Zgodovina 2, Srednji in novi vek

Učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij

Špela Frantar Damjana Krivec Čarman Sonja Škrlj Počkaj Nataša Golob Maja Vičič Krabonja Tomaž Lazar Mirjam Oblak

Učbenik odlikuje jasna in nazorno strukturirana metodično-didaktična zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in ga sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja.

Učbenik Zgodovina 2. Srednji in novi vek, odlikujejo še:

  • razumevanje pouka zgodovine, iz katere vse izhaja, kot možnost za oblikovanje identitete, medpredmetno in znotrajpredmetno povezovanje ter povezovanje z vsakdanjim življenjem;
  • domišljena in sistematična predstavitev učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične povezave ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje;
  • najnovejša strokovna spoznanja ter bogato slikovno gradivo, zemljevidi in časovni trak, s katerimi dijaki razvijajo celostni pregled in zgodovinski način razmišljanja;
  • številni zgodovinski viri, ki poglabljajo razlago, ter krepijo različne bralnoučne strategije, kritično analiziranje, vrednotenje in samostojno izgrajevanje znanja;
  • interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
  • nadaljevanje dobro sprejetega in nagrajenega učbenika Zgodovina 1, ki je bil nagrajen s prestižno mednarodno nagrado BELMA 2018 za metodično-didaktični koncept.

Leto izida: 2019

ISBN/EAN: 9789610153573

Založba: Mladinska knjiga Založba

Menu