Posebnosti knjige

Posebnost te knjige je, živali niso razdeljene glede na sistematiko (sesalci, ptiči, plazilci …), temveč po habitatih oziroma življenjskih okoljih.

Jezerski orel in jelen prihajata v mokrišča vzdolž Drave, življenjski prostor volka, risa in medveda je gorski gozd …  Tako boste  določeno vrsto lažje »umestili« v okolje in razumeli, o kakšnih življenjskih prostorih in pogojih govorimo:

 • Nižinske reke
 • Naravna močvirja
 • Poplavni gozdovi
 • Mejice
 • Ribniki in jezera
 • Gorski gozdovi
 • Travniki
 • Zgornji tokovi rek
 • Kamniti svet
 • Kraške reke in polja
 • Kraško podzemlje
 • Mozaični habitati
 • Primorski gozdovi
 • Sredozemska močvirja
 • Morska obala
 • Pelagijal
 • Morsko dno
 • Naselja

Vrhunske fotografije – kot da bi živali opazovali v živo

slika

Živali v naravnem okolju. Živali v »akciji«. Živali tako od blizu, da se jih skoraj lahko dotaknete. Čaka vas izjemno doživetje. Vrhunske fotografije so prispevali: Goran Šafarek, Matevž Lenarčič, Marjan Richter, Boris Kec, Milan Vugrin in drugi.

slika

Zgoščena, informativna besedila, ki jih je užitek brati

Kako jih po videzu ločimo od drugih živali? Kako se razlikujeta samec in samica? V kakšnem okolju živijo? Kako se prehranjujejo? Kako se varujejo pred sovražniki in kako zasledujejo plen? Kakšne nenavadne snubitvene obrede imajo, kako se parijo in razmnožujejo? S čim se prehranjujejo? Kakšne so njihove vedenjske posebnosti?

Besedilo je polno informacij, a razumljivo, privlačno in še zdaleč ne suhoparno.

slika

Iz uvoda:

»Slovenija je ena redkih držav, kjer še vedno živijo volk, medved in ris, saj so v večini zahodnoevropskih držav že davno izginili. To priča o njenem neverjetnem bogastvu. Kraško ozemlje se razteza skoraj čez polovico Slovenije in njegovo podzemlje je pravo biološko bogastvo, a tega se zaveda le malo ljudi. Vsi poznamo legvane z Galapagosa, ne pa tudi živali, ki živijo dobesedno pod našimi nogami.

Ponosni smo na divje planine, kristalno čiste reke, velika barja, travnike, kraška polja, morsko obalo ... Ključ za obstanek živali je prav v zaščiti njihovih življenjskih prostorov. Narava je bila še do nedavnega obravnavana kot nepomemben prostor in neizkoriščen vir, a nova znanstvena spoznanja nam že kažejo, da je izredno pomembna tako za obstanek planeta kot za našo gospodarsko blaginjo.

V knjigi je nemogoče prikazati vse živali Slovenije. V njej boste našli najpogostejše, pa tudi zelo redke vrste. Opisane so tudi nekatere endemske, izginjajoče in izginule vrste, ker je zavedanje o ogroženosti živali dober začetek za njihovo zaščito. Prav tako so prikazane »manj lepe« vrste. Ne glede na to v knjigi prevladujejo vretenčarji, še posebej ptice in sesalci, ker so to skupine živali, ki se jih tradicionalno najbolj preučuje. Na tem pretežno sloni tudi zaščita narave (NATURA 2000). Nemogoče je bilo prikazati velike skupine, kot so metulji ali morske ribe, ki že same po sebi zaslužijo svojo knjigo, tu pa so zbrane v enem podpoglavju.

Knjiga je razdeljena na prvi, uvodni del, v katerem so razložene nekatere splošne značilnosti živali. Drugi del prikazuje različne vrste živali, ki pa niso razdeljene glede na sistematiko, ki najprej prikazuje sesalce, nato ptice, plazilce in nazadnje nevretenčarje. Namesto tega so živali razporejene po biogeografsko-habitatnem načelu. Jezerski orel in jelen prihajata v mokrišča vzdolž Drave, življenjski prostor volka, risa in medveda pa je gorski gozd. Bralci boste tako določeno vrsto lažje »umestili« in razumeli, o kakšnih življenjskih prostorih govorimo. Nekatere živali najdemo v več različnih habitatih. Jelena lahko srečamo tako v mokrišču kot v poplavnem in gorskem gozdu. Belouška živi v praktično vseh stoječih vodah. Pogorelček gnezdi tako v gozdovih Karavank kot v naših garažah. Te vrste so navadno opisane v okviru tistih habitatov, v katerih se največkrat pojavljajo, lahko pa tudi tam, kjer niso tako pogoste. Ta knjiga je zato svojevrsten vodič. V vsakem poglavju so najprej opisane najvažnejše vrste (glede na omenjene smernice), na koncu poglavja pa še druge vrste, ki jih tam lahko srečamo.«

slika

Komentarji

 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na MySpace
 • Dodaj na Delicious

slika

Pridružite se nam na Facebooku!

FacebookVabljeni v skupino ljubiteljev branja Radi beremo!

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.