Zgodba o SLOVARJU

slika

Leta 1946 začnejo na Inštitutu za slovenski jezik Slovenske akademije znanosti in umetnosti zbirati jezikovno gradivo z izpisovanjem besed s sobesedilom iz leposlovja, znanstvenih, strokovnih, poljudnoznanstvenih, publicističnih in drugih besedil.

slika

Nastane sistematično zbrana in urejena slovarska kartoteka s približno 6.000.000 kartotečnih listkov in več kot 300.000 iztočnicami, ki so shranjene v 1984 škatlah. To gradivo je danes digitalizirano, izvirnik pa hrani Arhiv Slovenije.

Za obdelavo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je po strogih in jasno določenih kriterijih, med katerimi sta na prvem mestu pogostost rabe in splošno poznavanje, izbranih približno tretjina besed iz slovarske kartoteke.

slika

Od leta 1970 do 1991 izide pet knjig Slovarja slovenskega knjižnega jezika, po uporabni in simbolni vrednosti temeljne knjige vseh govorcev slovenščine.

slika

Leta 1995 neokrnjena vsebina vseh petih zvezkov s popravljenimi tiskarskimi napakami in nekaterimi tehničnimi nedoslednostmi izide v eni knjigi.

Toda jezik je živ in se spreminja. Po več kot dvajsetih letih prihaja druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja SSKJ!

slika

Slovar slovenskega knjižnega jezika je pripravljalo več generacij jezikoslovcev. Če bi ga od trenutka, ko je bilo zbrano vse gradivo, pripravljal en sam človek, bi ga izdeloval 500 let oziroma skoraj milijon ur.

slika

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.