenostjo in sistematičnostjo ozavešča v učencu tudi zavest o učenju jezika kot procesu. Učbenik nudi možnosti za različne oblike dela, poleg dela v dvojicah in/ali skupinah bi še posebej veljalo izpostaviti možnost dramatizacije dialogov z razdelitvijo vlog med učence ter priprave zaključne gledališke predstave.
Avtorji prepuščajo odločitev glede uporabe materinščine učitelju, ki naj bi jo uporabil po svoji presoji (npr. pri kratkih slovničnih pojasnilih, pri besedišču, ki ne more biti ilustrirano ipd.).
Iz predhodno navedenega je razvidno, da je učni komplet AMICI D'ITALIA 1 skladen s sodobnimi predmetno-didaktičnimi spoznanji: gre za komunikacijsko zasnovano učno gradivo, ob katerem učenci razvijajo svoje tujejezikovne kompetence. Zasnovan je skladno z pedagoško-didaktičnim spoznanji sodobne glotodidaktike, jezikovno je ustrezen, didaktično-metodično primerno zasnovan in oblikovno dovršen, zato ga priporočam v potrditev.
doc. dr. Darja Mertelj, Filozofska fakulteta, Ljubljana

Leto izida: 2013

ISBN/EAN: 9788853615152

Mere izdelka: 27 x 1

Vezava: Mehka

Založba: Eli S.R.L.

Center Oxford
Center Oxford

Največ za učenje tujih jezikov

Ponujamo vam vrhunski program tujejezične literature, strokovno znanje in celovito storitev.

Center-Oxford_Revije_Polovicni
Center Oxford

Tujejezične revije

Naučite se jezika na zabaven in kratkočasen način

Headway so učbeniki, ki jim učenci zlahka sledijo

Učbeniki, ki jim dijaki z užitkom sledijo

Vodja programa Oxford University Press Bojana Mihelač

Bojana Mihelač: Tri desetletja v službi jezikov

Center-Oxford_Bralna-tekmovanja
Bralna tekmovanja

Prijetno in prijazno do bogatejšega znanja jezika

Sodelujte.

Menu