Ideen 1

Učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Wilfried Krenn Herbert Puchta

Učbenik Ideen je zelo zanimiv učbenik, ki mlade popelje v njihov svet, poln idej in pustolovščin. Učbeniki Ideen temeljijo na sodobnih spoznanjih razvojne psihologije in so najstnikom pisani na kožo.

V učbeniku je 12 kratkih lekcij, razdeljenih v 3 module. V teh lekcijah se učenci učijo uporabljati  nemščino v vsakdanjem življenju, poslušajo dialoge, delajo v skupinah ali parih. Po vsakem modulu sledi pregled obravnavane slovnice in besedišča, kulturno-civilizacijski del, projektno delo.

V delovnem zvezku je na voljo veliko vaj za branje in pisanje besedil, slovnične vaje, vaje za izgovarjavo, vaje za utrjevanje jezika iz vsakdanjega življenja, na koncu vsake lekcije je tudi seznam besedišča. Na koncu vsakega modula sledi kratek test.

Digitalno gradivo za uporabo na interaktivnih tablah vsebuje celoten učbenik, interaktivne vaje, slušne posnetke.

Priročnik za učitelja vsebuje navodila in predloge za poučevanje, fotokopirne delovne liste ter teste za vsako lekcijo, transkripcije vseh slušnih besedil in rešitve iz učbenika in delovnega zvezka.

ISBN/EAN: 9783190018239

Mere izdelka: 27,8 x 21

Vezava: Mehka

Založba: HUEBER

Center Oxford
Center Oxford

Največ za učenje tujih jezikov

Ponujamo vam vrhunski program tujejezične literature, strokovno znanje in celovito storitev.

Center-Oxford_Revije_Polovicni
Center Oxford

Tujejezične revije

Naučite se jezika na zabaven in kratkočasen način

Headway so učbeniki, ki jim učenci zlahka sledijo

Učbeniki, ki jim dijaki z užitkom sledijo

Vodja programa Oxford University Press Bojana Mihelač

Bojana Mihelač: Tri desetletja v službi jezikov

Center-Oxford_Bralna-tekmovanja
Bralna tekmovanja

Prijetno in prijazno do bogatejšega znanja jezika

Sodelujte.

Menu