Vabljeni v trgovine Mladinske knjige. Blizu smo >

Odložiti šolanje ali ne?

Odložiti šolanje ali ne?

Se je tudi vaš otrok rodil konec leta?

Starši morajo namreč v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

In mnogi se v tem času znajdejo pred dilemo – dati otroka v šolo skupaj z vrstniki ali pa počakati še eno leto? Če starši menijo, da otrok še ni pripravljen za šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja.

Predvsem nas skrbi, ali bo otrok zmogel. Ali vstop v šolo pomeni konec otroštva in brezskrbnosti, ali bo imel otrok ob šoli sploh še kaj časa in volje za obšolske dejavnosti, ki ga tako veselijo? Ali bi bilo vse lažje, če bi bil eno leto starejši in zrelejši? Bo zato bolj samozavesten? Bo to v višjih razredih prednost? Bo zato kaj uspešnejši v življenju? Bo kaj zamudil, če počaka eno leto?

In na drugi strani dvom: Ali se ne bo otrok naslednje leto dolgočasil? Tako veliko že zna – kaj

bo počel pri pouku? Ali ni v življenju tako, da se je za vsak uspeh treba potruditi? Bo sploh dobil delovne navade, če bo s šolo opravil z lahkoto? Bo izgubil prijatelje iz vrtca? Bo spraševal, zakaj pa prav on od vseh prijateljev ni šel v šolo?

45. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da morajo starši vpisati v prvi razred vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Pri otrocih, ki imajo posebne težave (večje zdravstvene težave in poškodbe, hude govorne težave idr.) in odložitev vpisa predlaga zunanji strokovnjak (zdravnik specialist, pedopsihiater, logoped), je odložitev šolanja za eno leto možna ne glede na datum rojstva.

Če otrok nima posebnih težav, je mnogokrat vzrok za odložitev tudi manjša zrelost, ki jo opazijo starši in vzgojitelj (otroci, rojeni novembra in decembra). Tudi v tem primeru je obvezno ugotavljati pripravljenost otroka za vstop v šolo (46. člen Zakona o osnovni šoli).

Starši na šolo naslovijo pisno prošnjo, ravnateljica šole imenuje komisijo za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Komisija – običajno jo sestavljajo šolski zdravnik, šolski svetovalni delavec, učitelj in vzgojitelj – na koncu poda pisno obrazložen predlog ravnatelju.

Otroci so si pri isti starosti lahko zelo različni in brez osebnega pregleda ni mogoče izdelati strokovnega mnenja. Pri testiranju so strokovnjaki pozorni predvsem na otrokovo socialno in čustveno zrelost. Prvenstveno pa se opirajo na izide testov ter tisto, kar o svojem otroku povedo starši in njegovi vzgojitelji iz vrtca.

Psihologi in vzgojitelji torej izdelajo in podajo svoje strokovno mnenje, starši pa se potem sami odločijo, ali bodo zaprosili za odlog šolanja ali ne. Izkušnje staršev so različne, pogosto se pa zgodi, da imajo tisti otroci, za katere je bilo podano mnenje, da niso dovolj zreli za šolo, vendar jih vseeno vpišejo, pozneje težave.

Prvi in drugi razred devetletke naj bi bila prilagojena otrokom, ki bodo iz varnega zavetja vrtca vstopili v šolski sistem in tako skozi igro in druženje s pomočjo učiteljic in vzgojiteljic spoznavali šolo. Vendar je to najbolj odvisno od šole in učiteljev. In tudi vrtec ni več tisto, kar je bil. Naravnan je bolj storilnostno, vanj so se preselile vsebine iz šole in vse manj je prostora za svobodno igro. Ali potem otroku res naredimo uslugo, če mu z odlogom šolanja podaljšamo otroštvo?

Odvisno od otroka. Tudi mlajši otrok je lahko zelo zrel, samostojen in odgovoren. Največjo vlogo imajo pri tem starši, ki ga usmerjajo, ga učijo in mu ponudijo določene izkušnje. Če podobnih spodbud od doma ni, ima lahko v šoli težave tudi starejši otrok. Vsak otrok je torej primer zase. In njegovi starši so tisti, ki ga najbolje poznajo. Zato je najbolje, da se o vseh svojih pomislekih in strahovih pogovorite z otrokovo vzgojiteljico in nato po potrebi prisluhnete tudi mnenju psihologa. Odločite se v otrokovo korist.

Menu