O drugi izdaji SSKJ

1. Vključeno je novejše slovensko besedje, ki se uporablja v zadnjih desetletjih.

Novo besedje, ki ga prinaša SSKJ, odraža spremembe v našem vsakdanjiku, družbi, vrednotah, pogledu na svet …

slika

2. Posodobljene so posamezne oznake, razlage in zgledi, ki jih prva izdaja SSKJ prikazuje skladno z duhom časa, v katerem je nastajal.

Posodobljene so med drugim razlage:

 • vojaških činov, npr. general, major, poročnik, polkovnik
 • pri živalih, npr. mačka, pes, prašič, govedo
 • družbeno občutljivejših besed, npr. buzarant, cigan, debil, desničar, družina, holokavst, koruznik, levičar, partner, sekta, starši

Aktualizirani ali izločeni so posamezni ponazoritveni zgledi:

 • velik razrast narodnoosvobodilnega gibanja (prva izdaja SSKJ),
 • velik razrast korupcije (druga izdaja SSKJ)

Razlaga tipa ženska oblika od ... je prevrednotena v razlage tipa ženska, ki ..., strokovnjakinja za ... ipd.:

 • fizioterapevtka: ženska oblika od fizioterapevt (prva izdaja SSKJ),
 • strokovnjakinja za fizioterapijo (druga izdaja SSKJ)

3. Posodobljene so nekatere ne več aktualne oznake in pojasnila

Pregledano in ovrednoteno je gradivo, ki je bilo v prvi izdaji označeno s posameznimi z današnjega vidika problematičnimi kvalifikatorskimi pojasnili:

 • v zahodnih deželah (avdienca, beatnik, call girl, detektiv, hipi, party, playboy)
 • v kapitalistični ekonomiki (bankir, delnica, kartel, podjetnik)
 • pri nekaterih primitivnih ljudstvih (šaman, totem, vrač) ipd.

S kvalifikatorskimi pojasnili je na novo označeno zlasti tisto gradivo, katerega raba je bila aktualna v obdobju pred osamosvojitvijo, npr. s pojasnilom:

 • v socializmu (npr. centralni komite [CK], kurirčkova pošta, pionir v pomenu član pionirske organizacije, delavsko samoupravljanje)
 • od 1945 do 1992 (npr. milica v pomenu uprava javne varnosti, miličnik v pomenu uniformirani pripadnik uprave javne varnosti)
 • od 1979 do 1998 (npr. eku v pomenu denarna enota, katere vrednost je določena z relativnimi vrednostmi denarnih enot članic Evropske gospodarske skupnosti)

Dodanih je okrog 300 ženskih oblik, npr. dojênčica, estrádnica, kánclerka, méntorica, osnovnošólka, pritožníca, producêntka, seléktorica

4. Posodobljeni so številni glasoslovni podatki, kar uporabniku pomaga pri pravilni izgovarjavi, med drugim:

 • izpisan je celoten izgovor citatnih besed in drugih izgovorno težje predvidljivih iztočnic:
  byronízem -zma [bajr-] (prva izdaja SSKJ),
  [bajronízəm] (druga izdaja SSKJ)
 • posamezne naglasne dvojnice so preučene s stališča sodobne rabe, npr.
  tlorís in tlóris (prva izdaja SSKJ),
  tlóris tudi tlorís (druga izdaja SSKJ)

slika

slika

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.