Pogled v kemijo 8

Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole

Aleksandra Kornhauser John Frazer Malcolm

Učbenik za pouk kemije v osmem razredu devetletke sta napisala svetovno znana avtorja: Aleksandra Kornhauser in Malcom Frazer. Pisan je v želji, da bi mladi znali ceniti lepoto in pomembnost naravnih in umetnih snovi in njihovo čudovito zgradbo.

Lepota je tudi v kemijskih teorijah, ki na videz nesorodne podatke povezujejo v urejene sisteme znanj. Najbolj pomemben je periodni sistem elementov, predstavljen na notranjih straneh platnic. Vendar – tako kot druge tabele – ni namenjen učenju na pamet, pač pa je orodje, ki podpira prepoznavanje zakonitosti. Podrobneje bomo spoznali le 18 izmed 109 znanih elementov.

Učbenik je potrebno uporabljati v povezavi z nalogami v delovnem zvezku. Reševanje nalog bo omogočilo boljše razumevanje dejstev in pojmov, razvijalo pa bo tudi sposobnost za opazovanje, natančno zapisovanje podatkov, iskanje podatkov po drugih virih, prepoznavanje vzorcev znanja, postavljanje in preverjanje hipotez z eksperimenti.

Učbenik ponuja tudi razširjene vsebine, ki so posebej označene, za tiste, ki želijo vedeti več.

Učbenik, delovni zvezek in priročnik za učitelje "Pogled v kemijo 8" v celoti pokrivajo zahteve učnega načrta za kemijo v osmem razredu devetletne osnovne šole. Vključujejo pa tudi nekaj vsebin, ki jih učni načrt ne zahteva ali pa jih le bežno omenja. Ta dodatna učna snov je v učbeniku in priročniku jasno označena. Učitelj odloča o njeni obravnavi, naj bo to v celoti ali po delih. Avtorja upata, da si jo bodo vedoželjni učenci radi ogledali.

Zakaj več?

  • Vsako učno snov – kemijo pa še posebej – najhitreje obvladamo, če jo razumemo. In razumemo jo najhitreje, če načrtno sledimo njeni logični zgradbi, če "se vzpenjamo po njenih stopnicah". Učni načrt, ki mora stisniti učenje kemije v majhen obseg učnih ur, nekatere stopnice izpušča. Z malo truda jih vedoželjni in prizadevni učenec lahko dogradi.
  • Nekateri kemijski pojmi so dokaj zahtevni. Če so premalo razloženi, so pogosto napačno razumljeni. Tako napačno razumevanje obremenjuje učence skozi ves nadaljnji študij: napačnega morajo najprej izkoreniniti, da bi lahko dojeli pravilnega. Dodatne vsebine so pogosto namenjene prav preprečevanju napačnega razumevanja zaradi preveč omejenega prikaza učne snovi.
  • Spet je pomanjkanje časa tisto, zaradi katerega učni načrt ne predpisuje poznavanja širših razsežnosti kemije – vendar tega tudi ne preprečuje! Učenci bodo v učbeniku lahko našli zanimive in spodbudne primere razvoja spoznanj o kemijskih zakonitostih in pomenu kemije za industrijo in agrikulturo, za okolje, za naše vsakdanje življenje in za razumevanje, kaj se dogaja v našem telesu.
  • Učni načrt predpisuje učno snov skupaj za 8. in 9. razred in jo šele nato razdeli na 8. razred in posebej na 9. razred. V nekaterih primerih je prav zaradi razumevanja učne snovi, ki je predpisana za 8. razred, dobro, da določene vsebine iz 9. razreda (npr. kisline, baze, soli) učenci vsaj delno spoznajo že v 8. razredu. Tako lahko bistveno bolje razumejo poglavja, ki sledijo. S tem dobijo temelj in razširjene vsebine v 9. razredu hitreje obvladajo.
  • In ne nazadnje: Slovenija vstopa v Evropsko unijo. Učenci v Sloveniji naj bi imeli enake možnosti za doseganje znanja v kemiji, kot jih imajo učenci enake starosti v razvitih državah Evropske unije. Če primerjamo naloge za zaključno preverjanje znanja kemije po osnovni šoli v razvitih državah Evropske unije z našim učnim načrtom, je drugod kar nekaj takih, ki jih naši učenci brez nudenja teh dodatnih znanj v učbeniku in delovnem zvezku ne bi znali rešiti.

Zakaj torej več?
Zato, da bi naši učenci:

  • lažje doumeli in uporabljali logično zgradbo kemije,
  • pravilno razumeli tudi zahtevnejše kemijske pojme,
  • doživljali kemijo kot znanost, tehnologijo in podlago cele vrste ved,
  • imeli enake razvojne možnosti kot najbolj razviti v Evropski uniji.

Leto izida: 2003

Število strani: 140

ISBN/EAN: 9789612313371

Mere izdelka: 21 x 21

Vezava: Broširana

Založba: Cankarjeva založba

Otroci-ki-berejo_Blok
Beremo

Z branjem se otroci razvijajo v misleča in empatična bitja

Branje je ena ključnih zmožnosti, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. V poklicnem in osebnem. Za pridobivanje in za užitek.

UcimSe.com

Računalniške igrice usklajene z učnimi načrti? Seveda!

Na portalu Učimse.com.

Revija za najstnike

Rok Trkaj o reviji PIL

Spoznajte revijo PIL

Pogovor z urednico Jano Zirkelbach

Menu