Zgodba o JEZIKU

Brižinski spomeniki,

najstarejši ohranjeni zapisi v slovenskem jeziku, nastanejo med letoma 972 in 1039 iz starejših predlog. Obsegajo 3 rokopisna besedila, dve spovedi in pridigo o grehu in pokori.

Iz rokopisnega obdobja so nam iz naslednjih stoletij ohranjeni Celovški oz. Rateški rokopis, Stiški rokopis, Kranjski rokopis, Videmski rokopis, Škofjeloški rokopis, Starogorski rokopis, Černjejski rokopis, Auerspergov rokopis in Načrt za pridigo.

slika

 

Primož Trubar,

utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika, leta 1550 izda prvo slovensko tiskano knjigo Katekizem, sledi ji Abecednik.

 

Adam Bohorič

leta 1584 izda prvo slovensko slovnico Arcticae horulae succisivae ali po slovensko Zimske urice proste.

 

Jurij Dalmatin

prevede celotno Biblijo in jo izda leta 1584. Bibliji je dodan slovarček kranjskih besed z ustreznicami v nekaterih drugih slovenskih narečjih.

slika

 

Marko Pohlin

leta 1768 izda Kranjsko gramatiko, leta 1781 pa To malo besedišče treh jezikov.

 

Utemeljitelji Zedinjene Slovenije,

prvega slovenskega političnega programa, zahtevajo tudi pravice do svobodne rabe slovenskega jezika, zato se pokaže potreba po enotnem slovenskem knjižnem jeziku.

 

Valentin Vodnik, France Prešeren, Fran Levstik, Josip Jurčič, Ivan Cankar, Oton Župančič, Alojz Gradnik …

Ko slovenski jezik v vsej svoji izrazni moči najbolj zažari prav v književnosti.

 

Maks Pleteršnik

v letih 1894 in 1895 izda Slovensko-nemški slovar, eno temeljnih del slovenskega slovaropisja.

slika

 

Več generacij jezikoslovcev, ki so pripravljale Slovar slovenskega knjižnega jezika, temeljni dokument slovenščine

Prva izdaja je izhajala v letih 1970—1991, v oktobru 2014 pa je po več kot dvajsetih letih izšla druga izdaja.

slika

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.